Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM127 Laboratuvar Güvenliği 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Laboratuvar güvenliği ve ilk yardımın önemini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Flynn AM, “Health, Safety, and Accident management in The Chemical Industries” Marcel Dekker, Inc., New York-Basel 2002 [2] Hajian HG, Pecsok RL, “Working Safety in the Chemistry Laboratory” American Chemical Society, Washington, DC, 1994. [3] Kocaeli Üniversitesi, Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, Kocaeli, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Laboratuvarda kullanılan araç-gereçleri, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeleri, asit ve bazları tanır. Kimyasallar ile güvenli çalışma kurallarını bilir. Kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemlerini alabilir. Laboratuvar kazalarının nelerden kaynaklandığını bilir. Kimyasal maddelerin zehirlilik derecesini tanımlar ve laboratuvar güvenlik ekipmanlarını nasıl kullanacağını bilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar güvenliğinin temel ilkeleri, Laboratuvar tanımı, araç ve gereçlerin tanıtılması
2 Koruyucu giysi ve gözlük; güvenlik önlemleri; kimya laboratuvarındaki güvenlik kuraları; güvenlik önlemleri ve çalışma prensipleri http://www.laboratuvarguvenligi.com/
3 Cam malzemelerin temizliği, laboratuvardaki kimyasalların güvenli kullanımı; karıştırma, ısıtma ve soğutma teknikleri http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/oem_5968a.pdf
http://www.kimyaevi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8007620E7D5602E894A13708219A80D0
https://www.orlabmarket.com/kategori/laboratuvar-ve-gvenlii
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1476/meryemkarabulut.pdf
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Labaratuvar_Guvenigi_El_Kitabi.pdf
4 Süzme, kurutma ve yakma metotları, gazlarla çalışma
5 Laboratuvarda kullanılan kimyasalların tanıtılması
6 Toksik, patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı maddeler, asitler-bazlar
7 Laboratuvardaki güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanımı.
8 Kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuar kazaları ve önlemleri
9 ARASINAV
10 Biyolojik zararlar
11 Kişisel hijyen kuralları
12 Deney hayvanları ile çalışmada genel prensiler
13 Küçük laboratuvar kazaların için temel ilk yardım prosedürü.
14 Laboratuvar kazalarında ilk yardım kuralları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1430333 Laboratuvarda kullanılan araç-gereçleri, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeleri, asit ve bazları tanır.
2 1431389 Kimyasal maddelerin zehirlilik derecesini tanımlar ve laboratuvar güvenlik ekipmanlarını nasıl kullanacağını bilir
3 1431497 Kimyasallar ile güvenli çalışma kurallarını bilir. Kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazalarının önlemlerini alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3
2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3
3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek