Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM127 Laboratuvar Güvenliği 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Laboratuvar güvenliği ve ilk yardımın önemini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Flynn AM, “Health, Safety, and Accident management in The Chemical Industries” Marcel Dekker, Inc., New York-Basel 2002 [2] Hajian HG, Pecsok RL, “Working Safety in the Chemistry Laboratory” American Chemical Society, Washington, DC, 1994. [3] Kocaeli Üniversitesi, Laboratuvar Güvenliği El Kitabı, Kocaeli, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Laboratuvarda kullanılan araç-gereçleri, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeleri, asit ve bazları tanır. Kimyasallar ile güvenli çalışma kurallarını bilir. Kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemlerini alabilir. Laboratuvar kazalarının nelerden kaynaklandığını bilir. Kimyasal maddelerin zehirlilik derecesini tanımlar ve laboratuvar güvenlik ekipmanlarını nasıl kullanacağını bilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar güvenliğinin temel ilkeleri, Laboratuvar tanımı, araç ve gereçlerin tanıtılması
2 Koruyucu giysi ve gözlük; güvenlik önlemleri; kimya laboratuvarındaki güvenlik kuraları; güvenlik önlemleri ve çalışma prensipleri http://www.laboratuvarguvenligi.com/
3 Cam malzemelerin temizliği, laboratuvardaki kimyasalların güvenli kullanımı; karıştırma, ısıtma ve soğutma teknikleri http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/oem_5968a.pdf
http://www.kimyaevi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8007620E7D5602E894A13708219A80D0
https://www.orlabmarket.com/kategori/laboratuvar-ve-gvenlii
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1476/meryemkarabulut.pdf
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Labaratuvar_Guvenigi_El_Kitabi.pdf
4 Süzme, kurutma ve yakma metotları, gazlarla çalışma
5 Laboratuvarda kullanılan kimyasalların tanıtılması
6 Toksik, patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı maddeler, asitler-bazlar
7 Laboratuvardaki güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanımı.
8 Kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuar kazaları ve önlemleri
9 ARASINAV
10 Biyolojik zararlar
11 Kişisel hijyen kuralları
12 Deney hayvanları ile çalışmada genel prensiler
13 Küçük laboratuvar kazaların için temel ilk yardım prosedürü.
14 Laboratuvar kazalarında ilk yardım kuralları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204034 Laboratuvarda kullanılan araç-gereçleri, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeleri, asit ve bazları tanır.
2 1205160 Kimyasal maddelerin zehirlilik derecesini tanımlar ve laboratuvar güvenlik ekipmanlarını nasıl kullanacağını bilir
3 1205272 Kimyasallar ile güvenli çalışma kurallarını bilir. Kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazalarının önlemlerini alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3
2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3
3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek