Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM125 Çekirdek Kimyası 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çekirdek kimyasının temel kavram ve ilkelerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr. Metın Aydın

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Mustafa Cebe, Atom ve Molekül Kimyası (Genişletilmiş II. Baskı), VİPAS Yayınları, 1998. [2] Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya. 9. Bölüm/Fizikokimya, Gazi Kitapevi TIC. LTD. STI., Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Maddenin yapısıyla ilgili genel bilgiler, atomun yapısı, atomal yapı üzerine Rutherford Deneyleri: alfa-parçacıklarının sapması ve nükleer yarıçapın büyüklüğünün (yarıçapının) saptanması, bağlanma enerjisi ve paketlenme kesri, radyoaktif maddelerin bozunması, izotop ayrımında kullanılan kütle spektrometreleri, izotopların kararlılığı and çekirdek tepkimeleri, çekirdek parçalanması ve kaynaşması (nükleer fizyon ve füzyon), radyoaktivitenin değişik alanlardaki uygulamaları, radyoaktif çekirdeklerin aktivitesi ve ortalama ömürleri, nükleer etkileşim türleri ve radyasyon sayaçları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maddenin yapısıyla ilgili genel bilgiler
2 Atomun yapısı
3 Atomal yapı üzerine Rutherford Deneyleri: alfa-parçacıklarının sapması ve nükleer yarıçapın büyüklüğünün (yarıçapının) saptanması
4 Bağlanma enerjisi ve paketlenme kesri
5 Radyoaktif maddelerin Bozunması
6 İzotop ayrımında kullanılan kütle spektrometreleri
7 İzotopların kararlılığı and çekirdek tepkimeleri
8 Çekirdek Parçalanması ve Kaynaşması (Nükleer Fisyon ve Füzyon)
9 ARASINAV
10 Radyoaktivitenin değişik alanlardaki uygulamaları
11 Radyoaktif çekirdeklerin aktivitesi ve ortalama ömürleri
12 Nükleer etkileşim türleri
13 Radyasyon sayaçları
14 Radyasyon sayaçları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41573 1139349 Çekirdek Yapısı ve Bağlanma Enerjisi
111611 1188855 Radyoaktivite ve radyoaktif bozunma
111612 1192992 Nükleer reaksiyonlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
41573 3
111611 4
111612 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek