Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM125 Çekirdek Kimyası 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çekirdek kimyasının temel kavram ve ilkelerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin AYDIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Mustafa Cebe, Atom ve Molekül Kimyası (Genişletilmiş II. Baskı), VİPAS Yayınları, 1998. [2] Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya. 9. Bölüm/Fizikokimya, Gazi Kitapevi TIC. LTD. STI., Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Maddenin yapısıyla ilgili genel bilgiler, atomun yapısı, atomal yapı üzerine Rutherford Deneyleri: alfa-parçacıklarının sapması ve nükleer yarıçapın büyüklüğünün (yarıçapının) saptanması, bağlanma enerjisi ve paketlenme kesri, radyoaktif maddelerin bozunması, izotop ayrımında kullanılan kütle spektrometreleri, izotopların kararlılığı and çekirdek tepkimeleri, çekirdek parçalanması ve kaynaşması (nükleer fizyon ve füzyon), radyoaktivitenin değişik alanlardaki uygulamaları, radyoaktif çekirdeklerin aktivitesi ve ortalama ömürleri, nükleer etkileşim türleri ve radyasyon sayaçları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maddenin yapısıyla ilgili genel bilgiler Cekirdek Kimyası-2.pdf
2 Atomun yapısı Cekirdek Kimyası-2.pdf
3 Atomal yapı üzerine Rutherford Deneyleri: alfa-parçacıklarının sapması ve nükleer yarıçapın büyüklüğünün (yarıçapının) saptanması Çekirdek Kimyası-2.pdf
4 Bağlanma enerjisi ve paketlenme kesri Çekirdek Kimyası-2.pdf
5 Radyoaktif maddelerin Bozunması Çekirdek Kimyası-2.pdf
6 İzotop ayrımında kullanılan kütle spektrometreleri Çekirdek Kimyası-2.pdf
7 İzotopların kararlılığı and çekirdek tepkimeleri Çekirdek Kimyası-2.pdf
8 Çekirdek Parçalanması ve Kaynaşması (Nükleer Fisyon ve Füzyon) Çekirdek Kimyası-2.pdf
9 ARASINAV
10 Radyoaktivitenin değişik alanlardaki uygulamaları Çekirdek Kimyası-2.pdf
11 Radyoaktif çekirdeklerin aktivitesi ve ortalama ömürleri Çekirdek Kimyası-2.pdf
12 Nükleer etkileşim türleri Çekirdek Kimyası-2.pdf
13 Radyasyon sayaçları Çekirdek Kimyası-2.pdf
14 Radyasyon sayaçları Çekirdek Kimyası-2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368850 Çekirdek Yapısı ve Bağlanma Enerjisi
2 1415988 Radyoaktivite ve radyoaktif bozunma
3 1419876 Nükleer reaksiyonlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek