Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM152 Genel Kimya Lab. II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Kimya ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bekir BATI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, Beytullah Afşin, Ender Biçer, Necati Menek, Nihat Tınkılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun, 2013. [2] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [3] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [4] Kimya Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [5] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir hidrattaki su yüzdesinin tayini, süblimleşme ve erime noktası tayini, uçucu bir sıvının molekül kütlesinin belirlenmesi, donma noktası alçalması, kristallendirme metoduyla saflaştırma, kataliz, kimyasal denge, asit baz titrasyonu, eşdeğer ağırlık tayini, İndirgenme-yükseltgenme(Redoks) reaksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
13 Deney 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
36 Rapor 10 2 20
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması GENEL_KIMYA_LAB_1_HAFTA.pdf
2 Bir hidrattaki su yüzdesinin tayini GENEL KİMYA_LAB_2_HAFTA.pdf
3 Süblimleşme ve erime noktası tayini GENEL KİMYA_LAB_3_HAFTA.pdf
4 Uçucu bir sıvının molekül kütlesinin belirlenmesi GENEL KİMYA_LAB_4_HAFTA.pdf
5 Donma noktası alçalması GENEL KİMYA_LAB_5_HAFTA.pdf
6 Kristallendirme metoduyla saflaştırma GENEL KİMYA_LAB_6_HAFTA.pdf
7 Kataliz GENEL KİMYA_LAB_7_HAFTA.pdf
8 Kimyasal denge GENEL KİMYA_LAB_8_HAFTA.pdf
9 ARASINAV
10 Asit baz titrasyonu GENEL KİMYA_LAB_10_HAFTA.pdf
11 Eşdeğer ağırlık tayini GENEL KİMYA_LAB_11_HAFTA.pdf
12 İndirgenme-yükseltgenme(Redoks) reaksiyonları GENEL KİMYA _LAB_12_HAFTA.pdf
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53190 1371964 Öğrenci, kimyasal su, kristal suyu ve adsorbe edilmiş suyun anlamını bilir ve bir hidrattaki su yüzdesini hesaplayabilir.
53191 1370801 Öğrenci bir maddenin süblimleşme veya erime noktasını tayin edebilir.
53192 1365070 Van der Waals kuvvetlerini bilir ve uçucu bir sıvının molekül kütlesini tayin edebilir.
53193 1373009 Kolligatif özellikleri bilir ve donma noktası alçalmasının bir çözeltideki çözünen madde miktarıyla nasıl değiştiğini inceleyerek gerekli hesaplamaları yapabilir, grafik çizerek yorumlayabilir.
53194 1374083 Kristallendirme için uygun çözücü seçiminin önemini bilir ve kristallendirme metoduyla asetaniliti saflaştırabilir.
53195 1377633 Reaksiyon hızına etki eden faktörleri bilir ve reaksiyon hızına katalizörün etkisini inceleyerek gerekli reaksiyonları yazabilir.
53196 1381878 Kimyasal dengeyi, kimyasal dengeye etki eden faktörleri ve kimyasal dengenin önemini bilir. Ayrıca Le Chatelier prensibini kullanarak denge tepkimelerini yorumlayabilir.
53197 1372706 Konsantrasyonu bilinen bir baz çözeltisinden yararlanarak konsantrasyonu bilinmeyen asit çözeltisinin konsantrasyonunu belirleyebilir.
53198 1370328 Bilinmeyen bir organik asidin eşdeğer ağırlığını bulabilir.
53199 1370369 İndirgenme-yükseltgenme(Redoks) reaksiyonlarını bilir ve çeşitli maddelerin indirgenme ve yükseltgenme eğilimlerini deney yaparak belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
53190 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
53191 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
53192 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
53193 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
53194 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4
53195 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
53196 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
53197