Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM124 Ametal Kimyası 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Arzulanan bir malın madde değişimine bağlı olarak en uygun ve en ekonomik yoldan üretimine ait bilgi ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zerrin HEREN

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait derslerin alınmış olması gerekmektedir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] H. N. Terem, Anorganik Sınai Kimya, Okan Dağıtımcılık, İstanbul, 1984. [2] N. Shreve, A. J. Brink ,(Çeviri A. İ. Çataltaş), Kimyasal Proses Endüstrileri I, Çeviri, İnkilap yayınevi,İstanbul,1967. [3] Ü. Sanıgök, Anorganik Endüstriyel Kimya İÜ Yayınları, İstanbul, 1987. [4] E. Özel, Endüstriyel Anorganik Kimya Ege Üniv. Yayınları, İzmir, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel kimyanın amacı, kimyagerin görevleri, birim işlemler, birim süreçler, endüstriyel gazların üretimi, endüstriyel asitlerin ve bazların üretimi, endüstriyel tuzların üretimi, çimento üretimi, gübrelerin üretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 16 3 48
8 Rehberli Problem Çözümü 16 3 48
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmelerde kimyagerin görevleri, kimyasal üretimlerin sınıflandırılması. Birim işlemler ve birim süreçler
2 Endüstriyel Gazlar
3 Endüstriyel Gazlar
4 Endüstriyel Asitler
5 Endüstriyel Asitler
6 Endüstriyel Bazlar
7 Endüstriyel Bazlar
8 Endüstriyel Tuzlar
9 ARASINAV
10 Endüstriyel Tuzlar
11 Çimento Üretimi
12 Çimento Üretimi
13 Gübre Üretimi
14 Gübre Üretimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5478 1296526 Endüstriyel gazların üretimlerini ve saflaştırılmalarını bilir.
10240 1296524 Endüstriyel asitlerin üretim proseslerini bilir.
18795 1296525 Endüstriyel tuzların üretim proseslerini bilir.
18796 1296527 Çimento üretim yöntemlerini, çimento hidrasyon ve sertleşme reaksiyonlarını bilir.
19674 1296523 Gübre üretim reaksiyonlarını bilir, üretim proseslerini anlatır.
31846 1296528 Endüstriyel bazların üretim proseslerini bilir.
32793 1296529 İşletmelerde kimyagerin görevlerini bilir. Kimyasal üretimleri sınıflandırır. Birim işlemleri ve birim süreçleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.