Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM126 Bitki Kimyası 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bitkilerin geleneksel kullanımı, bileşiklerinin tanıtılması, ilaç etken maddeleri (alternatif tıp), tat ve koku verici, kozmetik, tarım, hayvancılıkta kullanılan bitkiler, bitkisel çaylar, aromaterapi, zehirli bitkiler ve narkotik bitkilerin yapılarındaki etken ve yardımcı maddeleri örnekler vererek tanıtmak ve gerekli izolasyon ve spektroskopik yöntemleri belirlemek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr.Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaynaklar 1. Ekolojik Biyokimyaya Giriş, Mahmut Bilgener (J.B.Harborne), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 2. Flavonoidler, Guliyev Vahid Bilaloğlu ve Mansur Harmandar, Aktif Yayınevi, İstanbul-1999. 3.T. Baytop, ''Türkiye'de Bitkilerle Tedavi'' İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1984

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin çevreye biyokimyasal uyumu Çiçek tozlaşmasının biyokimyası İnsan ve omurgalı hayvanların besin tercihleri Sekonder metabolitler ve fonksiyonları Sekonder metabolitlerin biyosenteziyle ilgili enzimler Fenoller ve fenolik asitler Besinlerdeki polifenoller İzoflavonoidler ve izoflavonlar Terpenler ve steroidler Glikosinolatlar Alkoloidler Kükürtlü sekonder maddeler Bitkisel kaynaklı değişik amaçlı kimyasal bileşiklerin tanıtılması, ilaç etken maddeleri (alternatif tıp), tat ve koku verici, kozmetik, tarım, hayvancılıkta kullanılan bitkiler, bitkisel çaylar, aromaterapi, zehirli bitkiler ve narkotik bitkiler Bitkilerden elde edilen bileşiklerin teşhisi için kullanılan kromatografik ve spektroskopik yöntemler / Yapıları UV, IR, NMR ve kütle ile aydınlatılmış değişik amaçlı bitki bileşenlerine ait örnekler ve açıklamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 40 1
4 Quiz 4 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 4 25 1
42 Seminer 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 10 20
10 Tartışma 3 10 30
24 Seminer 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerin çevreye biyokimyasal uyumu
2 Çiçek tozlaşmasının biyokimyası
3 İnsan ve omurgalı hayvanların besin tercihleri
4 Sekonder metabolitler ve fonksiyonları
5 Sekonder metabolitlerin biyosenteziyle ilgili enzimler
6 Fenoller ve fenolik asitler
7 Besinlerdeki polifenoller
8 İzoflavonoidler ve izoflavonlar
9 Terpenler ve steroidler
10 Glikosinolatlar ve Alkoloidler
11 Arasınav
12 Kükürtlü sekonder maddeler
13 Bitkisel kaynaklı değişik amaçlı kimyasal bileşiklerin tanıtılması, ilaç etken maddeleri (alternatif tıp), tat ve koku verici, kozmetik, tarım, hayvancılıkta kullanılan bitkiler, bitkisel çaylar, aromaterapi, zehirli bitkiler ve narkotik bitkiler
14 Bitkilerden elde edilen bileşiklerin teşhisi için kullanılan kromatografik ve spektroskopik yöntemler / Yapıları UV, IR, NMR ve kütle ile aydınlatılmış değişik amaçlı bitki bileşenlerine ait örnekler ve açıklamaları
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216112 1. Bitkilerin kimyasal özellikleri
2 1216116 2. Bitkilerin kimyasal yapılarının izolasyonu
3 1216197 3. Bitkilerin kimyasal yapılarının karakterizasyonu

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.