Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM201 Analitik Kimya I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Nicel ve nitel analize yönelik laboratuvar çalışması gerektiren tüm bölümler için temel ders niteliğindedir. Öğrencinin kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ana hedeftir. Öğrenciye temel analitik kimya kavramlarını öğretmek,analitik ve sistematik düşünme formasyonu kazandırmak, klasik analiz yöntemlerinin temellerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şeker Fatma AYGÜN

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Analitik Kimya Temel İlkeler, 8. Baskı, D.A. Skoog,D.M. West,F.J. Holler,S.R. Crouch,Thomson Pub. (2004)(Çeviri Editörleri: E. KILIÇ ve H. YILMAZ, Bilim Yayıncılık, Ankara) 2) Analitik Kimya, D.C. Harris,W.H. Freeman and Company,US 1982,)(Çeviri Editörü: G.SOMER, Gazi Kitabevi, Ankara)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Analitik kimya nitel ve nicel analiz konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik kimyada temel kavramlar anal.kim.temel kav.-dönüştürüldü.pdf
2 örnek alma teknikleri örnek alma-dönüştürüldü.pdf
3 Çözelti hazırlama çöz hazırlama.pdf
4 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması kim.analizde hata-dönüştürüldü.pdf
5 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması kim.analiz hatalar-dönüştürüldü.pdf
6 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması Analiz sonuç. değ.-dönüştürüldü.pdf
7 Standardizasyon ve kalibrasyon St. ve kalibrasyon-dönüştürüldü.pdf
8 Standardizasyon ve kalibrasyon St. ve kalibrasyon-dönüştürüldü.pdf
9 Sulu çözeltiler ve kimyasal denge sulu çöz.ve kim.denge-dönüştürüldü.pdf
10 Arasınav
11 Sulu özeltiler ve kimyasal denge sulu çöz. ve Kim. denge-dönüştürüldü.pdf
12 Sulu özeltiler ve kimyasal denge Sulu çöz.kim.ve kim.denge-dönüştürüldü (1).pdf
13 İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi iyonik dengelere elek.etkisi-dönüştürüldü.pdf
14 İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi iyonik dengelere elek.etkisi-dönüştürüldü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1366802 Analitik kimyada temel kavramları öğrenir
2 1383884 Analitik problemlere sistematik yaklaşım formasyonu kazanır
3 1383766 Sistemler için kütle ve yük denkliklerini kurmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek