Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM201 Analitik Kimya I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Nicel ve nitel analize yönelik laboratuvar çalışması gerektiren tüm bölümler için temel ders niteliğindedir. Öğrencinin kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ana hedeftir. Öğrenciye temel analitik kimya kavramlarını öğretmek,analitik ve sistematik düşünme formasyonu kazandırmak, klasik analiz yöntemlerinin temellerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şeker Fatma AYGÜN

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Analitik Kimya Temel İlkeler, 8. Baskı, D.A. Skoog,D.M. West,F.J. Holler,S.R. Crouch,Thomson Pub. (2004)(Çeviri Editörleri: E. KILIÇ ve H. YILMAZ, Bilim Yayıncılık, Ankara) 2) Analitik Kimya, D.C. Harris,W.H. Freeman and Company,US 1982,)(Çeviri Editörü: G.SOMER, Gazi Kitabevi, Ankara)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Analitik kimya nitel ve nicel analiz konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik kimyada temel kavramlar anal.kim.temel kav.-dönüştürüldü.pdf
2 örnek alma teknikleri örnek alma-dönüştürüldü.pdf
3 Çözelti hazırlama çöz hazırlama.pdf
4 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması kim.analizde hata-dönüştürüldü.pdf
5 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması kim.analiz hatalar-dönüştürüldü.pdf
6 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması Analiz sonuç. değ.-dönüştürüldü.pdf
7 Standardizasyon ve kalibrasyon St. ve kalibrasyon-dönüştürüldü.pdf
8 Standardizasyon ve kalibrasyon St. ve kalibrasyon-dönüştürüldü.pdf
9 Sulu çözeltiler ve kimyasal denge sulu çöz.ve kim.denge-dönüştürüldü.pdf
10 Arasınav
11 Sulu özeltiler ve kimyasal denge sulu çöz. ve Kim. denge-dönüştürüldü.pdf
12 Sulu özeltiler ve kimyasal denge Sulu çöz.kim.ve kim.denge-dönüştürüldü (1).pdf
13 İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi iyonik dengelere elek.etkisi-dönüştürüldü.pdf
14 İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi iyonik dengelere elek.etkisi-dönüştürüldü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137270 Analitik kimyada temel kavramları öğrenir
2 1154895 Analitik problemlere sistematik yaklaşım formasyonu kazanır
3 1154769 Sistemler için kütle ve yük denkliklerini kurmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek