Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM203 Organik Kimya I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Organik Kimyada temel fonksiyonel grupları ayrı ayrı tanıtmak, bu bileşiklerin sentezlerini, reaksiyonlarını ve aktivitelerini anlatmak. Fonksiyonel grupların canlılar için çok önemli olduğunu kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kocaokutgen H. Organik Kimya, 3. Baskı Samsun, 2016 [2]Solomons G. and Fryhle C. (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [3] Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar t.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [4] Prof. Dr. Gürol Okay, Organik Kimya I, II, 3. Baskı, Biltav Yayınları, Ankara, 1990.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alkanlar, alkenler, uzay kimyası, alkinler, alkil halojenürler, alkoller, eterler ve organik spektroskopi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1-GİRİŞ.doc
2 Alkanlar 3-ALKANLAR.doc
3 Alkenler I 6 ALKENLER-I.doc
4 Alkenler II 6 ALKENLER-II.doc
5 Alkinler I 7 ALKİNLER-I.doc
6 Alkinler II 7 ALKİNLER-II.doc
7 Alkil halojenürler 8 ALKİL HALOJENÜRLER.doc
8 ARASINAV
9 Alkoller 9 ALKOLLER.doc
10 Eterler 10 ETERLER.doc
11 Uzaykimyası 5 UZAY KİMYASI.doc
12 Organik spektroskopi I ORGANİK SPEKTROSKOPİ I.doc
13 Organik spektroskopi II ORGANİK SPEKTROSKOPİ II.doc
14 YARIYIL SONU SINAVI
15 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508657 Alkan, alken, alkin, alkol ve eterleri adlandırır, eldelerini, tepkimelerini ve özelliklerini bilir. Uzay kimyasını,organic spektroskopiyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek