Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM207 Kimyacılar İçin Matematik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Matematiğin kimyacılar için temel kavramlarını vermek, kimyacılık mesleğine yönelik çalışmalarda gereksinim duyulacak matematiksel kavramların öğrenilmesini ve kullanılmasını sağlayarak , değişik fonksiyonların grafiksel çizimlerini ve kimyacılar için çok gerekli olan temel matematik bilgileri ve yöntemleri kimyada karşılaşılan sorunlara bağlanarak öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Zeren M. A., Kimyacılar İçin Matematik, Birsen Yayınları, İstanbul, 2000. [2] Cebe M., Kimyacılar İçin Matematik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 [3] Uyanık A., Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri , Gazi Üniv.Vakfı İlke Yayınevi, Ankara, 2004 [4] Gündüz T., Kimyacılar İçin İstatistik, Gazi Kitabevi, Ankara, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Anlamlı sayılar, logaritma, grafikle gösterim, fonksiyonlar ve grafikleri, interpolasyon-ekstrapolasyon, difiransiyel hesaplar, integral hesapları, diferansiyel denklemler, sonsuz seriler ve olasılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 3 2 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlamlı sayılar
2 Logaritma
3 Grafikle gösterim
4 Fonksiyonlar ve grafikleri
5 Fonksiyonlar ve grafikleri
6 İnterpolasyon- ekstrapolasyon 6 Hf-İnterpolasyon - Ekstrapolasyon.docx
7 Hesapla interpolasyon ve ekstrapolasyon 7 Hesapla İnterpolasyon ve Ekstrapolasyon.docx
8 Difiransiyel hesaplar 8 Difiransiyel Hesaplar.docx
9 Difiransiyel hesaplar
10 Ara sınav
11 İnteğral hesapları
12 Diferansiyel denklemler
13 Sonsuz seriler
14 Olasılık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121497 Anlamlı sayıları, boyut analizini, yüzde hesaplamaları bilir, sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak fonksiyonları çözümler, fonksiyonların özelliklerini ve kimyasal olaylarla ilişkileri bilir ve yorumlar.
2 1135632 Çeşitli koordinat sistemlerini bilir, doğrusal ve eğrisel fonksiyonların grafik çizimlerini bilir ve uygular.
3 1125378 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir.
4 1129901 Matrislerle işlemleri bilir, determinantlarını bulur ve çok bilinmeyenli denklemlerin çözümlerini matris yöntemini kullanarak yapar.
5 1138463 Doğru ve eğrilere en küçük kareler yönteminin uygular, korelasyon katsayısının kimyasal anlamı bilir, doğru ve eğri denklemlerini grafiksel, ortalama ve gauss yöntemi kullanarak belirler.
6 1119222 Birinci dereceden üç değişkenli fonksiyonları çözer ve grafiklerini çizer.
7 1129661 İkinci dereceden tek değişkenli fonksiyonların çözümünü ve çizimini yapar. Parabol grafiğini çizer, parabolü doğru şekline dönüştürür ve parabol denklemini oluşturarak çözümlemeler yapar.
8 1133669 Yaklaştırma yöntemlerini bilir, grafiksel ve hesaplama yöntemiyle interpolasyon ve ekstrapolasyon yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 4 3
2 3 4 3 3 4 3 4 3
3 3 3 4 3 4 4 4 4
4 3 3 3 4 3 3 3
5 3 3 3 3 4 3 3 3
6 3 3 3 3 4 3 3 4
7 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 4 3 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek