Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM251 Analitik Kimya Lab.I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bir numunedeki katyon ve anyonların kalitatif analizlerinin klasik yöntemlerle yaptırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bekir BATI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Gündüz, T., Yarı-Mikro Kalitatif Analiz, Ankara, 1985

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Katyonların gruplandırılması, Katyon ve Anyonların nitel olarak incelenmesi, Katyonların Sistematik analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
7 Laboratuvar 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çözelti hazırlama Çözelti hazırlama ANALITIK_KIMYA_LAB_1_HAFTA.pdf
2 I.Grup katyonların analizi I.Grup katyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_2_HAFTA.pdf
3 II.Grup katyonların analizi II.Grup katyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_3_HAFTA.pdf
4 II.Grup katyonların analiz II.Grup katyonların analiz ANALITIK_KIMYA_LAB_4_HAFTA.pdf
5 III.Grup katyonların III.Grup katyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_5_HAFTA.pdf
6 III.Grup katyonların analizi III.Grup katyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_6_HAFTA.pdf
7 IV.Grup katyonların analizi IV.Grup katyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_7_HAFTA.pdf
8 V.Grup katyonların analizi V.Grup katyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_8_HAFTA.pdf
9 ARASINAV ARASINAV
10 I. ve II.Grup anyonların analizi I. ve II.Grup anyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_10_HAFTA.pdf
11 III. ve IV.Grup anyonların analizi III. ve IV.Grup anyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_11_HAFTA.pdf
12 V.Grup anyonların analizi V.Grup anyonların analizi ANALITIK_KIMYA_LAB_12_HAFTA.pdf
13 I-V Grup katyon karışımlarının analizi I-V Grup katyon karışımlarının analizi
14 Telafi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1382392 Anyon ve katyonların gruplandırılabileceğini ve ayrılabileceğini öğrenir
2 1438014 Bireysel ve grup içi çalışma becerisi kazanır.
3 1438031 Isıtma, dekantasyon ve santrifüjleme işlemlerini yapar.
4 1438053 Temel laboratuvar cihazlarını kullanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5
3 5 4 5 5 5 4 4 5 4
4 5 5 5 5 5 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek