Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM251 Analitik Kimya Lab.I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bir numunedeki katyon ve anyonların kalitatif analizlerinin klasik yöntemlerle yaptırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ş. Fatma Aygün

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Gündüz, T., Yarı-Mikro Kalitatif Analiz, Ankara, 1985

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Katyonların gruplandırılması, Katyon ve Anyonların nitel olarak incelenmesi, Katyonların Sistematik analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
7 Laboratuvar 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çözelti hazırlama Çözelti hazırlama
2 I.Grup katyonların analizi I.Grup katyonların analizi
3 II.Grup katyonların analizi II.Grup katyonların analizi
4 II.Grup katyonların analiz II.Grup katyonların analiz
5 III.Grup katyonların III.Grup katyonların analizi
6 III.Grup katyonların analizi III.Grup katyonların analizi
7 IV.Grup katyonların analizi IV.Grup katyonların analizi
8 V.Grup katyonların analizi V.Grup katyonların analizi
9 ARASINAV ARASINAV
10 I. ve II.Grup anyonların analizi I. ve II.Grup anyonların analizi
11 III. ve IV.Grup anyonların analizi III. ve IV.Grup anyonların analizi
12 V.Grup anyonların analizi V.Grup anyonların analizi
13 I-V Grup katyon karışımlarının analizi I-V Grup katyon karışımlarının analizi
14 Telafi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153321 Anyon ve katyonların gruplandırılabileceğini ve ayrılabileceğini öğrenir
2 1212158 Bireysel ve grup içi çalışma becerisi kazanır.
3 1212175 Isıtma, dekantasyon ve santrifüjleme işlemlerini yapar.
4 1212198 Temel laboratuvar cihazlarını kullanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5
3 5 4 5 5 5 4 4 5 4
4 5 5 5 5 5 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek