Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM225 Kolloit Kimyası 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Koloit kimyasının temel konuları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Adem ASAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] KOLLOİT KİMYA, Prof. Dr. Saadet ÜNERİ, Ankara Üniversitesi Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, Şubat 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyada özellikle kolloidal çözeltiler ve uygulamaları hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kolloit kimyasına giriş: koloit taneciklerin büyüklüğü, koloit kimyasının önemi, asıltı taneciklerinin yüzeyleri, kolloidler.pdf
2 Koloitlerin biçimleri, anorganik ve organik koloitler, molekül ve misel koloitler, koloitlerin solvatasyonu ve yükleri, koloit kimyasındaki bazı terimler kolloit kimyası.pdf
3 Kolloit çözeltilerinin elde edilişi. KOLLOİD KİMYASI.docx
4 İnce süzme ve yarı geçirimsel arıtım KOLLOİD KİMYASI.docx
5 Koloitlerin optik özellikleri KOLLOİD KİMYASI.docx
6 Koloitlerin Hareketleri KOLLOİD KİMYASI.docx
7 Koloit çözeltilerinin vizkoziteleri KOLLOİD KİMYASI.docx
8 Yüzey gerilimi KOLLOİD KİMYASI.docx
9 ARASINAV KOLLOİD KİMYASI.docx
10 Koloitlerin elektriksel özellikleri KOLLOİD KİMYASI.docx
11 Koloitsel elektrolitler KOLLOİD KİMYASI.docx
12 Jeller KOLLOİD KİMYASI.docx
13 Sıvı asıltılar, Köpükler KOLLOİD KİMYASI.docx
14 Havada asıltılar KOLLOİD KİMYASI.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380196 Öğrenci koloit kimyasının temel terimlerini bilir.
2 1377329 Kolloitleri tanımlar, şekillerine göre, kimyasal bileşimlerine göre ve yapılarına göre onları sınıflandırabilir, örnekler verebilir.
3 1380958 Koloitlerin hareketlerini açıklar
4 1392605 Koloitsel elektrolitler, Jeller, Sıvı asıltılar, Köpükler, Havada asıltılar hakkında bilgi verebilir.
5 1383645 Kolloit çözeltilerinin optik ve elektriksel özelliklerini açıklar.
6 1391315 Koloit çözeltilerinin elde ediliş ve saflaştırma yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
6 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek