Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM225 Kolloit Kimyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Koloit kimyasının temel konuları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İclal Bulut

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] KOLLOİT KİMYA, Prof. Dr. Saadet ÜNERİ, Ankara Üniversitesi Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, Şubat 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kolloit kimyasına giriş: koloit taneciklerin büyüklüğü, koloit kimyasının önemi, asıltı taneciklerinin yüzeyleri,
2 Koloitlerin biçimleri, anorganik ve organik koloitler, molekül ve misel koloitler, koloitlerin solvatasyonu ve yükleri, koloit kimyasındaki bazı terimler
3 Kolloit çözeltilerinin elde edilişi
4 İnce süzme ve yarı geçirimsel arıtım
5 Koloitlerin optik özellikleri
6 Koloitlerin Hareketleri
7 Koloit çözeltilerinin vizkoziteleri
8 Yüzey gerilimi
9 ARASINAV
10 Koloitlerin elektriksel özellikleri
11 Koloitsel elektrolitler
12 Jeller
13 Sıvı asıltılar, Köpükler
14 Havada asıltılar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41581 1151011 Öğrenci koloit kimyasının temel terimlerini bilir.
41582 1148023 Kolloitleri tanımlar, şekillerine göre, kimyasal bileşimlerine göre ve yapılarına göre onları sınıflandırabilir, örnekler verebilir.
41583 1151818 Koloitlerin hareketlerini açıklar
41592 1164056 Koloitsel elektrolitler, Jeller, Sıvı asıltılar, Köpükler, Havada asıltılar hakkında bilgi verebilir.
41600 1154644 Kolloit çözeltilerinin optik ve elektriksel özelliklerini açıklar.
41601 1162707 Koloit çözeltilerinin elde ediliş ve saflaştırma yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.