Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM227 Metal Kimyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Metallerin doğada bulunuşları, elde edilme metotları ve kimyasal özellikleri, diğer elementlerle olan bileşikleri ve bu bileşiklerin endüstrideki kullanım alanlarının öğrenilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer Andaç, Prof Dr.Hümeyra Batı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Inorganic Chemistry" 3rd edition Shriver and Atkins, Main Group Chemistry” William Henderson, M. Silberberg "Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change"Mosby-Year Book, Inc., 1996 Transition Metal Chemistry: The Valence Shell in d-Block Chemistry Malcolm Gerloch and Edwin C. Constable N. N. Greenwood and A. Earnshow, ”Chemistry of the Elements” 2 nd. Ed.Butterworth, Oxford (1997). Advanced Structural Inorganic Chemistry, ISBN 978–0–19–921694–9 Transition Metal Chemistry, Malcolm Gerloch, Edwin, C. Constable, VCH, Weinheim, 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Metaller, eldeleri, kullanım alanları, nano atom kümeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 7 1 7
22 Proje Hazırlama 1 10 10
24 Seminer 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metallerin periyodik sistemdeki yeri,kimyasal bağlar, metalik bağ ve bant teorisi
2 Kristal sınıfları ve metalik kristallerin yapısı
3 Metallerin fiziksel özellikleri, elektriksel iletkenlik, ısı iletkenliği, parlaklık, termoiyonik etki ve fotoelektrik emisyon.
4 IA grubu metalleri, eldeleri ve özellikleri
5 IIA grubu metalleri, eldeleri ve özellikleri
6 IIIA grubu metalleri
7 Geçiş metalleri I eldeleri ve özellikleri
8 Geçiş metalleri II, III, eldeleri ve özellikleri
9 Arasınav
10 İç geçiş metalleri, eldeleri ve özellikleri
11 P bloku metalleri, eldeleri ve özellikleri
12 Alaşımlar
13 Kaplamalar
14 Nano atom kümeleri ve özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150609 Nano atom kümeleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1170088 Metaller hakkında bilgi sahibi olur
3 1146237 Metallerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 1 4 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
2 5 5 5 4 1 4 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
3 5 5 5 3 1 4 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek