Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM227 Metal Kimyası 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Metallerin doğada bulunuşları, elde edilme metotları ve kimyasal özellikleri, diğer elementlerle olan bileşikleri ve bu bileşiklerin endüstrideki kullanım alanlarının öğrenilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Hümeyra Batı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Inorganic Chemistry" 3rd edition Shriver and Atkins, Main Group Chemistry” William Henderson, M. Silberberg "Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change"Mosby-Year Book, Inc., 1996 Transition Metal Chemistry: The Valence Shell in d-Block Chemistry Malcolm Gerloch and Edwin C. Constable N. N. Greenwood and A. Earnshow, ”Chemistry of the Elements” 2 nd. Ed.Butterworth, Oxford (1997). Advanced Structural Inorganic Chemistry, ISBN 978–0–19–921694–9 Transition Metal Chemistry, Malcolm Gerloch, Edwin, C. Constable, VCH, Weinheim, 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Metaller, eldeleri, kullanım alanları, nano atom kümeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
24 Seminer 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metallerin periyodik sistemdeki yeri,kimyasal bağlar, metalik bağ ve bant teorisi Metal Kim.2021.ppt
2 Kristal sınıfları ve metalik kristallerin yapısı
3 Metallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
4 IA grubu metalleri, eldeleri ve özellikleri
5 IIA grubu metalleri, eldeleri ve özellikleri
6 IIIA grubu metalleri
7 Geçiş metalleri I eldeleri ve özellikleri
8 Geçiş metalleri II, III, eldeleri ve özellikleri
9 Arasınav
10 İç geçiş metalleri, eldeleri ve özellikleri
11 P bloku metalleri, eldeleri ve özellikleri
12 Alaşımlar
13 Kaplamalar
14 Nano atom kümeleri ve özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398310 Metaller hakkında bilgi sahibi olur
2 1375604 Metallerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 1 4 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
2 5 5 5 3 1 4 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek