Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM229 Stereokimya 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Konformasyon, Konfigürasyon ve uzaysal etkileşmelerin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil Kütük

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Organic Chemistry, Volume 2 Stereochemistry and the Chemistry of Natural Products, I. L. Finar, Fifth Edition, 1994, Longman Group, UK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Konformasyon, Konfigürasyon, Stereoizomerizm, Konformasyonal Analiz, Siklik Bikleşiklerin Stereokimyası, Anomerik Etki, Geometrik izomerizm, Simetri, Asimetri, Simetri elemanları, Kirallik, Optik aktivite ve Optik izomerizm, Mutlak Konfigürasyon, Stereoizomerlerin ayrılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 5 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 2 4 8
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş stereokimya.pdf
2 Konformasyon ve Konfigürasyon stereokimya.pdf
3 Stereoizomerizm stereokimya.pdf
4 Konformasyonal Analiz stereokimya.pdf
5 Siklik Bikleşiklerin Stereokimyası stereokimya.pdf
6 Anomerik Etki stereokimya.pdf
7 Geometrik izomerizm stereokimya.pdf
8 Simetri - Asimetri stereokimya.pdf
9 ARASINAV
10 Simetri elemanları stereokimya.pdf
11 Kirallik stereokimya.pdf
12 Optik aktivite ve Optik izomerizm stereokimya.pdf
13 Mutlak Konfigürasyon stereokimya.pdf
14 Stereoizomerlerin ayrılması stereokimya.pdf
15 YIL SONU SINAVI
16 YIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414813 Öğrenciler stereoizomer hakkında yorum yapabilir.
2 1428397 Öğrenciler simetri elemanları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 3 3 4
2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek