Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM231 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Sıkı rekabet şartlarının işletmeleri zorladığı günümüzde ISO tarafından tanımlanan standardizasyon ve kaliteyi tarif eden kavramlar oldukça önemli hale gelmiştir. İstenen uluslararası standardizasyonu sağlamanın en kolay yolu, işletmede uygun bir kalite güvencesi sistemini kurmak ve uygulamaktır. Bu derste standardizasyon, kalite, toplam kalite, kalite güvencesi sistemleri vb. kavramlar tartışılacak, mevcut kalite güvencesi sistemleri ve yönetimleri konusunda uygulamaya yönelik bilgiler verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet UYANIK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- TSE ana web sayfası 2- TURKAK ana web sayfası 3- ISO ana web sayfası 4- N. Kölük, İ. Dilsiz, C.S. Kartal, (2003) MYO için Kalite güvencesi ve standartları,ISBN: 975-288-495-4.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

In this course, standardization, quality, total quality management, quality assurance systems, and so on. discussed concepts, practical information about the existing quality assurance systems and their management will be given.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
21 Rapor Sunma 1 9 9
24 Seminer 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standart nedir? Standardizasyon nedir? Standardizasyonun amaçları ve ilkeleri nelerdir?
2 Standardizasyonun üretici işletmelere, tüketicilere ve milli ekonomiye sağladığı yararlar nelerdir? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
3 Yapılarına, uygulama alanlşarına ve uygulama şekillerine göre standart çeşitleri nelerdir? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
4 Dünyada standardizasyon kavramının gelişim süreci ne zaman ve nasıl başlamıştır? ISO nedir? Ne iş yapar? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
5 Türkiye'de standardizasyon çalışmaları ne zaman başlamıştır? TSE nedir, nezaman kurulmuştur ve iş yapmaktadır? Standartlar nasıl hazırlanır? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
6 Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) nedir? Ne iş yapar? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
7 Belgelendirme ve Akreditasyon nedir? Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) ne zaman kurulmuştur ve görevi nedir? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
8 Kalibrasyon nedir? Kalibrasyon kuruluşları ne iş yapar? Yekilerini kimden alırlar? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
9 Arasınav KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
10 TS-EN-ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu nedir? Şartları ve uygulama esasları nelerdir? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
11 Kalite nedir? Kalite kavramının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Kaliteyle ilgili doğru ve yanlış düşünceler nelerdir? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
12 Toplam kalite yönetimi kavramı nedir? Uluslararası kabul gören bazı kalite yönetim sistemleri ve belgeleri nelerdir? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
13 TS-EN-ISO 9001-200 Kalite Yönetim Sistemleri. İşletmelerin yönetimsel hazırlıkları, başvuruları, denetlenmeleri ve belgelendirme sonrası sürdürme koşulları. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx
14 TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri. Mecburi midir? Neden gereklidir? Geleceğimize nasıl katkı sağlar? KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ avys yüklenen.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529412 1- Kalite ve standardizasyon kavramlarının tarihsel gelişimini ve günümüzdeki önemini ve uygulama alanlarını öğretir
2 1529413 2- Türkiye\'nin Dünya ile ortaklaşa kullandığı standart ve kalite sistemlerini ve Türkiye\'deki ilgili kuruluşların adlarını ve işlevlerini öğretir.
3 1529414 3- Metroloji, kalibrasyon ve akreditasyon kavramını ve ilgili kuruluşları ve işlevlerini öğretir.
4 1529415 4- Uluslarası kabul gören kalite sistemleri ve belgelerini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4
3 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 2 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek