Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM233 Organik Sentez Tasarımı 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Organik Sentezlere bağlı olarak Beyin fırtınası yansıtma, teorik, pratik ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirir. Gözlem, hayal güçünü yansıtma veya molekül tasarımında taktik ve strateji geliştirilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr.erbil Ağar

Ön Koşul Dersleri

Organik Kimya I ve Organik Kimya II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Designing Organic Syntheses, Stuart WARREN, Design of Organic Synthesis,Pedro ROMEA Organic Chemistry, Graham Solomons,Graıg Fryhle Çeviri Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 3 10 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışmaya başlarken bilinmesi gereken takdik ve strateji ne olmalı
2 Organik reaksiyon tasarımında amaç-yapı ve oluşum stratejisi
3 Yer değiştirme ve ayrışma tepkimeleri
4 Simetrik organik sentezler
5 Asimetrik organik sentezler
6 Bir grubun ayrışması
7 İki grubun ayrışması
8 Aynı veya farklı iki grubun ayrışması
9 ARA SINAV
10 Perisiklik reaksiyonlar
11 Heteroatom ve heterosiklik bileşikler
12 Küçük halkalar için spesifik metotlar
13 Büyük halkalar için spesifik metotlar
14 Organik sentez tasarımında genel problemler (Strateji,Oluşum ve sentez aşamasındaki problemler)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41584 1143765 3-Tasarlamış olduğu molekülün yanında diğer moleküllerinde sentezinde deneysel beceri kazandırır.
41585 1163797 2-Kimya alanında fiziksel ve kimyasal oluşumları tanımlar
41587 1184351 1-Organik kimya alanında teorik ve uygulamalı olarak çeşitli dizayn ve hayal güçünü geliştirir.
41590 1145055 5-Hayal güçüne bağlı olarak sentez stratejileri geliştirir
41598 1163184 4-Hayal güçünü geliştirir
41599 1164003 6-Teorik, pratik ve uygulamalı bilgi birikimini sağlar
41602 1162749 7-Spektroskopik teknikleri öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.