Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM233 Organik Sentez Tasarımı 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Organik Sentezlere bağlı olarak Beyin fırtınası yansıtma, teorik, pratik ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirir. Gözlem, hayal güçünü yansıtma veya molekül tasarımında taktik ve strateji geliştirilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erbil AĞAR

Ön Koşul Dersleri

Organik Kimya I ve Organik Kimya II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Designing Organic Syntheses, Stuart WARREN, Design of Organic Synthesis,Pedro ROMEA Organic Chemistry, Graham Solomons,Graıg Fryhle Çeviri Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır. Organik Kimya Prof. Dr. Hasan Kocaokutgen 2012 Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 3 10 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışmaya başlarken bilinmesi gereken takdik ve strateji ne olmalı
2 Organik reaksiyon tasarımında amaç-yapı ve oluşum stratejisi
3 Yer değiştirme ve ayrışma tepkimeleri
4 Simetrik organik sentezler
5 Asimetrik organik sentezler
6 Bir grubun ayrışması
7 İki grubun ayrışması
8 Aynı veya farklı iki grubun ayrışması
9 ARA SINAV
10 Perisiklik reaksiyonlar
11 Heteroatom ve heterosiklik bileşikler
12 Küçük halkalar için spesifik metotlar
13 Büyük halkalar için spesifik metotlar
14 Organik sentez tasarımında genel problemler (Strateji,Oluşum ve sentez aşamasındaki problemler)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373191 3-Tasarlamış olduğu molekülün yanında diğer moleküllerinde sentezinde deneysel beceri kazandırır.
2 1392356 2-Kimya alanında fiziksel ve kimyasal oluşumları tanımlar
3 1411744 1-Organik kimya alanında teorik ve uygulamalı olarak çeşitli dizayn ve hayal güçünü geliştirir.
4 1374457 5-Hayal güçüne bağlı olarak sentez stratejileri geliştirir
5 1391774 4-Hayal güçünü geliştirir
6 1392555 6-Teorik, pratik ve uygulamalı bilgi birikimini sağlar
7 1391356 7-Spektroskopik teknikleri öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
6 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
7 5 5 5 3 3 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek