Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM202 Analitik Kimya II 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Öğrenciye temel analitik kimya kavramlarını öğretmek,analitik ve sistematik düşünme formasyonu kazandırmak, klasik analiz yöntemlerinin temellerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ş. Fatma Aygün

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik Kimya Temel İlkeler, 8. Baskı, D.A. Skoog,D.M. West,F.J. Holler,S.R. Crouch,Thomson Pub. (2004)(Çeviri Editörleri: E. KILIÇ ve H. YILMAZ, Bilim Yayıncılık, Ankara) 2) Analitik Kimya, D.C. Harris,W.H. Freeman and Company,US 1982,)(Çeviri Editörü: G.SOMER, Gazi Kitabevi, Ankara)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Analitik kimya nitel ve nicel analiz konuları ile ilgilenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
35 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 22 22
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümleri
2 Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümleri
3 Gravimetrik analiz yöntemleri
4 Titrimetrik yöntemler, çöktürme titrimetrisi
5 Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri
6 Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri
7 Karmaşık asit baz sistemleri içi titrasyon eğrileri
8 Nötralleşme titrasyonlarının Uygulamaları
9 ARASINAV
10 Kompleksleşme reaksiyonları ve titrasyonları
11 Kompleksleşme reaksiyonları ve titrasyonları
12 Elektrokimyaya giriş
13 Standart elektrot potansiyellerinin uygulamaları
14 Yükseltgenme indirgenme titrasyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135624 Titrimetrik yöntemlerin temel bilgilerini öğrenir.
2 1143223 Elektrokimyasal tepkimelerin teorik temellerini öğrenir.
3 1127452 Öğrenci, analitik kimyada temel kavramları öğrenir
4 1159849 Analitik problemlere sistematik yaklaşım formasyonu kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek