Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM202 Analitik Kimya II 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Öğrenciye temel analitik kimya kavramlarını öğretmek,analitik ve sistematik düşünme formasyonu kazandırmak, klasik analiz yöntemlerinin temellerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şeker Fatma Aygün

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik Kimya Temel İlkeler, 8. Baskı, D.A. Skoog,D.M. West,F.J. Holler,S.R. Crouch,Thomson Pub. (2004)(Çeviri Editörleri: E. KILIÇ ve H. YILMAZ, Bilim Yayıncılık, Ankara) 2) Analitik Kimya, D.C. Harris,W.H. Freeman and Company,US 1982,)(Çeviri Editörü: G.SOMER, Gazi Kitabevi, Ankara)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümleri, Gravimetrik analiz yöntemleri, Titrimetrik yöntemler, çöktürme titrimetrisi, Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri, Karmaşık asit baz sistemleri için titrasyon eğrileri, Nötralleşme titrasyonlarının Uygulamaları, Kompleksleşme reaksiyonları ve titrasyonları, Elektrokimyaya giriş, Standart elektrot potansiyellerinin uygulamaları, Yükseltgenme indirgenme titrasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 22 22
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümleri
2 Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümleri
3 Gravimetrik analiz yöntemleri
4 Titrimetrik yöntemler, çöktürme titrimetrisi tit.yöntemler.pptx
çök.titras..pdf
5 Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri nötr.tit.prob..pdf
nötralleşme tit..pdf
6 Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri nötr.tit.prob.II.pdf
7 Karmaşık asit baz sistemleri içi titrasyon eğrileri Karmaşık asit-baz tit..pdf
8 Nötralleşme titrasyonlarının Uygulamaları poliprotik asitler-bazlar ve tit.eğ.devam.pdf
Nötralleşme titrasyonları uygulamaları.pdf
9 ARASINAV
10 Kompleksleşme reaksiyonları ve titrasyonları Komplex.Tep.ve Tit..pdf
11 Kompleksleşme reaksiyonları ve titrasyonları EDTA Titra. ve Prob.Çözümü.pdf
12 Elektrokimyaya giriş
13 Standart elektrot potansiyellerinin uygulamaları yük-ind.tit.elektr.kim.uyg.pdf
14 Yükseltgenme indirgenme titrasyonları yük-ind.tit..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365175 Titrimetrik yöntemlerin temel bilgilerini öğrenir.
2 1372663 Elektrokimyasal tepkimelerin teorik temellerini öğrenir.
3 1357091 Öğrenci, analitik kimyada temel kavramları öğrenir
4 1388599 Analitik problemlere sistematik yaklaşım formasyonu kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek