Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM204 Organik Kimya II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Organik Kimyada temel işlevsel grupları ayrı ayrı tanıtmak, bu bileşiklerin sentezlerini, reaksiyonlarını ve aktivitelerini anlatmak. Bu işlevsel grupların canlılar için çok önemli olduğunu kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kocaokutgen H. Organik Kimya, 3. Baskı Samsun, 2016 [2]Solomons G. and Fryhle C. (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [3] Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar t.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [4] Prof. Dr. Gürol Okay, Organik Kimya I, II, 3. Baskı, Biltav Yayınları, Ankara, 1990.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aromatik bileşikler, Karbonil grubu bileşikleri (Aldehitler ve ketonlar), Karboksilik asitler ve türevleri, aminler, karbonhidratlar ve aminoasitler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aromatik Bileşikler I 11 AROMATİK BİLEŞİKLER-I.doc
2 Aromatik Bileşikler II 11 AROMATİK BİLEŞİKLER-II.doc
3 Karbonil grubu bileşikleri (Aldehitler ve ketonlar) I 12 KARBONİL BİLEŞİKLERİ-I.doc
4 Karbonil grubu bileşikleri (Aldehitler ve ketonlar) II 12 KARBONİL BİLEŞİKLERİ-II.doc
5 Karboksilik asitler ve türevleri I 13 KARBOKSİLİK ASİTLER ve TÜREVLERİ-I.doc
6 Karboksilik asitler ve türevleri II 13 KARBOKSİLİK ASİTLER ve TÜREVLERİ-II.doc
7 Aminler I 18 AMİNLER-I.doc
8 Aminler II 18 AMİNLER-II.doc
9 ARASINAV
10 Karbonhidratlar I 21 KARBONHİDRATLAR-I.doc
11 Karbonhidratlar II 21 KARBONHİDRATLAR-II.doc
12 Aminoasitler I 22 AMİNOASİTLER-I.doc
13 Asit Halojenürler 20 ARİL HALOJENÜRLER.doc
14 Aminoasitler II 22 AMİNOASİTLER-II.doc
15 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158578 Aromatik bileşikler, karbonil grubu bileşikleri, karboksilik asitler ve türevleri, aminler, karbonhidratlar ve aminoasitlerln eldelerini, tepkimelerini ve özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek