Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM252 Analitik Kimya Lab.II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Kantitatif (nicel) kimyasal analizlerden gravimetrik ve volumetrik analiz metotlarının esaslarını öğretmek ve laboratuvarda uygulama becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nur ONAR, Prof. Dr. Fatma AYGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Analitik Kimya Lab.-II Ders Notu, Samsun, 2009 [2] Gündüz, T, Kantitatif Analiz Laboratuvar Kitabı Gazi Kitabevi, Ankara, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nicel analiz yöntemlerine giriş, gravimetrik analizler : bir hidratta su tayini, gravimetrik sülfat, demir, çinko ve nikel tayinleri ), Volumetrik analizler : nötralleşme titrasyonu yöntemi (NaOH ve HCl asit çözeltilerinin standardizasyonu, sirkede asetik asit miktar tayini), çöktürme titrasyonları fajans metodu ile bromür tayini, mohr metodu ile klorür tayini, Volhard yöntemi ile klorür miktar tayini), yükseltgenme –indirgenme titrasyonları; potasyum permangant çözeltisi ile demir miktar tayini, iyodometrik yöntemle bakır miktar tayini, kompleks oluşum titrasyonları; EDTA ile kalsiyum ve magnezyum miktar tayini, EDTA ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
9 Problem Çözümü 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 10 1 10
49 Performans 10 3 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nicel analiz yöntemlerine giriş Nicel analiz yöntemlerine giriş
2 Bir hidratta su tayini Bir hidratta su tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri 2 Bir hidratta su tayini 3 Gravimetrik sülfat tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri 2 Bir hidratta su tayini 3 Gravimetrik sülfat tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri 2 Bir hidratta su tayini 3 Gravimetrik sülfat tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri Bir hidratta su tayini
3 Gravimetrik sülfat tayini Gravimetrik sülfat tayini
4 Gravimetrik demir tayini Gravimetrik demir tayini
5 Gravimetrik çinko tayini Gravimetrik çinko tayini
6 Gravimetrik nikel tayini Gravimetrik nikel tayini
7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini
8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini
9 Arasınav Arasınav
10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini
11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini
12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini
13 Telafi deneyleri Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219250 Çözelti hazırlama becerisi artar.
2 1219269 Sonuçları hesaplayıp yorumlar.
3 1219285 Gravimetrik çöktürme yöntemlerini uygular.
4 1219317 Deneysel raporun nasıl yazılacağını bilir.
5 1219326 Gravimetrik analiz yöntemlerini bilir.
6 1219370 Gravimetrik analiz yöntemlerini laboratuvarda uygulayabilir.
7 1219413 Volumetrik analiz yöntemlerini bilir.
8 1219425 Volumetrik analiz yöntemlerini laboratuvarda uygulayabilir.
9 1219437 Standart (ayarlı) çözeltiler hazırlayabilir ve titrasyon yapabilir.
10 1222760 Bir analiz metodunu laboratuvarda uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
6 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5
7 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4
8