Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM252 Analitik Kimya Lab.II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Kantitatif (nicel) kimyasal analizlerden gravimetrik ve volumetrik analiz metotlarının esaslarını öğretmek ve laboratuvarda uygulama becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bekir BATI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Analitik Kimya Lab.-II Ders Notu, Samsun, 2009 [2] Gündüz, T, Kantitatif Analiz Laboratuvar Kitabı Gazi Kitabevi, Ankara, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nicel analiz yöntemlerine giriş, gravimetrik analizler : bir hidratta su tayini, gravimetrik sülfat, demir, çinko ve nikel tayinleri ), Volumetrik analizler : nötralleşme titrasyonu yöntemi (NaOH ve HCl asit çözeltilerinin standardizasyonu, sirkede asetik asit miktar tayini), çöktürme titrasyonları fajans metodu ile bromür tayini, mohr metodu ile klorür tayini, Volhard yöntemi ile klorür miktar tayini), yükseltgenme –indirgenme titrasyonları; potasyum permangant çözeltisi ile demir miktar tayini, iyodometrik yöntemle bakır miktar tayini, kompleks oluşum titrasyonları; EDTA ile kalsiyum ve magnezyum miktar tayini, EDTA ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
9 Problem Çözümü 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 10 1 10
49 Performans 10 3 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nicel analiz yöntemlerine giriş Nicel analiz yöntemlerine giriş ANALITIK_KIMYA_LAB_1_HAFTA.pdf
2 Bir hidratta su tayini Bir hidratta su tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri 2 Bir hidratta su tayini 3 Gravimetrik sülfat tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri 2 Bir hidratta su tayini 3 Gravimetrik sülfat tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri 2 Bir hidratta su tayini 3 Gravimetrik sülfat tayini 4 Gravimetrik demir tayini 5 Gravimetrik çinko tayini 6 Gravimetrik nikel tayini 7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini 8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini 9 Arasınav 10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini 11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini 12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini 13 Telafi deneyleri 14 Telafi deneyleri Bir hidratta su tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_2_HAFTA.pdf
3 Gravimetrik sülfat tayini Gravimetrik sülfat tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_3_HAFTA.pdf
4 Gravimetrik demir tayini Gravimetrik demir tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_4_HAFTA.pdf
5 Gravimetrik çinko tayini Gravimetrik çinko tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_5_HAFTA.pdf
6 Gravimetrik nikel tayini Gravimetrik nikel tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_6_HAFTA.pdf
7 Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini Arjantimetrik titrasyonlar: Fajans metodu ile bromür tayini, Mohr metodu ile klorür tayini, Volhard metodu ile klorür tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_7_HAFTA.pdf
8 Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini Asit-baz titrasyonları, standart çözelti hazırlama ve sirkede aetik asit miktar tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_8_HAFTA.pdf
9 Arasınav Arasınav
10 Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini Kompleksometrik titrasyonlar: EDTA çözeltisi ile kalsiyum ve magnezyum tayini, EDTA çözeltisi ile çeşme suyunda toplam sertlik tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_10_HAFTA.pdf
11 İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini İndirgenme yükseltgenme titrasyonları: Permanganat çözeltisinin ayarlanması ve permanganat çözeltisi ile demir tayini ANALITIK_KIMYA_LAB_11_HAFTA.pdf
12 İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini İyot titrasyonları: Sodyum tiyosülfat çöeltisinin ayarlanması ve sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayini
13 Telafi deneyleri Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444634 Çözelti hazırlama becerisi artar.
2 1444650 Sonuçları hesaplayıp yorumlar.
3 1444665 Gravimetrik çöktürme yöntemlerini uygular.
4 1444696 Deneysel raporun nasıl yazılacağını bilir.
5 1444704 Gravimetrik analiz yöntemlerini bilir.
6 1444748 Gravimetrik analiz yöntemlerini laboratuvarda uygulayabilir.
7 1444788 Volumetrik analiz yöntemlerini bilir.
8 1444800 Volumetrik analiz yöntemlerini laboratuvarda uygulayabilir.
9 1444812 Standart (ayarlı) çözeltiler hazırlayabilir ve titrasyon yapabilir.
10 1447960 Bir analiz metodunu laboratuvarda uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
6 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5
7 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4