Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM236 Mesleki İngilizce II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İngilizce Kimya içerikli metinleri okuma, anlama ve Okuma anlama yeteneğinin geliştirilmesi İngilizce çeviri metotlarının kavratılması ve çeşitli uygulamalar. Kimya ile ilgili terim ve terminolojileri tanımlarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Beytullah AFŞİN, Prof.Dr. Ömer ANDAÇ, Prof.Dr.Müberra ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] Experimental Chemistry A Laboratory Manuel, Rendle/Vokins/Davis, 1976. [2] The Structure of Technical English, A.J.Herbert, 1977

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngilizce gramer, okuma ve yazmaya yönelik inceleme, İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye çeviri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Titrimetric analysis
2 Acid-base titration
3 Gravimetric analysis
4 Determination of chlorides
5 Iron and steel
6 Heat treatment of steel
7 Welding
8 Radioactivity
9 midterm
10 Chain Reactions
11 Conductors and conductivity
12 Electrolysis
13 Liquid pumps
14 Petroleum
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202857 Belli başlı laboratuar aletlerin İngilizce karşılıklarını bilir Mesleki konular ile ilgili terimlerin yabancı dilde öğrenir
2 1202881 Mesleki içerikli bir okuma parçasını Türkçe’ye tercüme edebilir ve İngilizce’den Türkçeye tercüme etme yeteneğinin geliştirilmesi
3 1202888 İleri düzeyde İngilizce gramer yapılarının uygulamalı olarak kullanma yeteneği kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 2 2 4 3 2 2 3 4 3 4
2 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4
3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek