Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM236 Mesleki İngilizce II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İngilizce Kimya içerikli metinleri okuma, anlama ve Okuma anlama yeteneğinin geliştirilmesi İngilizce çeviri metotlarının kavratılması ve çeşitli uygulamalar. Kimya ile ilgili terim ve terminolojileri tanımlarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Experimental Chemistry A Laboratory Manuel, Rendle/Vokins/Davis, 1976. [2] The Structure of Technical English, A.J.Herbert, 1977 [3] Principles of Instrumental Analysis, Skoog, ISBN: 978-1-305-57721-3

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngilizce gramer, okuma ve yazmaya yönelik inceleme, İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye çeviri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amaç ve kapsamı
2 Analitik metodların sınıflandırılması
3 Enstrümental analiz türleri
4 Instruments for Analysis
5 Spectroscopy
6 Tehlikeli kimyasallar
7 Tehlikeli kimyasallar
8 Araştırma-Geliştirme R&D
9 midterm
10 MSDS nedir?
11 Kimyasal üreticileri, dağıtıcıları ve ithalatçıları tarafından sunulan SDS'ler
12 İhracat/İthalat emtiya özgü koşullar
13 Teknik regülasyon ve standartlarda genel kurallar ve prosedürler
14 Türkiyede ithalat ve ihracatta ürün güvenliği ve kalite kontrol sistemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429224 Belli başlı laboratuar aletlerin İngilizce karşılıklarını bilir Mesleki konular ile ilgili terimlerin yabancı dilde öğrenir
2 1429244 Mesleki içerikli bir okuma parçasını Türkçe’ye tercüme edebilir ve İngilizce’den Türkçeye tercüme etme yeteneğinin geliştirilmesi
3 1429251 İleri düzeyde İngilizce gramer yapılarının uygulamalı olarak kullanma yeteneği kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 2 2 4 3 2 2 3 4 3 4
2 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4
3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek