Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM222 Elektrokimya 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Elektrokimyanın temel prensipleri ve kanunları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necati MENEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A.R. Berkem, Elektrokimya, İ.Ünivesitesi Yayınları, 1984. [2] O. Alpaut, Elektrokimya, Hacettepe Ü. Yayınları, 1978. [3] S. Üneri, Elektrokimya, A. Ü. Yayınları, 1978. [4] A. ZEREN, ELEKTROKİMYA, Mimoza Basım yayım ve dağıtım A.Ş., Geliştirilmiş 3. Baskı, Konya, 1991. [5] Y. Sarıkaya, Fizikokimya ve Problem Çözümleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrokimyanın Tanımı ve İnceleme Alanı, Elektriksel Birimler, İletkenlik ve İletkenlerin Sınıflandırılması, Elektrolitik İletkenlik, Tanımlar, İletkenliğin Ölçülmesi, İletkenliğe etki eden etmenler, Taşıma Sayıları, Kondüktometri ve temelleri,Kondüktometrik titrasyon, Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği, Elektrolitik Ayrışma, Kuvvetli Elektrolit Kuramları, Debye-Hückel kuramı, Elektromotor Kuvveti (EMK) ve Ölçülmesi, Nernst Eşitliği, E.M.K ‘ya etki eden etmenler, Elektrot Potansiyelleri ve Elektrotların Sınıflandırılması, Pillerin Sınıflandırılması, E.M.K. Ölçümünün Uygulamaları, Elektroliz ve Polarizasyon, Faraday Elektroliz Kanunları, Kulometri, Potansiyometri ve temelleri, Potansiyometrik Titrasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimya’ya Giriş: Elektrokimyanın Tanımı ve İnceleme Alanı, Elektriksel Birimler ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
2 İletkenlik ve İletkenlerin Sınıflandırılması ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
3 Elektrolitik İletkenlik, Tanımlar, İletkenliğin Ölçülmesi, İletkenliğe etki eden etmenler, Taşıma Sayıları ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
4 Kondüktometrinin temelleri ve kondüktometrik titrasyonlar ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
5 Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
6 Elektrolitik Ayrışma, Kuvvetli Elektrolit Kuramları, Debye-Hückel kuramı ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
7 Elektromotor Kuvveti (EMK) ve Ölçülmesi, Nernst Eşitliği, E.M.K ‘ya etki eden etmenler ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
8 Elektrot Potansiyelleri ve Elektrotların Sınıflandırılması ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
9 Pillerin Sınıflandırılması, E.M.K. Ölçümünün Uygulamaları ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
10 Arasınav
11 Elektroliz ve Polarizasyon ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
12 Faraday Elektroliz Kanunları, Kulometri ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
13 Potansiyometri ve temelleri ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
14 Potansiyometrik Titrasyon ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418014 Öğrenci elektrokimyanın temel terimlerini bilir.
2 1419025 Öziletkenlik ve eşdeğer iletkenliği tanımlar, sıcaklığın ve derişimin eşdeğer iletkenliğe etkisini bilir.
3 1421473 İletkenlik özelliklerini açıklar.
4 1432207 Debye-Hückel Kuramını tanımlar.
5 1434237 Elektrot çeşitleri ve elektrokimyasal pillerin termodinamiği hakkında bilgi verebilir.
6 1409330 Pil hücresi ile elektroliz hücresi arasındaki farkları açıklar.
7 1407117 Potansiyometri özellilkerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek