Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM222 Elektrokimya 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Elektrokimyanın temel prensipleri ve kanunları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necati MENEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A.R. Berkem, Elektrokimya, İ.Ünivesitesi Yayınları, 1984. [2] O. Alpaut, Elektrokimya, Hacettepe Ü. Yayınları, 1978. [3] S. Üneri, Elektrokimya, A. Ü. Yayınları, 1978. [4] A. ZEREN, ELEKTROKİMYA, Mimoza Basım yayım ve dağıtım A.Ş., Geliştirilmiş 3. Baskı, Konya, 1991. [5] Y. Sarıkaya, Fizikokimya ve Problem Çözümleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrokimyanın Tanımı ve İnceleme Alanı, Elektriksel Birimler, İletkenlik ve İletkenlerin Sınıflandırılması, Elektrolitik İletkenlik, Tanımlar, İletkenliğin Ölçülmesi, İletkenliğe etki eden etmenler, Taşıma Sayıları, Kondüktometri ve temelleri,Kondüktometrik titrasyon, Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği, Elektrolitik Ayrışma, Kuvvetli Elektrolit Kuramları, Debye-Hückel kuramı, Elektromotor Kuvveti (EMK) ve Ölçülmesi, Nernst Eşitliği, E.M.K ‘ya etki eden etmenler, Elektrot Potansiyelleri ve Elektrotların Sınıflandırılması, Pillerin Sınıflandırılması, E.M.K. Ölçümünün Uygulamaları, Elektroliz ve Polarizasyon, Faraday Elektroliz Kanunları, Kulometri, Potansiyometri ve temelleri, Potansiyometrik Titrasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimya’ya Giriş: Elektrokimyanın Tanımı ve İnceleme Alanı, Elektriksel Birimler ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
2 İletkenlik ve İletkenlerin Sınıflandırılması ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
3 Elektrolitik İletkenlik, Tanımlar, İletkenliğin Ölçülmesi, İletkenliğe etki eden etmenler, Taşıma Sayıları ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
4 Kondüktometrinin temelleri ve kondüktometrik titrasyonlar ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
5 Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
6 Elektrolitik Ayrışma, Kuvvetli Elektrolit Kuramları, Debye-Hückel kuramı ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
7 Elektromotor Kuvveti (EMK) ve Ölçülmesi, Nernst Eşitliği, E.M.K ‘ya etki eden etmenler ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
8 Elektrot Potansiyelleri ve Elektrotların Sınıflandırılması ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
9 Pillerin Sınıflandırılması, E.M.K. Ölçümünün Uygulamaları ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
10 Arasınav
11 Elektroliz ve Polarizasyon ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
12 Faraday Elektroliz Kanunları, Kulometri ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
13 Potansiyometri ve temelleri ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
14 Potansiyometrik Titrasyon ELEKTROKİMYA DERS NOTLARI.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191017 Öğrenci elektrokimyanın temel terimlerini bilir.
2 1192090 Öziletkenlik ve eşdeğer iletkenliği tanımlar, sıcaklığın ve derişimin eşdeğer iletkenliğe etkisini bilir.
3 1194677 İletkenlik özelliklerini açıklar.
4 1206022 Debye-Hückel Kuramını tanımlar.
5 1208170 Elektrot çeşitleri ve elektrokimyasal pillerin termodinamiği hakkında bilgi verebilir.
6 1181781 Pil hücresi ile elektroliz hücresi arasındaki farkları açıklar.
7 1179442 Potansiyometri özellilkerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek