Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM224 Korozyon Kimyası 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Korozyon olayı ve korozyon önlenmesindeki temel ilkeleri öğrenme, irdeleme, işleme ve değerlendirme Korozyon sorununa kimyasal ve elektrokimyasal yaklaşım kavramlarını anlama ve uygulama Korozyon sorunlarının çözümünde yararlı önlemler geliştirme Endüstride bu alanda görev üstlenecek kişilerin gereksinimlerine uygun bilgi ve yetenek geliştirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. M.Doruk, "Korozyon ve Önlenmesi", ODTÜ Yayınları, 1982 2. Prof.Dr.A.R.Berkem, "Elektrokimya", İ.Ü. Yayınları, 1984 3. A. Çakır, "Metalik Korozyon İlkeleri ve Kontrolü", TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No 131,1990 4. S.Üneri, "Korozyon ve Önlenmesi", Korozyon Derneği Yayınları, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Korozyon türleri, korozyon hızı belirlenmesi. Metallerin kimyasal oksidasyonunun termodinamik ve kinetiği. Galvanik korozyon hücresinin işlevi, korozyonun iç ve dış etkenleri Çeşitli ortamlarda korozyın, atmosferde korozyon. Korozyona dirençli malzemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, tanımı ve sınıflandırılması, korozyonun önemi ve korozyon kaybı Giriş ve tanım.docx
2 Korozyon türleri, korozyon hızı belirlenmesi Korozyon Çesitleri.docx
3 Kimyasal korozyon, metalik filmler 3 Kimyasal korozyon, metalik filmler.docx
4 Metallerin kimyasal oksidasyonunun termodinamik ve kinetiği 4 Metallerin kimyasal oksidasyonunun termodinamik ve kinetiği.docx
5 Elektrokimyasal korozyon, elektrokimyasal oluşum düzenleri. 5 Elektrokimyasal korozyon.docx
6 Galvanik korozyon hücresinin işlevi, korozyonun iç ve dış etkenleri 6 Galvanik korozyon hücresinin işlevi ve dış etkenler.docx
7 Polarizasyon, pasifleşme 7. polarizasyon ve pasifleşme.docx
8 Korozyonun ölçülmesi yöntemleri 8 Korozyonun ölçülmesi yöntemleri.docx
9 Çeşitli ortamlarda korozyın, atmosferde korozyon 9 Atmosfer ortamında korozyın.docx
10 ARASINAV
11 Toprak altı korozyonu, biyolojik korozyon, sularda korozyon 11 Toprak altı korozyonu.docx
12 Korozyona karşı önlemler, yüzey kaplamalrı ile korunma, inhibitörler 12 Korozyona karşı önlemler.docx
13 Katodik korunma 13 Katodik korunma.docx
14 Korozyona dirençli malzemeler 14 Korozyona dirençli malzemeler.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372398 Pratiğe dönük korunma yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olma
2 1361557 Farklı disiplinlerde görev yapacak ve korozyon sorunlarıyla karşılacak ilgili kişilere beceri sahibi olma
3 1364489 Korozyonun ana esaslarının öğrenilip benimsenmesi ve bunları uygulayabilme yeteneğini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek