Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM228 Polimer Kimyasına Giriş 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders polimerler, polimer reaksiyon mekanizmaları, polimerizasyon kinetiği ve uygulama alanları hakkında bilgi sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Metin Aydın

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Hasan KOCAOKUTGEN, ''Polimer Kimyası ve Endüstirisine Giriş'', Ondokuz Mayıs Üniv., 2012 [2] Bilsen Beşergil, İkinci Baskı, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 2008 [3] Polimer Kimyası: Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, 2004, Ankara, Turkiye. [4] EBEWELE R., Polymer Science and Technology, John Wiley and Sons, 2002 [5] BAYSAL B., Polimer Kimyası, ODTÜ, 1981

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilere polimerler hakkında genel bilgiler vermek, polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğretmek, farklı polimerizasyon metodlarını yeni polimerik maddelerin sentezi için kullanmak, yeni polimerik maddelerin sentezi için reaksiyon mekanizmalarını geliştirmek, yapı malzemesi olabilecek yeni polimerlerin sentez metodların geliştirmek, ayrıca çevreye duyarlı polimerik maddelerin sentezini yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimer Terimler
2 Polimerleri Özellikleri
3 Serbest radikal polimerizasyonu
4 Kopolimerizasyon,
5 İyonik polimerizasyon
6 Anyonik polimerizasyon
7 Katyonik polimerizasyon
8 Halkalı bileşiklerin polimerizasyonu
9 Ara sınav
10 Stereospesifik polimerler
11 Polimerizasyon sistemleri
12 Polimerlerin uygulama alanları
13 Polimerizasyon Kinetiği
14 Polimerizasyon Kinetiği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128770 Öğrenciler polimerlerin fiziksel-kimyasal ve elektronik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek