Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM228 Polimer Kimyasına Giriş 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders polimerler, polimer reaksiyon mekanizmaları, polimerizasyon kinetiği ve uygulama alanları hakkında bilgi sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Metin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Hasan KOCAOKUTGEN, ''Polimer Kimyası ve Endüstirisine Giriş'', Ondokuz Mayıs Üniv., 2012 [2] Bilsen Beşergil, İkinci Baskı, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 2008 [3] Polimer Kimyası: Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, 2004, Ankara, Turkiye. [4] EBEWELE R., Polymer Science and Technology, John Wiley and Sons, 2002 [5] BAYSAL B., Polimer Kimyası, ODTÜ, 1981

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilere polimerler hakkında genel bilgiler vermek, polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğretmek, farklı polimerizasyon metodlarını yeni polimerik maddelerin sentezi için kullanmak, yeni polimerik maddelerin sentezi için reaksiyon mekanizmalarını geliştirmek, yapı malzemesi olabilecek yeni polimerlerin sentez metodların geliştirmek, ayrıca çevreye duyarlı polimerik maddelerin sentezini yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimer Terimler Polimer Kimyasi-1.pdf
2 Polimer Özellikleri Polimer Kimyasi-1.pdf
3 Serbest radikal polimerizasyonu Polimer Kimyasi-1.pdf
4 Kopolimerizasyon, Polimer Kimyasi-1.pdf
5 İyonik polimerizasyon Polimer Kimyasi-1.pdf
6 Anyonik polimerizasyon Polimer Kimyasi-1.pdf
7 Katyonik polimerizasyon Polimer Kimyasi-1.pdf
8 Halkalı bileşiklerin polimerizasyonu Polimer Kimyasi-1.pdf
9 Ara sınav
10 Stereospesifik polimerler Polimer Kimyasi-1.pdf
11 Polimerizasyon sistemleri Polimer Kimyasi-1.pdf
12 Polimerlerin uygulama alanları Polimer Kimyasi-1.pdf
13 Polimerizasyon Kinetiği Polimer Kimyasi-1.pdf
14 Polimerizasyon Kinetiği Polimer Kimyasi-1.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1358392 Öğrenciler polimerlerin fiziksel-kimyasal ve elektronik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek