Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM232 Yüzey Kimyası 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Yüzey kimyası ve ara-yüzeylerde yürüyen tepkimeler ile ilgili temel bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] P.W Atkins, FİZİKOKİMYA, (Çev. Editörleri: Salih Yıldız, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz), Bilim Yayıncılık, 2001. [2] KOLLOİT KİMYA, Prof. Dr. Saadet ÜNERİ, Ankara Üniversitesi Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, Şubat 1982, Sayfa 66-81. [3] S. BAYKUT, M. BİRAN, YÜZEY AKTİF MADDELER VE FİZİKOKİMYASI, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1986 [3] R.P.H. GASSER, An introduction to chemisorption and catalysis by metals, Clarendon Press, Oxford, 1985 [4] G.C. BOND, Heterogeneous Catalysis, Principles and Applications, Clarendon Press, Second Edition, Oxford, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzey termodinamiği, yüzey gerilimi ve ölçüm yöntemleri, yüzey aktif maddeler ve özellikleri, sıvı-sıvı ve sıvı-katı ara yüzeyleri, temas açısı, ıslatma ve yayılma, yüzey olayları (adsorpsiyon ve desorpsiyon), adsorpsiyon türleri ve izotermleri, yüzeylerin katalitik aktifliği, Langmuir-Hinshelwood mekanizması, Eley-Rideal mekanizması, hidrojenleme, yükseltgenme, parçalanma ve yeniden yapılanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arayüzeylerin temel özellikleri Arayüzeylerin temel özellikleri.pdf
2 Yüzeylerin termodinamiği Yüzeylerin termodinamiği.pdf
3 Yüzey gerilimi ve ölçüm yöntemleri Yüzey gerilimi ve ölçüm yöntemleri.pdf
4 Sıvı-Sıvı ve Sıvı-Katı arayüzeyleri Sıvı-Sıvı ve Sıvı-Katı arayüzeyleri.pdf
5 Temas açısı, ıslatma ve yayılma Temas açısı, ıslatma ve yayılma.pdf
6 Yüzey olayları (Adsorpsiyon ve desorpsiyon) ve Adsorpsiyon Türleri, Yüzey olayları.pdf
7 Adsorban Türleri, Gözeneklilik ve Yüzey Alanı Yüzey olayları.pdf
8 Adsorpsiyon izotermleri Yüzey olayları.pdf
9 ARASINAV
10 Yüzey olaylarının hızları (Adsorpsiyon-Desorpsiyon hızları) Yüzey olaylarının hızları.pdf
11 Adsorpsiyon ve kataliz Adsorpsiyon ve Kataliz.pdf
12 Langmuir-Hinshelwood ve Eley-Rideal Mekanizmaları, Langmuir-Hinshelwood ve Eley-Rideal Mekanizmaları.pdf
13 Kataliz örnekleri (katalitik aktivite, hidrojenasyon, oksidasyon) Kataliz örnekleri.pdf
14 Kataliz örnekleri (Parçalanma ve yeniden yapılanma) Kataliz örnekleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1397910 Öğrenciler yüzey kimyası ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1399845 Adsorpsiyon türleri ve izotermleri hakkında bilgi sunabilir.
3 1420322 Yüzeylerde katalitik aktiviteyi açıklar.
4 1395373 Yüzey gerilimi ve önemi hakkında bilgi verebilir.
5 1395422 Bazı adsorban türlerini bilir.
6 1421313 Gözenek türlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek