Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM232 Yüzey Kimyası 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Yüzey kimyası ve ara-yüzeylerde yürüyen tepkimeler ile ilgili temel bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] P.W Atkins, FİZİKOKİMYA, (Çev. Editörleri: Salih Yıldız, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz), Bilim Yayıncılık, 2001. [2] KOLLOİT KİMYA, Prof. Dr. Saadet ÜNERİ, Ankara Üniversitesi Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, Şubat 1982, Sayfa 66-81. [3] S. BAYKUT, M. BİRAN, YÜZEY AKTİF MADDELER VE FİZİKOKİMYASI, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1986 [3] R.P.H. GASSER, An introduction to chemisorption and catalysis by metals, Clarendon Press, Oxford, 1985 [4] G.C. BOND, Heterogeneous Catalysis, Principles and Applications, Clarendon Press, Second Edition, Oxford, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzey termodinamiği, yüzey gerilimi ve ölçüm yöntemleri, yüzey aktif maddeler ve özellikleri, sıvı-sıvı ve sıvı-katı ara yüzeyleri, temas açısı, ıslatma ve yayılma, yüzey olayları (adsorpsiyon ve desorpsiyon), adsorpsiyon türleri ve izotermleri, yüzeylerin katalitik aktifliği, Langmuir-Hinshelwood mekanizması, Eley-Rideal mekanizması, hidrojenleme, yükseltgenme, parçalanma ve yeniden yapılanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arayüzeylerin temel özellikleri yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
2 Yüzeylerin termodinamiği yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
3 Yüzey gerilimi ve ölçüm yöntemleri yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
4 Sıvı-Sıvı ve Sıvı-Katı arayüzeyleri yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
5 Temas açısı, ıslatma ve yayılma yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
6 Yüzey olayları (Adsorpsiyon ve desorpsiyon) ve Adsorpsiyon Türleri, yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
7 Adsorban Türleri, Gözeneklilik ve Yüzey Alanı yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
8 Adsorpsiyon izotermleri yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
9 ARASINAV
10 Yüzey olaylarının hızları (Adsorpsiyon-Desorpsiyon hızları) yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
11 Adsorpsiyon ve kataliz yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
12 Langmuir-Hinshelwood ve Eley-Rideal Mekanizmaları, yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
13 Kataliz örnekleri (katalitik aktivite, hidrojenasyon, oksidasyon) yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf
14 Kataliz örnekleri (Parçalanma ve yeniden yapılanma) yüzey kimyası DERS NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169670 Öğrenciler yüzey kimyası ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1171715 Adsorpsiyon türleri ve izotermleri hakkında bilgi sunabilir.
3 1193466 Yüzeylerde katalitik aktiviteyi açıklar.
4 1166984 Yüzey gerilimi ve önemi hakkında bilgi verebilir.
5 1167036 Bazı adsorban türlerini bilir.
6 1194509 Gözenek türlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek