Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM301 Fizikokimya I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Fizikokimyadaki temel kavramları vermek, fiziksel yöntemlerin kimyaya uygulanmasını öğretmek, fiziksel ve kimyasal olaylardaki denge koşullarını incelemek, fizikokimyasal çalışmaları makroskopik yaklaşımla öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necati MENEK

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [2] P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. [3] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya I ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [4] R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sistem ve hal değişkenleri, hal fonksiyonları, kinetik gaz kuramı, enerjinin korunumu, iç enerji, entalpi, Serbest iç enerji ve serbest entalpi, entropi ve mutlak entropi fonksiyonları, termodinamiğin temel yasaları, ideal gazlar ve gerçek gazlar, Joule ve Joule-Thomson olayları, Fügasite.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 22 22
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyanın temel yasaları, termal denge ve hal değişkenleri FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
2 Hal fonksiyonlarının özellikleri FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
3 İdeal gazlar ve kinetik gaz kuramı FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
4 Enerjinin korunumu yasası FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
5 Entalpi foksiyonu ve ısınma ısıları FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
6 İzotermal ve adyabatik işlemler FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
7 Entropi fonksiyonu ve mutlak sıcaklık FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
8 Mutlak entropi, serbest iç enerji ve serbest entalpi FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
9 ARASINAV FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
10 Kapalı sistemlerin temel termodinamik denklemleri FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
11 İdeal gaz varsayımından sapmalar ve gerçek gazlar FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
12 Joule olayı ve Joule-Thomson olayı FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
13 Sabit sıcaklıkta entalpi ve entropinin basınçla değişimi, fugasite FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
14 Kimyasal denge kavramı FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1351584 5) Öğrenci sistemlerdeki entropi değişimlerini hesaplayabilir.
2 1351643 13) Denge sabiti ifadesinin termodinamik temelini öğrenir ve denge ile ilgili hesaplamaları yapabilir.
3 1370757 9) Kinetik gaz kuramını ve sonuçlarını açıklar.
4 1371968 1) Basit bir sistemin makroskopik özelliklerine, matematiksel yöntemleri uygulayabilir.
5 1361161 12) Sabit iç enerjili ve izentalpik olayların sonuçlarını, kullanım alanlarını bilir.
6 1364658 2) Termodinamiği tanımlar, ısı, iş ve enerji arasında bağıntı kurar.
7 1363373 6) Carnot çevrimini ve çevrim boyunca ısı,iş, iç enerji ve entropi değişimlerini yorumlayabilir.
8 1372101 3) Öğrenci belirli kimyasal tepkimelerin enerji ve entalpi değişimlerini hesaplar.
9 1386929 7) Bir ısı makinasının veriminin neden bire eşit olmadığını bilir.
10 1349051 8) Termodinamik eşitlikleri kullanmayı ve yorumlamayı bilir.
11 1387790 4) Öğrenci entropi kavramını bilir ve tepkimelerin kendiliğinden oluşup oluşmayacağını yorumlayabilir.
12 1378113 10) Hal fonksiyonlarının özelliklerini bilir.
13 1397955 11) Temel gerçek gaz denklemlerini yazıp yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
8 4
9 5
10
11
12
13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek