Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM303 Anorganik Kimya I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencileri, atomik yapı, elementlerin genel özellikleri, moleküler simetri, kimyasal bağ türleri ve kimyasal bağ teorileri (DBT, MOT) konularında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

İlk 4 yarıyıldaki Bölüm temel derslerinin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008. [2] Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991. [3] Inorganic Chemistry, J. E. Huheey, Harper & Row, 1987. [4] Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005. [5] İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Atomik yapı ve periyodik tablo, Elementlerin genel özellikleri, Kimyasal bağa giriş, Moleküler simetri, Kovalent bağ, Katılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 16 2 32
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomik Yapı ve Periyodik Cetvel, Hidrojenin Atomik Spektrumu, Bohr Teorisi, Heisenberg Prensibi PDFsam_1_ATOMUN_YAPISI.pdf
1_HAFTA_AS_ATOMUN_YAPISI_07102020.mp4
2 Kuantum Atom Modeli ve Schrödinger Dalga Denklemi, Radyal ve Açısal Fonksiyonlar https://www.loom.com/share/8777e1e5192041ab8a4f71fd25698eef
PDFsam_2_ATOMUN_YAPISI.pdf
3 Çok Elektronlu Atomlar, Pauli Dışlama Prensibi, Etkin Çekirdek Yükü ve Slater Kuralları, Aufbau Prensibi, Hund Kuralı, Periyodik Cetvel PDFsam_3_ATOMUN_YAPISI.pdf
4 Elementlerin Genel Özellikleri, Atom Büyüklüğü, İyonlaşma Enerjisi, Elektron İlgisi PDFsam_ELEMENTLERIN_GENEL_OZELLIKLERI.pdf
5 Fajans Kuralları, Elektronegatiflik, Dipol Moment, Metalik Karakter PDFsam_2-ELEMENTLERIN_GENEL_OZELLIKLERI.pdf
6 Kimyasal Bağa Giriş, İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Rezonans, Metalik Bağ PDFsam_Kimyasal_Baga_Giris.pdf
7 Moleküler Simetri ve Grup Teoriye Giriş, Simetri Elemanları, Simetri İşlemleri, Nokta Grupları PDFsam_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
8 Karakter Tabloları, Simetri ve Grup Teorinin Kimyasal Problemlerin Çözümünde Kullanılması, Simetri ve Polarlık, Simetri ve Kirallik
9 ARASINAV
10 Kovalent Bağ, Lewis ve Sidgwick-Powell Teorisi, Değerlik Tabakası Elektron Çiftleri İtmesi Kuralı (DTEÇİK) PDFsam_5_Kovalent_Bag.pdf
11 Değerlik Bağı Teorisi (DBT), Melezleşme Türleri, Simetri ve Grup Teori Yaklaşımıyla Moleküllerin Melezleşme (hibritleşme) Türlerinin Bulunması PDFsam_2_Kovalent_Bag.pdf
12 Molekül Orbitalleri Teorisi (MOT), Atomik Orbitallerin Doğrusal Birleşimi Yöntemi PDFsam_1_MOLEKÜL ORBİTALLERİ TEORİSİ.pdf
13 Aynı ve Farklı İki Atomlu Moleküllerin MOT ile Açıklanması PDFsam_2_MOLEKÜL ORBİTALLERİ TEORİSİ.pdf
14 Çok Atomlu Moleküllerin MOT ile Açıklanması PDFsam_3_MOLEKÜL ORBİTALLERİ TEORİSİ.pdf
15 Yarıyıl sonu sınavı
16 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368266 Öğrenci atomik yapıyı tanımlar, atomik yapı ile atomik spektroskopi arasındaki ilişkiyi bilir.
2 1367864 Atomik yapıya ilişkin Bohr teorisi ve kuantum modelini kavrar.
3 1352429 Atom büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, dipol moment gibi elementlerin genel özelliklerini tanımlar.
4 1349749 Moleküler simetri ve grup teoriyi tanımlar. Moleküllerin simetri nokta gruplarını bulur. Karakter tablolarını açıklar.
5 1356757 Kovalent bağa ve molekül geometrisine ilişkin olarak Lewis teorisi, Sidgwick-Powel teorisi ve Değerlik tabakası elektron çiftleri itmesi kuralını (DTEÇİK) bilir.
6 1442079 Değerlik bağı teorisini (DBT) kullanarak melezleşme ile molekül yapısını tanımlar.
7 1362988 Simetri ve grup teori yaklaşımıyla moleküllerin melezleşme (hibritleşme) türlerini çıkarır.
8 1360097 İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağı bilir.
9 1354568 Molekül orbitalleri teorisini (MOT) tanımlar. MOT’u kullanarak moleküllerin yapı ve özelliklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
8 4
9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek