Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM337 Hesaplamalı Kimya 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu ders hesaplamalı kimya ve bilgisayar destekli moleküler tasarım ilkelerini öğrenmeye odaklanmaktadır. Moleküler mekanik ve kuantum mekanik modelleri içerir. Geometri optimizasyonu, konformasyon analizi ve moleküler ve spektroskopik özelliklerinin tahminin tahmin edilmesinde yaygın olarak kullanılan çeşitli teknikler öğrenmiş olacaktır. Öğrenciler, titreşim hareketlerinin normal mod analizini öğrenecektir. Ayrıca öğrenciler, genel bir model oluşturmak için GaussView ve kuantum kimyasal hesaplamalar için Gaussian gibi farklı yazılım programlarına aşina olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kuantum kimyasına giriş dersini almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. Hinchliffe, 'Modelling Molecular structures', John Wiley & Sons, U.S.A., 1996. [2] G.H. Grant, W.G. Richards, 'Computational Chemistry', Oxford, U.S.A. 1996. [3] W.J. Hehre, L. Radom, P.v.R. Schleyer, J.A. Pople, ' Ab Initio Molecular Orbital Theory', John Wiley & Sons, U.S.A. 1986. [4] Prof. Dr. Fevzi Köksal, Rahmi Köseoğlu, ''Kuantum Kimyası'', Nobel, Ankara, 2012. [5] Prof. Dr. Mustafa Cebe, '' Kuantum Kimyası'', Dora, Bursa, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Schrödinger eşitliğinin çözümü Harmonik ve Anharmonik Osilatör LCAO- Moleküler orbital teori Hückel ve genişletilmiş Hückel yöntemi Yarı-deneysel ve ab initio yöntemleri Hesaplamalı kıymayanın uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum mekaniğinin postulatları
2 Hidrojen atomu için Schrödinger eşitliğinin çözümü
3 Elektronik geçişler ve secim kuralları
4 İki atomlu molekülerin dönme spektrumları
5 İki atomlu molekülerin dönme spektrumları
6 Çok atomlu moleküller için LCAO-moleküler orbital teori
7 Hückel and genişletilmiş Hückel yöntemi
8 Delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi
9 Arasınav
10 Yarı-deneysel yöntemler
11 Ab initio hesaplamaları: Geometry, IR, Raman ve elektronik spektrumlar
12 GaussView and Gaussian programlarının kullanımını öğrenmek
13 Gerçek kimyasal problemlere uygulamalar
14 Gerçek kimyasal problemlere uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197056 Çok elektronlu ve atomlu sistemler için moleküler orbital teorisinin tanıtılması
2 1197101 Yarı-deneysel ve ab-initio yöntemlerinin tanıtılması
3 1197164 Dönme –titreşim ve elektronik spektrumların analiz edilmesi
4 1197257 Gaussian programının kullanımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek