Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM337 Hesaplamalı Kimya 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders hesaplamalı kimya ve bilgisayar destekli moleküler tasarım ilkelerini öğrenmeye odaklanmaktadır. Moleküler mekanik ve kuantum mekanik modelleri içerir. Geometri optimizasyonu, konformasyon analizi ve moleküler ve spektroskopik özelliklerinin tahminin tahmin edilmesinde yaygın olarak kullanılan çeşitli teknikler öğrenmiş olacaktır. Öğrenciler, titreşim hareketlerinin normal mod analizini öğrenecektir. Ayrıca öğrenciler, genel bir model oluşturmak için GaussView ve kuantum kimyasal hesaplamalar için Gaussian gibi farklı yazılım programlarına aşina olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kuantum kimyasına giriş dersini almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. Hinchliffe, 'Modelling Molecular structures', John Wiley & Sons, U.S.A., 1996. [2] G.H. Grant, W.G. Richards, 'Computational Chemistry', Oxford, U.S.A. 1996. [3] W.J. Hehre, L. Radom, P.v.R. Schleyer, J.A. Pople, ' Ab Initio Molecular Orbital Theory', John Wiley & Sons, U.S.A. 1986. [4] Prof. Dr. Fevzi Köksal, Rahmi Köseoğlu, ''Kuantum Kimyası'', Nobel, Ankara, 2012. [5] Prof. Dr. Mustafa Cebe, '' Kuantum Kimyası'', Dora, Bursa, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Schrödinger eşitliğinin çözümü Harmonik ve Anharmonik Osilatör LCAO- Moleküler orbital teori Hückel ve genişletilmiş Hückel yöntemi Yarı-deneysel ve ab initio yöntemleri Hesaplamalı kıymayanın uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum mekaniğinin postulatları https://www.kuark.org/2013/08/kuantum-mekaniginin-postulalari/
2 Hidrojen atomu için Schrödinger eşitliğinin çözümü http://debis.deu.edu.tr/userweb//mehmet.kartal/dosyalar/Atomunyapisi1.pdf
3 Elektronik geçişler ve secim kuralları
4 İki atomlu molekülerin dönme spektrumları
5 İki atomlu molekülerin dönme spektrumları
6 Çok atomlu moleküller için LCAO-moleküler orbital teori
7 Hückel and genişletilmiş Hückel yöntemi
8 Delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi
9 Arasınav
10 Yarı-deneysel yöntemler
11 Ab initio hesaplamaları: Geometry, IR, Raman ve elektronik spektrumlar
12 GaussView and Gaussian programlarının kullanımını öğrenmek
13 Gerçek kimyasal problemlere uygulamalar
14 Gerçek kimyasal problemlere uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423755 Çok elektronlu ve atomlu sistemler için moleküler orbital teorisinin tanıtılması
2 1423798 Yarı-deneysel ve ab-initio yöntemlerinin tanıtılması
3 1423857 Dönme –titreşim ve elektronik spektrumların analiz edilmesi
4 1423944 Gaussian programının kullanımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek