Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM341 Elektroanalitik Kimya 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Temel elektrokimyasal bilgileri öğrenmek, elektroanalitik kimyadaki teknikleri kavramak ve uygulamak, elektrokimyasal tekniklerden elde edilen analitik amaçlı verileri değerlendirecek ve yorumlayabilecek bilgileri öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnstrümental Analiz, Prof. Dr. Turgut Gündüz, 10. Baskı, Bölüm 24 - 28, Gazi Kitabevi, 2007, Ankara. 2. Enstrümental Analiz, D.A. Skoog, F.J. Holler ve T.A. Nieman, 1998, V. Baskı, Türkçe çeviri (E. Kılıç, F. Köseoğlu ve H. Yılmaz) Bilim Yayıncılık, Ankara. 3. Electrochemical Methods (Fundamentals and Applications), A.J. Bard ve L.R. Faulkner 2. Edition, John Wiley ve Sons. Inc., 2001, New York. 4. Analytical Electrochemistry, Joseph Wang, 3. Edition, John Wiley ve Sons. Inc., 2006, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrolit çözeltilerde iyon göçü ve iletkenlik, taşıma sayıları, referans ve metal indikatör elektrotlar, membran elektrotlar (Cam, Sıvı ve Kristalin), standart elektrot potansiyeli, hücre potansiyelleri, Nernst eşitliği, sıvı temas potansiyeli, elektrolitik hücrelerde akımın potansiyel etkisi (ohmik düşme, polarizasyon etkileri) potansiyometrik titrasyonlar, elektrogravimetri, kulometri, amperometri, elektroliz için kullanılan elektrotlar, destek elektrolitler, çözücüler, çalışma elektrot tipleri, voltametrik metodların temel prensipleri, karşılaştırılması ve çeşitli uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektroanalitik kimyaya giriş ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
2 Elektrokimyasal hücreler ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
3 Elektrokimyasal hücrelerdeki akımlar ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
4 Elektroanalitik yöntemlerin sınıflandırılması ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
5 Referans elektrotlar ve indikatör elektrotlar, potansiyometri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
6 İletkenlik ölçümleri ve Kondüktometri ve titrimetri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
7 Kulometri ve potansiyostatlar ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
8 Elektrogravimetri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
9 Arasınav
10 Amperometri ve titrimetrik uygulamaları, ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
11 Elektroanalitik tekniklerle kalitatif ve kantitatif analiz ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
12 Voltametrik ve polarografik teknikler ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
13 Voltametrik ve polarografik teknikler ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
14 Voltametrik sıyırma teknikleri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200708 Elektroanalitik kimyanın temel kavramları hakkında bilgi edinir.
2 1200756 Elektroanalitik analiz tekniklerini ve pratik uygulamalarını öğrenir.
3 1200983 Elektrokimyasal karakterizasyonlar hakkında bilgi edinir
4 1201166 Elektroanalitik tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını bilir.
5 1204108 Elektroanalitik tekniklerle elde ettiği verileri yorumlar.
6 1204115 Elektroanalitik teknikleri analitik amaçlı diğer tekniklerle kıyaslayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5
2 4 5 3 4
3 4 4 4 4
4 4 4 4 3
5 4 4 3 4
6 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek