Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM341 Elektroanalitik Kimya 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Temel elektrokimyasal bilgileri öğrenmek, elektroanalitik kimyadaki teknikleri kavramak ve uygulamak, elektrokimyasal tekniklerden elde edilen analitik amaçlı verileri değerlendirecek ve yorumlayabilecek bilgileri öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnstrümental Analiz, Prof. Dr. Turgut Gündüz, 10. Baskı, Bölüm 24 - 28, Gazi Kitabevi, 2007, Ankara. 2. Enstrümental Analiz, D.A. Skoog, F.J. Holler ve T.A. Nieman, 1998, V. Baskı, Türkçe çeviri (E. Kılıç, F. Köseoğlu ve H. Yılmaz) Bilim Yayıncılık, Ankara. 3. Electrochemical Methods (Fundamentals and Applications), A.J. Bard ve L.R. Faulkner 2. Edition, John Wiley ve Sons. Inc., 2001, New York. 4. Analytical Electrochemistry, Joseph Wang, 3. Edition, John Wiley ve Sons. Inc., 2006, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrolit çözeltilerde iyon göçü ve iletkenlik, taşıma sayıları, referans ve metal indikatör elektrotlar, membran elektrotlar (Cam, Sıvı ve Kristalin), standart elektrot potansiyeli, hücre potansiyelleri, Nernst eşitliği, sıvı temas potansiyeli, elektrolitik hücrelerde akımın potansiyel etkisi (ohmik düşme, polarizasyon etkileri) potansiyometrik titrasyonlar, elektrogravimetri, kulometri, amperometri, elektroliz için kullanılan elektrotlar, destek elektrolitler, çözücüler, çalışma elektrot tipleri, voltametrik metodların temel prensipleri, karşılaştırılması ve çeşitli uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektroanalitik kimyaya giriş Elektroanalitik kimya 1. ve 2. hafta.mp4
ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
2 Elektrokimyasal hücreler ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
elektroanalitik kimya 2. hafta.mp4
3 Elektrokimyasal hücrelerdeki akımlar ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
elektroanalitik kimya 3. hafta.mp4
4 Elektroanalitik yöntemlerin sınıflandırılması ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
5 Referans elektrotlar ve indikatör elektrotlar, potansiyometri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
6 İletkenlik ölçümleri ve Kondüktometri ve titrimetri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
7 Kulometri ve potansiyostatlar ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
8 Elektrogravimetri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
9 Arasınav
10 Amperometri ve titrimetrik uygulamaları, ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
11 Elektroanalitik tekniklerle kalitatif ve kantitatif analiz ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
12 Voltametrik ve polarografik teknikler ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
13 Voltametrik ve polarografik teknikler ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf
14 Voltametrik sıyırma teknikleri ELEKTROANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427167 Elektroanalitik kimyanın temel kavramları hakkında bilgi edinir.
2 1427214 Elektroanalitik analiz tekniklerini ve pratik uygulamalarını öğrenir.
3 1427424 Elektrokimyasal karakterizasyonlar hakkında bilgi edinir
4 1427597 Elektroanalitik tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını bilir.
5 1430403 Elektroanalitik tekniklerle elde ettiği verileri yorumlar.
6 1430410 Elektroanalitik teknikleri analitik amaçlı diğer tekniklerle kıyaslayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5
2 4 5 3 4
3 4 4 4 4
4 4 4 4 3
5 4 4 3 4
6 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek