Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM321 Atomik Spektroskopiye Giriş 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Atomik spektroskopi ile ilgili teorik temelleri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan CESUR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataomil Spectroskopi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Atomik spektroskopi, kalitatif analiz, Kantitatif Analiz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spektroskopinin tanımlanması ve sınıflandırılması Atomik Spektroskopiye Giriş.pptx
2 Elektromanyetik ışıma ve özellikleri,Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşim türleri 2-Elektromanyetik ışıma.pptx
3 Spektroskopik terimler ve terim sembolleri 3-Spektroskopik terimler ve terim sembolleri.pptx
4 Optik Spektroskopik Cihazların Bileşenleri
5 Spektrokimyasal ölçümlerin kantitatif yönleri
6 Atomik Spektroskopik teknikler ve atomik spektrumlar
7 Atomik çizgi genişlikleri
8 Atomlaştırma ve numune verme tenikleri
9 Ara sınav
10 Işın kaynakları
11 Girişimler ve düzeltme teknikleri
12 AAS ve AFS teknikleri 4-AAS.pptx
13 Atomik Emisyon Spektrometrisi 5-Atomik Emisyon Spektroskopisi.pptx
14 Atomik X-ışını spektrometrisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1369577 Spektroskopik tekniklerde hata türleri ve hata kaynaklarını öğrenir
2 1371721 Atomik absorpsiyon ve emisyon spektrometrisi ile ilgili temel kavramları öğrenir
3 1395072 Atomik spektroskopi ile ilgili temel kavramları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek