Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM323 Metalurji 927003 3 5 4

Dersin Amacı

metal ve bileşiklerinin üretiminde uygulanan metalurjik yöntemleri öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Zeki Çizmecioğlu, “ Üretim Metalurjisi Prensipleri ” Ders Notları,2005 Doç.Dr. Halil Arık “ Ekstraktif Metalurji Ders Notları ” Eylül 2009,Gazi Prof. Dr. Murat ERDEMOĞLU, Metalurjiğ, Şubat 2015 Hafize YEĞEN "DEMİR ÇELİK METALURJİSİ DERS NOTLARI"-2000 Cankurt S. 1972. Ekstraktif Metalurji. ITU Maden Fakültesi. Istanbul. Prof. Dr. Ümit ALVER ve ark. Lab. Deney Föyü, KTÜ-2016 Prof. Dr. Ahmet Ekerim ve ark, Elektrometalurji, Ders Notları,2019-2017. Konstantin Popov ve ark. Fundamental Aspects of Electrometallurgy, April-2002 J.J. Moore “Chemical Metallurgy”,Butterworths, London Prof. Dr. Ümit CÖCEN, Kimyasal Metalurji ders notları Gaskell, D. R. 1981. Introduction to Metallurgical Thermodynamics, 2nd ed.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

metalurjinin sınıflandırılması, pirometalurji,hidrometalurji,elektrometalurji, bazı metal ve bileşiklerinin üretim metodları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metalurjiye giriş 1. Metalurjiye Giriş.docx
2 metalurjik ön işlemler. 2. Metalurjik Ön İşlemler.docx
3 Pirometalurjinin tanımı ve sınıflandırılması 3. Pirometalurjinin Tanımı ve Sınıflandırılması.docx
4 Hidrometalurjinin tanımı ve sınıflandırılması 4. Hidrometalurjinin Tanımı ve Sınıflandırılması.docx
5 Elektrometakurji 5. Elektrometalurji.docx
6 Alüminyum Üretimi 6. Aluminyum.docx
7 Pirometalurjik yöntemlerle çinko üretimi. 7. Çinko Üretimi.docx
8 Arasınav
9 Demir-çelik üretimi 9. Demir Çelik Üretimi.docx
10 Demir-çelik üretimi. 10. Demir Çelik Üretimi-2.docx
11 Bakır üretimi ve rafinasyonu. 11. Bakır Üretimi ve Rafinasyon.docx
12 Altın ,gümüş üretimi 12. Altın Gümüş Üretimi.docx
13 Toz metalurjisi 13. Toz Metalurjisi.docx
14 Toz metalurjisi 13. Toz Metalurjisi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371403 temel metalurjik kavramları bilir
2 1381355 cevher hazırlama/zenginleştirme ve metal üretimi ile ilgili bilgiye sahip olur
3 1372992 demir ve demir dışı metal cüretimi için akım şeması geliştirme yetisine sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 4 5 5 4
2 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5
3 5 5 5 2 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek