Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM325 İlaç Kimyası 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Organik Kimya'da işlenen konularda tanımlanan birçok bileşiğin ilaç endüstrisinde ilaç sentezinde hammadde olarak veya doğrudan ilaç olarak kullanıldığının uygulamalarını yaparak dersin endüstriyel üretimini kavratmak. ilaç endüstrisinde çalışmayı düşünen öğrencilere ışık tutmak ve ilaçların üretimi ile ilgili gerekli bilgileri vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Erbil AĞAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] "Advanced Practical Medicinal Chemistry" Ashutash kar, New Age International Limited, Publishers, New Delhi, 2001. [2] "Farmokoloji Derslari" prof.Dr.ismet Dökmeci, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2001. [3] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler", Genişletilmiş 2. Baskı, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002. [4] "Farmakoloji Ders Kitapbı", T.arda Bökesoy, İclal Çakıcı, Mehmet Melli, Türk Farmakoloji Derneği, Gazi Kitapevi, Tic.Lim.Şti.Ankara, 2000. [5] "İlaçların Gıdalar, alkol ve Sıgara ile Etkileşimleri",Prof.Dr.E. Güler, Prof.Dr.O.Özdemir, Dr.Eczl. Genç, türk Eczacılar Birliği yayını, Ankara, 1993. [6] yayınlanmamış Ders Notları, Prof.Dr. suna Dura, Ankara eczacılık fakültesi, 1980, Ankara. [7] éİnsan Biyokimyası", Prof.dr. Mutahhar Yenson, İstanbul Üni., Tıp Fak., Biyokimya ABD, Çeliker matbaacılık, İstanbul, 1981. [8] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Prof.Dr.S.Oguz Karaalp, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel farmakoloji kavramları, Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi, İlaç-gıda-alkol ve sıgara etkileşmesi, İlaç absorpsiyonunun besin ve sıvı miktarı tarafından etkilenmesi, İlaçların teratojen etkisi, İlaçların farmakolojik etkileşmesi, İlaçların normal laboratuvar bulgularına etkisi, Vitaminler, Yeni ilaç sentezleme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel farmakoloji kavramları 1.pdf
2 Tarihçe 2.pdf
3 İlaç Özellikleri 3.pdf
4 İlaç Kaynakları 4.pdf
5 İlaçların Farmasötik şekilleri 5.pdf
6 İlaçların Veriliş Yolları 6.pdf
7 İlaçlarla tedavi 7.pdf
8 İlaçların Sınıflandırılması 8.pdf
9 Ara sınav 9.pdf
10 Emilim, Dağılım, Metabolizma, Atılma 10.pdf
11 Yeni İlaç Geliştirme 11.pdf
12 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı 12.pdf
13 İlaç için hedef moleküller 13.pdf
14 Akıllı İlaç Kullanımı Antibiotikler 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137995 Organik kimyanın ve ilaç kimyasının önemini ve endüstrideki yerini bilir.
2 1130573 İlaç kullanma genel kültürünü bilir ve öğretir.
3 1204447 İlaçların zararlı (teratojenik) etkisini bilir.
4 1204453 İlaçların da çevre kirliliğine yol açacabileceğini bilir.
5 1204455 İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşmelerini bilir.
6 1204502 İlaç sentezinde oluşan ürünün ürün analizini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 2 2 2 3
3 2 2 2 2
4 3 2 3 3
5 2 3 3 2
6 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek