Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM325 İlaç Kimyası 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Organik Kimya'da işlenen konularda tanımlanan birçok bileşiğin ilaç endüstrisinde ilaç sentezinde hammadde olarak veya doğrudan ilaç olarak kullanıldığının uygulamalarını yaparak dersin endüstriyel üretimini kavratmak. ilaç endüstrisinde çalışmayı düşünen öğrencilere ışık tutmak ve ilaçların üretimi ile ilgili gerekli bilgileri vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Erbil AĞAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] "Advanced Practical Medicinal Chemistry" Ashutash kar, New Age International Limited, Publishers, New Delhi, 2001. [2] "Farmokoloji Derslari" prof.Dr.ismet Dökmeci, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2001. [3] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler", Genişletilmiş 2. Baskı, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002. [4] "Farmakoloji Ders Kitapbı", T.arda Bökesoy, İclal Çakıcı, Mehmet Melli, Türk Farmakoloji Derneği, Gazi Kitapevi, Tic.Lim.Şti.Ankara, 2000. [5] "İlaçların Gıdalar, alkol ve Sıgara ile Etkileşimleri",Prof.Dr.E. Güler, Prof.Dr.O.Özdemir, Dr.Eczl. Genç, türk Eczacılar Birliği yayını, Ankara, 1993. [6] yayınlanmamış Ders Notları, Prof.Dr. suna Dura, Ankara eczacılık fakültesi, 1980, Ankara. [7] éİnsan Biyokimyası", Prof.dr. Mutahhar Yenson, İstanbul Üni., Tıp Fak., Biyokimya ABD, Çeliker matbaacılık, İstanbul, 1981. [8] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Prof.Dr.S.Oguz Karaalp, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel farmakoloji kavramları, Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi, İlaç-gıda-alkol ve sıgara etkileşmesi, İlaç absorpsiyonunun besin ve sıvı miktarı tarafından etkilenmesi, İlaçların teratojen etkisi, İlaçların farmakolojik etkileşmesi, İlaçların normal laboratuvar bulgularına etkisi, Vitaminler, Yeni ilaç sentezleme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel farmakoloji kavramları 1.pdf
2 Tarihçe 2.pdf
3 İlaç Özellikleri 3.pdf
4 İlaç Kaynakları 4.pdf
5 İlaçların Farmasötik şekilleri 5.pdf
6 İlaçların Veriliş Yolları 6.pdf
7 İlaçlarla tedavi 7.pdf
8 İlaçların Sınıflandırılması 8.pdf
9 Ara sınav 9.pdf
10 Emilim, Dağılım, Metabolizma, Atılma 10.pdf
11 Yeni İlaç Geliştirme 11.pdf
12 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı 12.pdf
13 İlaç için hedef moleküller 13.pdf
14 Akıllı İlaç Kullanımı Antibiotikler 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367517 Organik kimyanın ve ilaç kimyasının önemini ve endüstrideki yerini bilir.
2 1360172 İlaç kullanma genel kültürünü bilir ve öğretir.
3 1430725 İlaçların zararlı (teratojenik) etkisini bilir.
4 1430731 İlaçların da çevre kirliliğine yol açacabileceğini bilir.
5 1430733 İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşmelerini bilir.
6 1430777 İlaç sentezinde oluşan ürünün ürün analizini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 2 2 2 3
3 2 2 2 2
4 3 2 3 3
5 2 3 3 2
6 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek