Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM329 Organik Kimya III 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Organik kimyadaki temel konulara ilave olarak uygulamalı ve uygulamasız ileri organik kimya bilgisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. .Dr. Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Organik Kimya I ve Organik Kimya II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Organik Kimya, Prof. Dr. Hasan Kocaokutgen,, 2012, Samsun [2] Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [3] Solomons G. and Fryhle C., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [4] Halkalı Organik Bileşikler, Prof. Dr. Reşat ÜN, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sterokimya, Heterohalkalı bileşikler, Yağlar, Mumlar, Soaps ve Deterjanlar, Nücleik Asitler, Steroitler, Lipitler, Perisiklik Tepkimeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler 1- Genel Bilgiler.doc
2 Sterokimya I 2- Uzay Kimyası.doc
3 Sterokimya II 2- Uzay Kimyası.doc
4 Polimerler I 4- Polimerler.doc
5 Polimerler II 4- Polimerler.doc
6 Polimerler III 4- Polimerler.doc
7 Heterosiklik Bileşikler I 7- Heterohalkalı Bileşikler.doc
8 Heterosiklik Bileşikler II 7- Heterohalkalı Bileşikler.doc
9 ARASINAV
10 Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar I 10- Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar.doc
11 Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar II 10- Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar.doc
12 Nükleik asitler 12- Nükleik Asitler.docx
13 Steroitler 13- Steroitler.doc
14 Lipitler 14- Lipitler.doc
15 Perisiklik Tepkimeler 15- Perisiklik Tepkimeler.doc
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118897 Öğrenci polimerleri, heterohalkalı bileşikleri, yağları, sabunları, deterjanları bilir ve tanımlar.
2 1132428 Öğrenci nükleik asitleri, steroidleri, lipidleri, perisiklik tepkimeleri bilir, tanımlar ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4
2 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek