Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM329 Organik Kimya III 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Organik kimyadaki temel konulara ilave olarak uygulamalı ve uygulamasız ileri organik kimya bilgisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. .Dr. Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Organik Kimya I ve Organik Kimya II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Organik Kimya, Prof. Dr. Hasan Kocaokutgen,, 2012, Samsun [2] Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [3] Solomons G. and Fryhle C., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [4] Halkalı Organik Bileşikler, Prof. Dr. Reşat ÜN, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sterokimya, Heterohalkalı bileşikler, Yağlar, Mumlar, Soaps ve Deterjanlar, Nücleik Asitler, Steroitler, Lipitler, Perisiklik Tepkimeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 2 15 30
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler 1- Genel Bilgiler.doc
2 Sterokimya I 2- Uzay Kimyası.doc
3 Sterokimya II 2- Uzay Kimyası.doc
4 Polimerler I 4- Polimerler.doc
5 Polimerler II 4- Polimerler.doc
6 Polimerler III 4- Polimerler.doc
7 Heterosiklik Bileşikler I 7- Heterohalkalı Bileşikler.doc
8 Heterosiklik Bileşikler II 7- Heterohalkalı Bileşikler.doc
9 ARASINAV
10 Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar I 10- Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar.doc
11 Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar II 10- Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar.doc
12 Nükleik asitler 12- Nükleik Asitler.docx
13 Steroitler 13- Steroitler.doc
14 Lipitler 14- Lipitler.doc
15 Perisiklik Tepkimeler 15- Perisiklik Tepkimeler.doc
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348621 Öğrenci polimerleri, heterohalkalı bileşikleri, yağları, sabunları, deterjanları bilir ve tanımlar.
2 1362007 Öğrenci nükleik asitleri, steroidleri, lipidleri, perisiklik tepkimeleri bilir, tanımlar ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4
2 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek