Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM335 Süperkritik Ekstraksiyonlar 927003 3 5 3

Dersin Amacı

İdeal ve hatta gerçek gaz denklemlerinin geçerliliğini yitirdiği yüksek basınç altındaki gaz-sıvı veya gaz-katı sistemlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin irdelenmesi ve bu sistemlerde gözlenen sapmalarının açıklanmasında bildik Raoult ve Dalton yasalarının yerine kullanılan kavram ve eşitliklerin türetilmesi ve bu sistemlerin faydalı bir kullanım şekli olan superkritik akışkan ekstraksiyonun öğretilmesini içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Uyanık

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya I ve II desleri alınış olmalı.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SCI’de yer alan güncel yayınlar özellikle: Supercritical Journal, Journal of Controlled release, Journal of microencapsulation. Taylor, L.T. (1996) “Supercritical Fluid Extraction” John Wiley&Sons Inc., USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeal gazlar, gerçek gazlar, ideal ve gerçek gaz denklemleri, sıkıştırma (z) faktörü ve ideal-gerçek gaz ilişkisi, ideallikten sapmaların nedenleri.
2 Gazların molar hacimlerinin sıcaklık ve basınçla ilişkisi diyagramı, kritik nokta kavramı, gazların kritik noktanın üzerinde gözlenen sıradışı davranışları. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
3 Gazların davranışlarında yıllar önce uygulamalar esnasında gözlenen sıradışı farklılıklar, yüksek basıncın gaz-sıvı veya gaz-katı sistemleri üzerine etkisi. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
4 Araştırmacılar tarafından çok az bilinen Poynting kimdir ve Poynting Etkisi nedir? Poynting'in ortaya koyduğu eşitlik nedir?. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
5 Kritik noktanın üzerinde bulunan çeşitli türden gazların çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması. . SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
6 Poynting yüksek basınç etkisi ve kritik noktanın üzerinde bulunan basıncın etkisi arasındaki benzer ilişkinin izah edilmesi. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
7 Poynting etkisi yeterince tanımlanamamış Superkritik etki midir? Super kritik sistemler özellik olarak gaz mıdır, sıvı mıdır, her iki hal arasında bir geçiş durumumudur? SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
8 Superkritik akışkanların katı ve sıvıları çözme gücü, çözücü ekstraksiyonu ve superkritik akışkan ekstraksiyonu kavramlarının karşılaştırılması. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
9 Arasınav SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
10 Superkritik akışkan ekstraksiyonunun, çözücü kulanılan diğer ekstraksiyonlara karşı avantaj ve dezavantajları. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
11 Superkritik akışkan ekstraksiyonda kullanılmaya aday olan gazların sahip olması gereken özellikler. Karbon dioksitin superkritik özellikleri. Modifierler. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
12 Superkritik akışkan ekstraksiyonunun kullanıldığı genel alanlar. Kullanılan sistemlerin akış diyagramları. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
13 Superkritik akışkan ekstraksiyonunun Dünyada ve Türkiyedeki uygulamaları. Superkritik ekstraksiyon sistemleri. Yüksek basınç kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
14 Superkritik akışkan ekstraksiyonu konusunda Türkiyede yapılan araştırmalar ve uygulama alanlarına göre dağılımı. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41622 1140586 1- Gazların, gerçek gazların ve kritik noktanın üzerinde bulunan gazların davranışlarının anlaşılması, 2- Yüksek basıncın etkisini yıllar önce gösteren Poynting eşitliğinin tanıtılması, 3- Süperkritik akışkan kavramının türetimesi, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin anlaşılması, 4- Süperkritik akışkanları tanımlayan matematiksel eşitlikler, 5- Geleneksel ekstraksiyon ve superkritik akışkan ekstraksiyonunun tanıtılması, avantaj ve dezavantajlarının belirtilmesi, 6- Superkritik akışkan ekstraksiyonunda kullanılacak gazların fiziksel ve kimyasal özellikleri, 7- Dünyada ve Türkiye’de sanayide yapılan uygulamalar, 8- Superkritik ekstraksiyonun geleceği, ileriye dönük potansiyel uygulama alanlarının anlaşılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.