Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM335 Süperkritik Ekstraksiyonlar 927003 3 5 4

Dersin Amacı

İdeal ve hatta gerçek gaz denklemlerinin geçerliliğini yitirdiği yüksek basınç altındaki gaz-sıvı veya gaz-katı sistemlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin irdelenmesi ve bu sistemlerde gözlenen sapmalarının açıklanmasında bildik Raoult ve Dalton yasalarının yerine kullanılan kavram ve eşitliklerin türetilmesi ve bu sistemlerin faydalı bir kullanım şekli olan superkritik akışkan ekstraksiyonun öğretilmesini içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Uyanık

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya I ve II desleri alınış olmalı.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SCI’de yer alan güncel yayınlar özellikle: Supercritical Journal, Journal of Controlled release, Journal of microencapsulation. Taylor, L.T. (1996) “Supercritical Fluid Extraction” John Wiley&Sons Inc., USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeal gazlar, gerçek gazlar, ideal ve gerçek gaz denklemleri, sıkıştırma (z) faktörü ve ideal-gerçek gaz ilişkisi, ideallikten sapmaların nedenleri.
2 Gazların molar hacimlerinin sıcaklık ve basınçla ilişkisi diyagramı, kritik nokta kavramı, gazların kritik noktanın üzerinde gözlenen sıradışı davranışları. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
3 Gazların davranışlarında yıllar önce uygulamalar esnasında gözlenen sıradışı farklılıklar, yüksek basıncın gaz-sıvı veya gaz-katı sistemleri üzerine etkisi. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
4 Araştırmacılar tarafından çok az bilinen Poynting kimdir ve Poynting Etkisi nedir? Poynting'in ortaya koyduğu eşitlik nedir?. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
5 Kritik noktanın üzerinde bulunan çeşitli türden gazların çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması. . SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
6 Poynting yüksek basınç etkisi ve kritik noktanın üzerinde bulunan basıncın etkisi arasındaki benzer ilişkinin izah edilmesi. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
7 Poynting etkisi yeterince tanımlanamamış Superkritik etki midir? Super kritik sistemler özellik olarak gaz mıdır, sıvı mıdır, her iki hal arasında bir geçiş durumumudur? SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
8 Superkritik akışkanların katı ve sıvıları çözme gücü, çözücü ekstraksiyonu ve superkritik akışkan ekstraksiyonu kavramlarının karşılaştırılması. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
9 Arasınav SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
10 Superkritik akışkan ekstraksiyonunun, çözücü kulanılan diğer ekstraksiyonlara karşı avantaj ve dezavantajları. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
11 Superkritik akışkan ekstraksiyonda kullanılmaya aday olan gazların sahip olması gereken özellikler. Karbon dioksitin superkritik özellikleri. Modifierler. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
12 Superkritik akışkan ekstraksiyonunun kullanıldığı genel alanlar. Kullanılan sistemlerin akış diyagramları. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
13 Superkritik akışkan ekstraksiyonunun Dünyada ve Türkiyedeki uygulamaları. Superkritik ekstraksiyon sistemleri. Yüksek basınç kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx
14 Superkritik akışkan ekstraksiyonu konusunda Türkiyede yapılan araştırmalar ve uygulama alanlarına göre dağılımı. SUPER KRİTİK EKSTRAKSİYON avys yüklenen.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1370077 1- Gazların, gerçek gazların ve kritik noktanın üzerinde bulunan gazların davranışlarının anlaşılması, 2- Yüksek basıncın etkisini yıllar önce gösteren Poynting eşitliğinin tanıtılması, 3- Süperkritik akışkan kavramının türetimesi, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin anlaşılması, 4- Süperkritik akışkanları tanımlayan matematiksel eşitlikler, 5- Geleneksel ekstraksiyon ve superkritik akışkan ekstraksiyonunun tanıtılması, avantaj ve dezavantajlarının belirtilmesi, 6- Superkritik akışkan ekstraksiyonunda kullanılacak gazların fiziksel ve kimyasal özellikleri, 7- Dünyada ve Türkiye’de sanayide yapılan uygulamalar, 8- Superkritik ekstraksiyonun geleceği, ileriye dönük potansiyel uygulama alanlarının anlaşılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek