Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM302 Fizikokimya II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

İdeal çözelti kavramının gerçek çözelti davranışlarına uygulanmasını öğretmek, elektrokimya, iyonik denge, kimyasal kinetik ve adsorpsiyon ile ilgili temel kavramları ve eşitlikleri vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof .Dr. Necati MENEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [2] P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. [3] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), "Fizikokimya", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [4] R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 22 22
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saf maddelerin faz diyagramları ve fazlar arası denge FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
2 Sıvıların viskozluğu ve yüzey gerilimi FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
3 Karışımların genel özellikleri FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
4 İdeal karışımlar ve termodinamiği FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
5 Gerçek karışımlar ve termodinamiği FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
6 Sayısal özellikler FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
7 Faz dönüşümlerinin termodinamiği FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
8 Adsorpsiyon FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
9 ARASINAV FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
10 Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
11 Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
12 Elektrokimyasal hücreler FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
13 Elektrokimyasal hücrelerin termodinamiği ve uygulamaları FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf
14 Reaksiyon kinetiği ve kimyasal denge FIZIKOKIMYA II DERS NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347890 Sıvılarda viskozite ve yüzey gerilimi ile ilgili temel kavramları ve ölçüm yöntemlerini bilir.
2 1358813 Öğrenci, faz dengelerinde kimyasal potansiyelin rolünü anlar ve faz dengeleri ile ilgili problemleri çözebilir.
3 1364048 Clapeyron ve Clausius-Clapeyron eşitliklerini kullanarak problem problemleri çözebilir.
4 1443260 Raoult yasasına uyan ve Raoult yasasından sapma gösteren ikili karışımları açıklayabilir.
5 1391423 Elektroliz hücresi, piller, akümülatörler ve redoks olaylarını bilir, Nernst eşitliğini kullanabilir.
6 1389373 Henry, Raoult ve Dalton yasalarını bilir.
7 1399825 Öğrenci Elektrokimyanın temel kavramlarını bilir.
8 1378689 Kimyasal kinetiğin temel kamlarını, tepkime mekanizmasının anlamını ve hız eşitliklerini bilir.
9 1394679 Denge sabiti ve Gibbs enerjisi ile ilgili problemleri çözebilir sonuçlarını yorumlayabilir.
10 1382476 İdeal ve ideal seyreltik çözeltileri bilir, çeşitli türden sistemlerin faz diyagramlarını açıklayabilir.
11 1377901 Kolligatif özellikleri ve kullanım alanlarını bilir.
12 1356894 Adsorpsiyon izotermlerini ve temel adsorpsiyon denklemlerini bilir, grafik çizerek gerekli hesaplamaları yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 4
3 4 4
4 4 4
5 4 4
6 4 4
7 4 5
8 4 4
9 4 4
10 4 4
11 4 4
12 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek