Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM304 Anorganik Kimya II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencileri, katılar, moleküller arası kuvvetler, asitler, bazlar, çözücüler ve koordinasyon bileşikleri konularında ayrıntılı bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

İlk 5 yarıyıldaki Bölüm temel derslerinin alınmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, 4. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2008. [2] Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991. [3] Inorganic Chemistry, J. E. Huheey, Harper & Row, 1987. [4] Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005. [5] İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katılar; Moleküllerarası Etkileşimler; Asitler, Bazlar ve Çözücüler; Koordinasyon Bileşikleri; Anorganik Tepkime Mekanizmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 16 3 48
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılar, x-ışını kırınım yöntemiyle kristal yapısı tayini ve Avogadro sayısının bulunması KATILAR_1_2020.pdf
2 İyonik katılar, yarıçaplar oranı, iyonik yapıların sınıflandırılması KATILAR_2_2020.pdf
3 Örgü enerjisi, Born-Haber Çevrimi, iyonik katıların termik kararlılığı KATILAR_3_2020.pdf
4 Metaller, metallerde bağlanma ile ilgili teoriler, iletkenler, yarıiletkenler, yalıtkanlar, süper iletkenlik, KATILAR_4_2020.pdf
5 Alaşımlar, kovalent ve moleküler katılar KATILAR_5_2020.pdf
6 Moleküller arası kuvvetler, hidrojen bağı Molekullerarasi_kuvvetler_2020.pdf
7 Çözünürlük, asitler, bazlar ve çözücüler, asit-baz tanımları Asitler_Bazlar_1_2020.pdf
8 Çözücüler, süper asitler Asitler_Bazlar_2_2020.pdf
9 ARASINAV
10 Koordinasyon bileşikleri, adlandırma, izomerlik Koordinasyon_bileşikleri_1_2020.pdf
11 Koordinasyon bileşiklerinde kimyasal bağ, etkin atom numarası, değerlik bağı teorisi ve melezleşme türleri Koordinasyon_bileşikleri_2_2020.pdf
12 Kristal alan teorisi (KAT) ile oktahedral ve tetrahedral komplekslerin yapılarının açıklanması Koordinasyon_bileşikleri_3_2020.pdf
13 KAT ile karedüzlem ve diğer komplekslerin yapılarının açıklanması, Jahn-Teller teoremi Koordinasyon_bileşikleri_4_2020.pdf
14 Molekül orbitalleri teorisinin (MOT) koordinasyon bileşiklerine uygulanması ve elektronik geçişler Koordinasyon_bileşikleri_5_2020.pdf
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
67090 1414895 Öğrenci kristal yapıyı tanımlar, iyonik, metalik, kovalent ve moleküler katıları bilir.
67091 1395481 Moleküler arası kuvvetler ve etkilerini kavrar.
67092 1417964 Farklı asit ve baz tanımlarını bilir, çözücüleri ve süper asidik ortamları tanımlar.
67093 1421888 Koordinasyon bileşiklerini adlandırır, koordinasyon bileşiklerinde izomerliği bilir.
67094 1431228 Koordinasyon bileşiklerinde metal-ligant etkileşimini Etkin Atom Numarası (EAN) ve Değerlik Bağı Teorisi (DBT) ile açıklar.
67095 1404992 Kristal Alan Teorisini (KAT) bilir, farklı geometrili koordinasyon bileşiklerinin yapı ve özelliklerini KAT ile izah eder.
67096 1406894 Molekül Orbitalleri Teorisini (MOT) koordinasyon bileşiklerine uygular.
67097 1410977 Koordinasyon bileşiklerinin manyetik özelliklerini ve koordinasyon bileşiklerinde gözlenen elektronik geçişleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
67090 4
67091 4
67092 4
67093 4
67094 4
67095 4
67096 4
67097 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek