Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM304 Anorganik Kimya II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Öğrencileri, katılar, moleküller arası kuvvetler, asitler, bazlar, çözücüler ve koordinasyon bileşikleri konularında ayrıntılı bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

İlk 5 yarıyıldaki Bölüm temel derslerinin alınmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, 4. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2008. [2] Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991. [3] Inorganic Chemistry, J. E. Huheey, Harper & Row, 1987. [4] Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005. [5] İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katılar; Moleküllerarası Etkileşimler; Asitler, Bazlar ve Çözücüler; Koordinasyon Bileşikleri; Anorganik Tepkime Mekanizmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 16 2 32
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılar, x-ışını kırınım yöntemiyle kristal yapısı tayini ve Avogadro sayısının bulunması
2 İyonik katılar, yarıçaplar oranı, iyonik yapıların sınıflandırılması
3 Örgü enerjisi, Born-Haber Çevrimi, iyonik katıların termik kararlılığı
4 Metaller, metallerde bağlanma ile ilgili teoriler, iletkenler, yarıiletkenler, yalıtkanlar, süper iletkenlik,
5 Alaşımlar, kovalent ve moleküler katılar
6 Moleküller arası kuvvetler, hidrojen bağı
7 Çözünürlük, asitler, bazlar ve çözücüler, asit-baz tanımları
8 Çözücüler, süper asitler
9 ARASINAV
10 Koordinasyon bileşikleri, adlandırma, izomerlik
11 Koordinasyon bileşiklerinde kimyasal bağ, etkin atom numarası, değerlik bağı teorisi ve melezleşme türleri
12 Kristal alan teorisi (KAT) ile oktahedral ve tetrahedral komplekslerin yapılarının açıklanması
13 KAT ile karedüzlem ve diğer komplekslerin yapılarının açıklanması, Jahn-Teller teoremi
14 Molekül orbitalleri teorisinin (MOT) koordinasyon bileşiklerine uygulanması ve elektronik geçişler
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
67090 1187692 Öğrenci kristal yapıyı tanımlar, iyonik, metalik, kovalent ve moleküler katıları bilir.
67091 1167102 Moleküler arası kuvvetler ve etkilerini kavrar.
67092 1190965 Farklı asit ve baz tanımlarını bilir, çözücüleri ve süper asidik ortamları tanımlar.
67093 1195110 Koordinasyon bileşiklerini adlandırır, koordinasyon bileşiklerinde izomerliği bilir.
67094 1204984 Koordinasyon bileşiklerinde metal-ligant etkileşimini Etkin Atom Numarası (EAN) ve Değerlik Bağı Teorisi (DBT) ile açıklar.
67095 1177182 Kristal Alan Teorisini (KAT) bilir, farklı geometrili koordinasyon bileşiklerinin yapı ve özelliklerini KAT ile izah eder.
67096 1179207 Molekül Orbitalleri Teorisini (MOT) koordinasyon bileşiklerine uygular.
67097 1183538 Koordinasyon bileşiklerinin manyetik özelliklerini ve koordinasyon bileşiklerinde gözlenen elektronik geçişleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.