Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM340 Fotokimya 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Fotokimya dersi kapsamında: temel fotokimya konularını, elektromanyetik ışıma, atom ve moleküllerin fotonlarla etkileşimi, ışık absorpsiyonu ve emisyonu; fotokimya yasaları, Jablonski diyagramı, atomik ve moleküler spektrum, seviyeler arası geçişler, moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri, fotokimyasal tepkimeler, lüminesans spektroskopisi gibi konuları öğretmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu bilgilerin ışığında öğrencilerin literatürü kullanmayı öğrenmesi, gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve bu bilgileri seminer verebilmesi için kullanmasını amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Modern Molecular Photochemistry, N.J. Turro, 1991, University Science Books. *Principles of Fluorescence Spectroscopy, 2006, J.R. Lakowicz, 3rd Edition, Springer Press, New York. Ders Notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotokimya temel konularına giriş Elektromanyetik ışıma, ışık absorpsiyonu ve emisyonu, Fotokimya kanunları, Jablonski diyagramı Atomik ve moleküler spektrum Seviyeler arası geçişler Moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri (IC ve ISC) Lüminesans spektroskopisi (floresans ve fosforesans) Fotokimyasal tepkimeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotokimya temel konularına giriş
2 Elektromanyetik ışıma, ışık absorpsiyonu ve emisyonu
3 Fotokimya kanunları, Jablonski diyagramı
4 Atomik spektrum
5 Moleküler spektrum
6 Birinci ve ikinci ödevlerin sunumu
7 Seviyeler arası (izinli/izinsiz) geçişler
8 Moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri (IC/ISC)
9 Ara sınav
10 Lüminesans spektroskopisi (floresans ve fosforesans)
11 üçüncü ve dördüncü ödevlerin sunumu
12 Fotokimyasal tepkimeler
13 Fotokimyasal tepkimeler
14 Beşinci ödevin sunumu.
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205351 Temel fotokimyasal yasaları
2 1205357 Atom ve moleküllerin fotonlarla etkileşimi, elektromanyetik ışıma,
3 1205377 Işık absorpsiyonu ve emisyonu, fotokimya kanunları, Jablonski diyagramı
4 1205415 Atomik ve moleküler spektrum, seviyeler arası geçişler, moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri, lüminesans spektroskopisi
5 1205421 Fotokimyasal tepkimeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek