Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM340 Fotokimya 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Fotokimya dersi kapsamında: temel fotokimya konularını, elektromanyetik ışıma, atom ve moleküllerin fotonlarla etkileşimi, ışık absorpsiyonu ve emisyonu; fotokimya yasaları, Jablonski diyagramı, atomik ve moleküler spektrum, seviyeler arası geçişler, moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri, fotokimyasal tepkimeler, lüminesans spektroskopisi gibi konuları öğretmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu bilgilerin ışığında öğrencilerin literatürü kullanmayı öğrenmesi, gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve bu bilgileri seminer verebilmesi için kullanmasını amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Modern Molecular Photochemistry, N.J. Turro, 1991, University Science Books. *Principles of Fluorescence Spectroscopy, 2006, J.R. Lakowicz, 3rd Edition, Springer Press, New York. Ders Notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotokimya temel konularına giriş Elektromanyetik ışıma, ışık absorpsiyonu ve emisyonu, Fotokimya kanunları, Jablonski diyagramı Atomik ve moleküler spektrum Seviyeler arası geçişler Moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri (IC ve ISC) Lüminesans spektroskopisi (floresans ve fosforesans) Fotokimyasal tepkimeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotokimya temel konularına giriş FotoKimya-1.pdf
2 Elektromanyetik ışıma, ışık absorpsiyonu ve emisyonu FotoKimya-1.pdf
3 Fotokimya kanunları, Jablonski diyagramı FotoKimya-1.pdf
4 Atomik spektrum FotoKimya-1.pdf
5 Moleküler spektrum FotoKimya-1.pdf
6 Birinci ve ikinci ödevlerin sunumu FotoKimya-1.pdf
7 Seviyeler arası (izinli/izinsiz) geçişler FotoKimya-1.pdf
8 Moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri (IC/ISC) FotoKimya-1.pdf
9 Ara sınav
10 Lüminesans spektroskopisi (floresans ve fosforesans) FotoKimya-1.pdf
11 üçüncü ve dördüncü ödevlerin sunumu FotoKimya-1.pdf
12 Fotokimyasal tepkimeler FotoKimya-1.pdf
13 Fotokimyasal tepkimeler FotoKimya-1.pdf
14 Beşinci ödevin sunumu. FotoKimya-1.pdf
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1431572 Temel fotokimyasal yasaları
2 1431577 Atom ve moleküllerin fotonlarla etkileşimi, elektromanyetik ışıma,
3 1431595 Işık absorpsiyonu ve emisyonu, fotokimya kanunları, Jablonski diyagramı
4 1431630 Atomik ve moleküler spektrum, seviyeler arası geçişler, moleküliçi ve moleküllerarası enerji transferleri, lüminesans spektroskopisi
5 1431636 Fotokimyasal tepkimeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek