Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM338 Termokimya 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu derste; termokimyanın temel kavramları, termodinamik yasaları, fiziksel reaksiyonların kimyasal reaksiyona uygulanması, fiziksel ve kimyasal işlemlerde denge koşulları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Necati MENEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [2] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya I ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem çevreleyen, durum değişkenleri ve durum fonksiyonları, gaz kanunları, enerjinin korunumu, iç enerji, entalpi, serbest iç enerji ve serbest entalpi, entropi ve mutlak-entropi fonksiyonları, termodinamiğin temel yasaları, mükemmel ve gerçek gazlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gazların halleri ve gaz yasaları Termokimya.pdf
2 Gazların kinetik teorisi Termokimya.pdf
3 Moleküler etkileşmeler ve van der Waals eşitliği
4 1. ve 2. ödevlerin sunumu
5 Temel: iş, ısı ve enerji Termokimya.pdf
6 Isı, iş ve entalpi
7 Standart entalpi değişimi
8 Oluşum entalpisi
9 Ara Sınav
10 Birinci yasa, hal fonksiyonlar ve reaksiyon entalpilerinin sıcakla değişimi
11 İkinci yasa: enerjinin dağılımı, entropi ve bazı özel olayların entropi değişimleri
12 3.,4. ve 5. ödevlerin sunumu
13 Üçüncü yasa ve ısı enerjilerinin verimleri
14 Helmholtz and Gibbs enerjileri
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449610 Termokimyanın temel kavramları
2 1449613 Sistem ve çevre arasındaki enerji alışverişi,
3 1449615 Bir kimyasal tepkimenin iç enerjisini, entalpisini, Serbest iç enerjisini ve serbest entalpisini, entropisini hesaplayabilir.
4 1449626 Entalpi ve entropideki (veya serbest Gibbs enerjisindeki) değişimi kullanarak, bir kimyasal tepkimenin istemli olup olmadığını tahmin etmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4
3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek