Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM338 Termokimya 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu derste; termokimyanın temel kavramları, termodinamik yasaları, fiziksel reaksiyonların kimyasal reaksiyona uygulanması, fiziksel ve kimyasal işlemlerde denge koşulları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Emine COŞKUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [2] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya I ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem çevreleyen, durum değişkenleri ve durum fonksiyonları, gaz kanunları, enerjinin korunumu, iç enerji, entalpi, serbest iç enerji ve serbest entalpi, entropi ve mutlak-entropi fonksiyonları, termodinamiğin temel yasaları, mükemmel ve gerçek gazlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gazların halleri ve gaz yasaları
2 Gazların kinetik teorisi
3 Moleküler etkileşmeler ve van der Waals eşitliği
4 1. ve 2. ödevlerin sunumu
5 Temel: iş, ısı ve enerji
6 Isı, iş ve entalpi
7 Standart entalpi değişimi
8 Oluşum entalpisi
9 Ara Sınav
10 Birinci yasa, hal fonksiyonlar ve reaksiyon entalpilerinin sıcakla değişimi
11 İkinci yasa: enerjinin dağılımı, entropi ve bazı özel olayların entropi değişimleri
12 3.,4. ve 5. ödevlerin sunumu
13 Üçüncü yasa ve ısı enerjilerinin verimleri
14 Helmholtz and Gibbs enerjileri
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224476 Termokimyanın temel kavramları
2 1224479 Sistem ve çevre arasındaki enerji alışverişi,
3 1224482 Bir kimyasal tepkimenin iç enerjisini, entalpisini, Serbest iç enerjisini ve serbest entalpisini, entropisini hesaplayabilir.
4 1224495 Entalpi ve entropideki (veya serbest Gibbs enerjisindeki) değişimi kullanarak, bir kimyasal tepkimenin istemli olup olmadığını tahmin etmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4
3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek