Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM322 Boyar Maddeler 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Boyarmaddelerin yapıları ve kullanım alanları ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Boyarmadde Kimyası, Hasan Kocaokutgen, 2017, Samsun [2] Boyarmadde Kimyası, İnci Başer, Yusuf İnanıcı, 1990, İstanbul, Marmara Üniv. Yayınları [3] Lif ve Elyaf Kimyası, Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel bilgiler, renk bilgisi, renk analizleri, tekstil lifleri, renk haslıkları, boyarmaddelerin sınıflandırılması, doğal renklendiriciler, renklendiricilerin yüksek teknolojide kullanımları, sağlık üzerine etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler 1- Genel Bilgiler.doc
2 Renk bilgisi 2- Renk Bilgisi.doc
3 Renk analizleri 3- Renk Analizleri.doc
4 Tekstil lifleri 4- Tekstil Lifleri.doc
5 Tekstil lifleri 4- Tekstil Lifleri.doc
6 Renk haslıkları 6- Renk Haslıkları.doc
7 Boyarmaddelerin sınıflandırılması 7- Boyarmaddelerin Sınıflandırılması.doc
8 Boyarmaddelerin sınıflandırılması 7- Boyarmaddelerin Sınıflandırılması.doc
9 Arasınav
10 Boyarmaddelerin sınıflandırılması 7- Boyarmaddelerin Sınıflandırılması.doc
11 Doğal renklendiriciler 11- Doğal Renklendiriciler.docx
12 Doğal renklendiriciler 11- Doğal Renklendiriciler.docx
13 Renklendiricilerin yüksek teknolojide kullanımları 13- Renklendiricilerin Yüksek Teknolojide Kullanımları.docx
14 Renklendiricilerin yüksek teknolojide kullanımları 13- Renklendiricilerin Yüksek Teknolojide Kullanımları.docx
15 Sağlık üzerine etkileri 15 Sağlık Üzerine Etkileri.doc
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1430133 Öğrenci boyarmaddeleri sınıflandırabilir
2 1431230 Öğrenci doğal renklendiriciler hakkında bilgi sahibi olur
3 1431363 Öğrenci renklendiricilerin sağlık üzerine etkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3
2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3
3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek