Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM324 Heterosiklik Bileşikler 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Heterosiklik bileşiklerin sentezi, özellikleri ve endüstriyel öneminin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil KÜTÜK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halkalı Organik Bileşikler, Prof. Dr. Reşat Ün, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1977. 2. Hereocyclic Chemisrty, D.W.Young, Longman Group Limited, London, 1975. 3. Journal of Hetereocyclic Chemistry, E. Barreino, A.C.C. Freitas, 1992, 29(2), 407. 4. Heterosikilk Kimya, Prof. Dr. Aykut İkizler, KTÜ, 1978.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Heterosiklik bileşiklerin tanımı ve sınıflandırılması 6 Heterohalkalı Bileşikler.pdf
2 Aromatik omayan heterosiklik bileşikler 1 Piridin ve Türevleri.pdf
3 Aromatik heterosiklik bileşikler (5 ve 6 üyeli) 4 Diazinler ve Türevleri.pdf
4 Furan ve türevleri 2 Pirilyum Tuzları ve İlgili Bileşikler.pdf
5 Tiyofen ve türevleri 3 Tiyo Pirilyum Tuzları ve İlgili Bileşikler.pdf
6 Pirrol ve türevler 5 Oksazinler ve Tiyazinler.pdf
7 Pirrol ve türevler 1 Piridin ve Türevleri.pdf
8 Altı üyeli heterosiklik bileşiklerin adlandırılması ve genel özellikleri 1 Piridin ve Türevleri.pdf
9 Piridin ve türevleri 2 Pirilyum Tuzları ve İlgili Bileşikler.pdf
10 ARA SINAV
11 Piridin ve türevleri 1 Piridin ve Türevleri.pdf
12 İki heteroatom bulunduran 5 üyeli halkalar 6 Heterohalkalı Bileşikler.pdf
13 İki heteroatom bulunduran 6 üyeli halkalar 6 Heterohalkalı Bileşikler.pdf
14 İki heteroatom bulunduran 6 üyeli halkalar 6 Heterohalkalı Bileşikler.pdf
15 YILSONU SINAVI
16 YILSONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398316 Halka kapanması tepkimeleri ile ilgili yöntemler geliştirir
2 1397352 Halka kapanması hakkında bilgisi vardır
3 1387505 Bileşiklerin molekül yapıların yorumlar
4 1376898 Heterosiklik bileşiklerin endüstriyel önemini ve uygulama alanlarını bilir
5 1390405 Öğrenciler, heterosiklik bileşikleri sentezler ve tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5
3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4
5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek