Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM324 Heterosiklik Bileşikler 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Heterosiklik bileşiklerin sentezi, özellikleri ve endüstriyel öneminin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil KÜTÜK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halkalı Organik Bileşikler, Prof. Dr. Reşat Ün, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1977. 2. Hereocyclic Chemisrty, D.W.Young, Longman Group Limited, London, 1975. 3. Journal of Hetereocyclic Chemistry, E. Barreino, A.C.C. Freitas, 1992, 29(2), 407. 4. Heterosikilk Kimya, Prof. Dr. Aykut İkizler, KTÜ, 1978.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Heterosiklik bileşiklerin tanımı ve sınıflandırılması
2 Aromatik omayan heterosiklik bileşikler
3 Aromatik heterosiklik bileşikler (5 ve 6 üyeli)
4 Furan ve türevleri
5 Tiyofen ve türevleri
6 Pirrol ve türevler
7 Pirrol ve türevler
8 Altı üyeli heterosiklik bileşiklerin adlandırılması ve genel özellikleri
9 Piridin ve türevleri
10 ARA SINAV
11 Piridin ve türevleri
12 İki heteroatom bulunduran 5 üyeli halkalar
13 İki heteroatom bulunduran 6 üyeli halkalar
14 İki heteroatom bulunduran 6 üyeli halkalar
15 YILSONU SINAVI
16 YILSONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170094 Halka kapanması tepkimeleri ile ilgili yöntemler geliştirir
2 1169079 Halka kapanması hakkında bilgisi vardır
3 1158702 Bileşiklerin molekül yapıların yorumlar
4 1147575 Heterosiklik bileşiklerin endüstriyel önemini ve uygulama alanlarını bilir
5 1161750 Öğrenciler, heterosiklik bileşikleri sentezler ve tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5
3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4
5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek