Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM334 Katıhal Kimyasına Giriş 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Katıhal kimyasının temel kavramlarını vermek, amorf yapılı katıhal ve kristal yapılı katıhalin özelliklerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya, “Temel Üniversite Kimyası” , Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002. [2] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya II ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [3] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya” , Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000. [4] Cemil Şenvar, Okyay Alpaut, “Maddenin Üç Hali” , Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1977.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Katıhal kimyasının önemi ve katıhalin sınıflandırılması, kristal yapılı katılar, kovalent yapılı katılar, moleküler yapılı katılar, polimerler, camsı yapılar ve sıvı kristaller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katıhalin genel özellikleri ve çeşitleri
2 Donma noktası ve bir katının buhar basıncı
3 Kristal yapılı katıhal ve kristal örgüleri
4 Kristal yapılı katıhal ve kristal örgüleri
5 Kübik sistemler
6 Birim hücredeki tanecik sayısı ve birim hücrenin hacmi
7 X-Işını kırınımı
8 Kovalent yapılı katıhal ve moleküler yapılı katıhal
9 ARASINAV
10 Metalik yapılı katıhal ve iyonik yapılı katıhal
11 Amorf yapılı katıhal ve adsorpsiyon
12 Camsı yapı ve sıvı kristaller
13 Polimerler
14 Katı polimerlerin fiziksel özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171891 Öğrenci katıhalin ne olduğunu, önemini ve sınıflandırılmasını bilir.
2 1162896 Kristal sistemleri ve örgüleriyle ilgili problemleri çözebilir.
3 1170319 Bir katının buhar basıncının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını bilir.
4 1164727 Öğrenci birim hücreyi tanımlayıp birim hücredeki tanecik sayısını, birim hücrenin hacmini hesaplayabilir.
5 1152190 X-Işınları kırınımı ile katıhal yapısının nasıl aydınlatıldığını bilir.
6 1160303 Öğrenci katıhal çeşitlerine örnekler verebilir ve her birinin özelliklerini bilir.
7 1181156 Camsı yapı ve sıvı kristal arasındaki farkları ve kullanım alanlarını bilir.
8 1168857 Öğrenci polimerin ne olduğunu tanımlayabilir, örnekler verebilir ve bazı polimerlerin yapısı ile kullanım alanlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek