Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM334 Katıhal Kimyasına Giriş 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Katıhal kimyasının temel kavramlarını vermek, amorf yapılı katıhal ve kristal yapılı katıhalin özelliklerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya, “Temel Üniversite Kimyası” , Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002. [2] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya II ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [3] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya” , Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000. [4] Cemil Şenvar, Okyay Alpaut, “Maddenin Üç Hali” , Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1977.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Katıhal kimyasının önemi ve katıhalin sınıflandırılması, kristal yapılı katılar, kovalent yapılı katılar, moleküler yapılı katılar, polimerler, camsı yapılar ve sıvı kristaller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katıhalin genel özellikleri ve çeşitleri Katıhalin genel özellikleri ve çeşitleri.pdf
2 Donma noktası ve bir katının buhar basıncı donma noktası ve bir katının buhar basıncı.pdf
3 Kristal yapılı katıhal ve kristal örgüleri Kristal yapılı katıhal ve kristal örgüleri.pdf
4 Kristal yapılı katıhal ve kristal örgüleri Kristal yapılı katıhal ve kristal örgüleri.pdf
5 Kübik sistemler Kübik sistemler.pdf
6 Birim hücredeki tanecik sayısı ve birim hücrenin hacmi Birim hücredeki tanecik sayısı ve birim hücrenin hacmi.pdf
7 X-Işını kırınımı X-ışını kırınımı.pdf
8 Kovalent yapılı katıhal ve moleküler yapılı katıhal Kovalent yapılı katıhal ve moleküler yapılı katıhal.pdf
9 ARASINAV
10 Metalik yapılı katıhal ve iyonik yapılı katıhal Metalik yapılı katıhal ve iyonik yapılı katıhal.pdf
11 Amorf yapılı katıhal ve adsorpsiyon Adsorpsiyon.pdf
12 Camsı yapı ve sıvı kristaller Camsı yapı ve sıvı kristaller.pdf
13 Polimerler KATIHAL KİMYASINA GİRİŞ DERS NOTLARI.pdf
14 Katı polimerlerin fiziksel özellikleri KATIHAL KİMYASINA GİRİŞ DERS NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1400010 Öğrenci katıhalin ne olduğunu, önemini ve sınıflandırılmasını bilir.
2 1391499 Kristal sistemleri ve örgüleriyle ilgili problemleri çözebilir.
3 1398522 Bir katının buhar basıncının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını bilir.
4 1393246 Öğrenci birim hücreyi tanımlayıp birim hücredeki tanecik sayısını, birim hücrenin hacmini hesaplayabilir.
5 1381314 X-Işınları kırınımı ile katıhal yapısının nasıl aydınlatıldığını bilir.
6 1389034 Öğrenci katıhal çeşitlerine örnekler verebilir ve her birinin özelliklerini bilir.
7 1408740 Camsı yapı ve sıvı kristal arasındaki farkları ve kullanım alanlarını bilir.
8 1397139 Öğrenci polimerin ne olduğunu tanımlayabilir, örnekler verebilir ve bazı polimerlerin yapısı ile kullanım alanlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek