Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM336 Kromatografiye Giriş 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Kromatografik yöntemlerin temel prensiplerini ve kullanım alanlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ş. Fatma Aygün

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enstrumental Aanaliz İlkeleri; Skoog-Holler-Nıeman Kromatografik Yöntemler; Ayla Demirci, Mustafa Özcimder

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması, Kromatografik Yöntemlerin Özel Sınıflandırılması, Kağıt Kromatografi, İnce Tabaka Kromatografi (İTK), İyon Değiştirme Kromatografisi, Gaz Kromatografiye Giriş, Craig Ekstraksiyonu, Gaz Kromatografisi ile Kalitatif ve Kantitatif Analiz, Gaz-Sıvı Kromatografi Cihazının Bölümleri, Yüksek Performans Sıvı Kromatografi, Süperkritik Akışkan Kromatografiye Giriş

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması,
2 Kromatografik Yöntemlerin Özel Sınıflandırılması,
3 Kromatografik Yöntemlerin Özel Sınıflandırılması,
4 Kağıt Kromatografisi,
5 Kağıt Kromatografisi,
6 İnce Tabaka Kromatografisi (İTK),
7 İnce Tabaka Kromatografisi (İTK),
8 İyon - Değiştirme Kromatografisi,
9 Ara sınav,
10 Gaz Kromatografiye Giriş ve Craig Ekstraksiyonu,
11 Gaz Kromatografisi ile Kalitatif ve Kantitatif Analiz,
12 Gaz-Sıvı Kromatografi Cihazının Bölümleri,
13 Yüksek Performans Sıvı Kromatografi,
14 Süperkritik Akışkan Kromatografiye Giriş.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236607 Kromatografik yöntemlerin nasıl sınıflandırıldığını öğrenir.
2 1236613 Kağıt kromatografisinin teorisini ve uygulamalarını bilir.
3 1154183 İnce tabaka kromatografisini öğrenir.
4 1164738 İyon değiştirme kromatografisinin mekanizmasını ve kullanım alanlarını bilir.
5 1147085 Craig ekstraksiyon yöntemini ve kromatografiye uyarlanmasını bilir.
6 1169782 Gaz kromatografisinin teorisini bilir.
7 1161398 Gaz kromatografi cihazının bölümlerini öğrenir.
8 1160517 HPLC cihazının bölümlerini ve kalitatif- kantitatif amaçla nasıl kullanıldığını öğrenir.
9 1236633 Süper kritik akışkan kromatografinin teorisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 4 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 4 5 5 4 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
5 4 5 5 5 4 5 4 4 5
6 4 4 5 5 5 5 4 4 4
7 5 4 5 5 5 4 5 4 5
8 5 4 5 5 4 4 5 4 4
9 5 4 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek