Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM336 Kromatografiye Giriş 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Kromatografik yöntemlerin temel prensiplerini ve kullanım alanlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şeker Fatma Aygün

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enstrumental Aanaliz İlkeleri; Skoog-Holler-Nıeman Kromatografik Yöntemler; Ayla Demirci, Mustafa Özcimder

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması, Kromatografik Yöntemlerin Özel Sınıflandırılması, Kağıt Kromatografi, İnce Tabaka Kromatografi (İTK), İyon Değiştirme Kromatografisi, Gaz Kromatografiye Giriş, Craig Ekstraksiyonu, Gaz Kromatografisi ile Kalitatif ve Kantitatif Analiz, Gaz-Sıvı Kromatografi Cihazının Bölümleri, Yüksek Performans Sıvı Kromatografi, Süperkritik Akışkan Kromatografiye Giriş

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması, Krom.sınıflandırılması.pdf
2 Kromatografik Yöntemlerin Özel Sınıflandırılması, Krom.sınıflandırılması.pdf
3 Kromatografik Yöntemlerin Özel Sınıflandırılması, Krom.sınıflandırılması.pdf
4 Kağıt Kromatografisi, Kağıt krom..pdf
5 Kağıt Kromatografisi, Kağıt krom..pdf
6 İnce Tabaka Kromatografisi (İTK), storage/app/public/faygun/62434
7 İnce Tabaka Kromatografisi (İTK), İTK 2.pdf
8 İyon - Değiştirme Kromatografisi, İyon Değiş. Krom..pdf
9 Ara sınav,
10 Gaz Kromatografiye Giriş ve Craig Ekstraksiyonu, gaz krom.II.pdf
Gaz Kr. teori II.pdf
11 Gaz Kromatografisi ile Kalitatif ve Kantitatif Analiz, GAZ KROM.DETEKTÖRLERİ.pdf
Gaz Krom.Kalitatif Analiz.pdf
KANTİTATİF ANALİZ.pdf
12 Gaz-Sıvı Kromatografi Cihazının Bölümleri, gaz krom.II.pdf
13 Yüksek Performans Sıvı Kromatografi, Yüksek Performanslı Sıvı Krom..pdf
14 Süperkritik Akışkan Kromatografiye Giriş.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461006 Kromatografik yöntemlerin nasıl sınıflandırıldığını öğrenir.
2 1461012 Kağıt kromatografisinin teorisini ve uygulamalarını bilir.
3 1383212 İnce tabaka kromatografisini öğrenir.
4 1393256 İyon değiştirme kromatografisinin mekanizmasını ve kullanım alanlarını bilir.
5 1376427 Craig ekstraksiyon yöntemini ve kromatografiye uyarlanmasını bilir.
6 1398019 Gaz kromatografisinin teorisini bilir.
7 1390066 Gaz kromatografi cihazının bölümlerini öğrenir.
8 1389240 HPLC cihazının bölümlerini ve kalitatif- kantitatif amaçla nasıl kullanıldığını öğrenir.
9 1461032 Süper kritik akışkan kromatografinin teorisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 4 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 4 5 5 4 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
5 4 5 5 5 4 5 4 4 5
6 4 4 5 5 5 5 4 4 4
7 5 4 5 5 5 4 5 4 5
8 5 4 5 5 4 4 5 4 4
9 5 4 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek