Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM401 Biyokimya-I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Canlı organizmalarda bulunan başlıca moleküllerin ve makromoleküllerin yapı ve fonksiyonlarının teorik olarak öğrencilere kavratılması ve bu bilgilerle donatılmış öğrencilerin endüstriyel, tıbbi uygulamalar, biyoteknoloji v.b. iş alanlarına kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir

Önerilen Diğer Hususlar

Bu dersin alınmasından önce Kimya bölümünde verilen diğer temel derslerin alınması çok faydalı olur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Korkmaz, H., Tınkılıç, N., Özen, T., Güder, A.,” Biyokimya I Ders Notları”, 2010 , Samsun. [2] Nelson, D., L., Cox, M, M., “Lehninger Biyokimyanın Temel İlkeleri” Çev. Kılıç, N., Palme Yayıncılık, 2005, Ankara. [3] Keha, E., Küfrevioğlu, Ö.İ., “Biyokimya”, Aktif Yayınevi, 2005, Erzurum. [4] Pamuk, F., “Biyokimya”, Gazi Kitabevi, 2000, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yaşamın Moleküler Anlamı, Hücre: Yapıları ve Fonksiyonları, Amino asitler, Proteinler, Enzimler, Karbohidratlar, Lipitler, Nükleotidler ve Nükleik asitler, Nükleik asitler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 4 52
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşamın Moleküler Anlamı 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
2 Hücre: Yapıları ve Fonksiyonları 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
3 Amino asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
4 Amino asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
5 Proteinler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
6 Proteinler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
7 Enzimler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
8 Enzimler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
9 ARASINAV 2
10 Karbohidratlar 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
11 Karbohidratlar 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
12 Lipitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
13 Nükleotidler ve Nükleik asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
14 Nükleik Asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415707 Aminoasit, peptit, proteinler, enzimler ve nükleotidler ve bunların yapıları konusunda temel düzeyde bilgilenmiş olur. Bu sayede öğrencilere tıbbi uygulama, endüstri ve gıda alanlarında verimli olmalarını sağlar.
2 1458671 Hücre, hücre organelleri ve fonksiyonları, Aminoasitler,, Proteinler, Enzimler, Karbohidratlar ve Nükleikasitler gibi biyomoleküllerin tanıtılması, yapısı ve fonsiyonlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek