Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM401 Biyokimya-I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Canlı organizmalarda bulunan başlıca moleküllerin ve makromoleküllerin yapı ve fonksiyonlarının teorik olarak öğrencilere kavratılması ve bu bilgilerle donatılmış öğrencilerin endüstriyel, tıbbi uygulamalar, biyoteknoloji v.b. iş alanlarına kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ,

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir

Önerilen Diğer Hususlar

Bu dersin alınmasından önce Kimya bölümünde verilen diğer temel derslerin alınması çok faydalı olur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Korkmaz, H., Tınkılıç, N., Özen, T., Güder, A.,” Biyokimya I Ders Notları”, 2010 , Samsun. [2] Nelson, D., L., Cox, M, M., “Lehninger Biyokimyanın Temel İlkeleri” Çev. Kılıç, N., Palme Yayıncılık, 2005, Ankara. [3] Keha, E., Küfrevioğlu, Ö.İ., “Biyokimya”, Aktif Yayınevi, 2005, Erzurum. [4] Pamuk, F., “Biyokimya”, Gazi Kitabevi, 2000, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yaşamın Moleküler Anlamı, Hücre: Yapıları ve Fonksiyonları, Amino asitler, Proteinler, Enzimler, Karbohidratlar, Lipitler, Nükleotidler ve Nükleik asitler, Nükleik asitler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 4 52
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşamın Moleküler Anlamı 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
2 Hücre: Yapıları ve Fonksiyonları 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
3 Amino asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
4 Amino asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
5 Proteinler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
6 Proteinler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
7 Enzimler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
8 Enzimler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
9 ARASINAV 2
10 Karbohidratlar 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
11 Karbohidratlar 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
12 Lipitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
13 Nükleotidler ve Nükleik asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf
14 Nükleik Asitler 4 BİYOKİMYA I- Ocak 2020.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188558 2) Aminoasit, peptit, proteinler, enzimler ve nükleotidler ve bunların yapıları konusunda temel düzeyde bilgilenmiş olur. Bu sayede öğrencilere tıbbi uygulama, endüstri ve gıda alanlarında verimli olmalarını sağlar.
2 1234198 Hücre, hücre organelleri ve fonksiyonları, Aminoasitler,, Proteinler, Enzimler, Karbohidratlar ve Nükleikasitler gibi biyomoleküllerin tanıtılması, yapısı ve fonsiyonlarının incelenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek