Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM403 Endüstriyel Kimya-I 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Arzulanan bir malın madde değişimine bağlı olarak en uygun ve en ekonomik yoldan üretimine ait bilgi ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zerrin HEREN

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait derslerin alınmış olması gerekmektedir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] H. N. Terem, Anorganik Sınai Kimya, Okan Dağıtımcılık, İstanbul, 1984. [2] N. Shreve, A. J. Brink ,(Çeviri A. İ. Çataltaş), Kimyasal Proses Endüstrileri I, Çeviri, İnkilap yayınevi,İstanbul,1967. [3] Ü. Sanıgök, Anorganik Endüstriyel Kimya İÜ Yayınları, İstanbul, 1987. [4] E. Özel, Endüstriyel Anorganik Kimya Ege Üniv. Yayınları, İzmir, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel kimyanın amacı, kimyagerin görevleri, birim işlemler, birim süreçler, endüstriyel gazların üretimi, endüstriyel asitlerin ve bazların üretimi, endüstriyel tuzların üretimi, çimento üretimi, gübrelerin üretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 16 3 48
8 Rehberli Problem Çözümü 16 3 48
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmelerde kimyagerin görevleri, kimyasal üretimlerin sınıflandırılması. Birim işlemler ve birim süreçler
2 Endüstriyel Gazlar ENDÜSTRİYEL GAZLAR.docx
3 Endüstriyel Gazlar
4 Endüstriyel Asitler ASİTLER.docx son.docx
5 Endüstriyel Asitler
6 Endüstriyel Bazlar
7 Endüstriyel Bazlar ENDÜSTRİYEL BAZLAR.docx son.pdf
8 Endüstriyel Tuzlar ENDÜSTRİYEL TUZLAR.pdf
9 ARASINAV
10 Endüstriyel Tuzlar
11 Çimento Üretimi ÇİMENTO2.pdf
12 Çimento Üretimi
13 Gübre Üretimi GÜBRELER.pdf
14 Gübre Üretimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1360787 Endüstriyel gazların üretimlerini ve saflaştırılmalarını bilir.
2 1359971 Endüstriyel asitlerin üretim proseslerini bilir.
3 1360352 Endüstriyel tuzların üretim proseslerini bilir.
4 1363715 Çimento üretim yöntemlerini, çimento hidrasyon ve sertleşme reaksiyonlarını bilir.
5 1357484 Gübre üretim reaksiyonlarını bilir, üretim proseslerini anlatır.
6 1366683 Endüstriyel bazların üretim proseslerini bilir.
7 1376909 İşletmelerde kimyagerin görevlerini bilir. Kimyasal üretimleri sınıflandırır. Birim işlemleri ve birim süreçleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 5
5 4
6 4
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek