Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM453 Endüstriyel Kimya Lab. I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ; - Endüstride kullanılan bazı uretim proseslerini ve uygulanan analiz yöntemlerini öğrenciye laboratuvarda deneylerle göstermek ve öğretmek. -Öğrencilere kimyasal bir problemi tespit etme ,yorumlama ve çözüm bulma yeteneğini kazandırmak . -Ögrencilerin labaratuvar becerisini arttırmak. Purpose of this lesson is; -teaching and showing to students some production process and analysis methods which are used and applied in ındustry, with experiments in the laboratory. - Helping the students gain the ability of determining, interpreting and solving a chemical problem. - increase the laboratory skills of students.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Endüstriyel kimya laboratuvar notları I ( OMÜ yayınları : 27) Industrial chemistry laboratory notes I ( OMU publications: 27)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

-boyut küçültme ve elek analizi Particle size reduction and sieve analysis - endüstriyel gazların üretimi ve gaz analizleri -producing of ındustrial gases and gas analyzes - Gübrelerin üretimi ve analizleri - Producing of fertilizers and their analyzes - Kömür analizi - Coal analysis - Kireç üretimi ve analizi - Producing of lime and its analysis - Çamaşır suyu üretimi ve analizi - Synthesis of bleach and ıts analysis

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel Kimya laboratuvarı ve sektör tanıtımı
2 Boyut küçültme ve elek analizi ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
3 Endüstriyel gazların üretimi ve gaz analizleri ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
4 Kömür analizi l (Coal analysis) Kömürde nem, uçucu madde, sabit karbon ve kül tayini ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
5 Kömür analizi II Ksilol metoduyla linyit kömüründe nem tayini ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
6 Kireç üretimi ve analizi I Sönmüş ve sönmemiş kireç testi Kızdırma kaybı analizi ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
7 Kireç üretimi ve analizi II Kirec numunesinde Kalsiyum ve magnezyum miktar tayini ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
8 Gübrelerin üretimi ve analizleri I Potasyum nitrat üretimi ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
9 ARASINAV
10 Gübrelerin üretimi ve analizleri II Gübrede fosfat bütünü tayini II ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
11 Çamaşır suyu üretimi ve analizi I Çamaşır suyu sentezi ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
12 Çamaşır suyu üretimi ve analizi II Çmasır suyunda serbest alkali ve sodyum hipoklorit tayini ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUVARI-1.pdf
13 Telafi haftası
14 Telafi haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367524 the students gain the ability of determining, interpreting and solving a chemical problems in indsutry
2 1367550 increase the laboratory skills
3 1349093 will learn production process and analysis methods in industry

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek