Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Temel amaç, bileşiklerin yapısal analizleri üzerine temel bilgileri vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Instrumental Methods of Chemical Analysis, G. W. Ewing, Toronto-London, 1969 2) Introduction to Thermal Analysis, M.E. Brown, Michael Ewart, London, 2004 3) Spectroscopic Identification of Organic Molecules, R:M: Silverstein, F.X. Webster, Toronto, 1998 4) Organik Kimyada Spektroskopic Yöntemler, E. Erdik, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Structural analysis methods as IR, UV-VIS, NMR, TG, DTG, DTA, DSC, X-ray, magnetic moment techniques,,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler 1-Genel Bilgiler.docx
2 Sentez, saflaştırma ve elementel analiz 2-Sentez, Saflaştırma ve Elementel Analiz.docx
3 Manyetik moment ölçümleri 3- Mağnetik Moment Ölçümleri.docx
4 Spektroskopik yöntemler: IR spektroskopisi-I 4. Spektroskopik Yöntemler- IR Spektroskopisi.doc
5 Spektroskopik yöntemler: IR spektroskopisi-II 4. Spektroskopik Yöntemler- IR Spektroskopisi.doc
6 Spektroskopik yöntemler: NMR spektroskopisi-I (Tek boyutlu ) 6. Spektroskopik Yöntemler- NMR Spektroskopisi.doc
7 Spektroskopik yöntemler: NMR spektroskopisi-I (İki boyutlu ) 6. Spektroskopik Yöntemler- NMR Spektroskopisi.doc
8 Spektroskopik yöntemler: UV-VIS spektroskopisi 8. Spektroskopik Yöntemler- UV-VIS Spektroskopisi.doc
9 Ara sınav
10 Kütle spektrometrisi 10. Kütle Spektrometrisi.doc
11 X-Işınları (Tek kristal ve Toz) 11- Diğer Deneysel Teknikler- X Işınları.docx
12 Termik analiz teknikleri: TG, DTG ve DTA 12- Diğer Deneysel Teknikler- Termik Analiz Teknikleri.docx
13 Taramalı kalorimetri (DSC) 13- Diğer Deneysel Teknikler- Taramalı Kalorimetri.docx
14 Termomağnetometri, Optik veriler 14- Diğer Deneysel Teknikler- Termomagnetometri.docx
15 Genel değerlendirme
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450661 Bileşiklerin nasıl incelenebileceğini bilir
2 1450665 Bir bileşiğin spektroscopik verilerini inceleyebilir
3 1450672 Bir bileşiğin termal, magnetik ve diğer verilerini inceleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
2 4 3 5 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 4
3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek