Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM443 Besin Kimyası 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı gıda maddelerinin yapısında bulunan minör ve majör bileşenlerin kimyasal yapılarının ayrıca gıda bileşenlerinde meydana gelen enzimatik ve kimyasal reaksiyonların ve bu reaksiyonların gıdaların özellikleri üzerine etkilerinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Besin Kimyası, Prof. Dr. Azmi telefoncu, Ege Üniversitesi Fen fakültesi Yayınları, İzmir, 1993. 2. Food Chemistry3rd Revised edition (Ed. H.D.Belitz), Springer, 2004 3. Gıda Kimyası, 2. Baskı (Ed. İlbilge Saydamlı), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdaların bileşimi, su, mineral maddeler, vitaminler, lipitler, karbonhidratlar, proteinler, enzimler ve alkoller, gıda katkı maddeleri, gıdalarda bulunan toksik maddeler ve kontaminantlar, doğal renk maddeleri, gıdalarda doğal olarak bulunan aroma maddeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Besin kimyası ve önemi, besin bileşenlerinin sınıflandırılması 2 Beslenme.pdf
2 Suyun yapısı, çözücü özellikleri, su aktifliği, nem sorpsiyon izotermleri 2 Su.pdf
3 Karbonhidratların yapısı, monosakkaritler, karbonhidratların bazı özellikleri 2 Karbonhidratlar.pdf
4 Karbonhidratların reaksiyonları, oligosakkaritler, polisakkaritler 2 Karbonhidratlar.pdf
5 Lipitlerin bileşimi, adlandırılması 2 Lipidler.pdf
6 Lipoliz, oksidasyon, hidrojenasyon, interesterifikasyon, reesterifikasyon, sabunlaşma 2 Lipidler.pdf
7 Aminoasitlerin fizikokimyasal özellikleri, proteinlerin yapısı 2 Proteinler.pdf
8 Proteinlerin bazı kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri, proteinlerin fonksiyonel özellikleri 2 Proteinler.pdf
9 Enzimlerin kimyasal yapısı, enzimlerin adlandırılmaları, enzimlerin hücredeki yerleşimi 2 Enzimler.pdf
10 Arasınav 2
11 Enzimlerin inaktivasyonu ve kontrolü, enzimatik reaksiyonlara etki eden faktörler, gıda endüstrisinde enzimlerin kullanımı 2 Enzimler.pdf
12 Vitaminler, mineraller 2 Vitaminler ve Mineraller.pdf
13 Gıda Katkı maddeleri 2 Gıda Katkı Maddeleri.pdf
14 Gıda kontaminasyonu 2 Gıda Kontaminasyonu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217960 Gıda bileşenlerinin kimyasal yapısını öğrenir
2 1218562 Gıdalarda meydana gelen ve gıdaların kalite ve güvenliği üzerine etki edebilecek kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları öğrenir.
3 1218612 Her bir besin bileşeninin besin maddesinin kalitesine etkisini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek