Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM443 Besin Kimyası 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı gıda maddelerinin yapısında bulunan minör ve majör bileşenlerin kimyasal yapılarının ayrıca gıda bileşenlerinde meydana gelen enzimatik ve kimyasal reaksiyonların ve bu reaksiyonların gıdaların özellikleri üzerine etkilerinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Besin Kimyası, Prof. Dr. Azmi telefoncu, Ege Üniversitesi Fen fakültesi Yayınları, İzmir, 1993. 2. Food Chemistry3rd Revised edition (Ed. H.D.Belitz), Springer, 2004 3. Gıda Kimyası, 2. Baskı (Ed. İlbilge Saydamlı), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdaların bileşimi, su, mineral maddeler, vitaminler, lipitler, karbonhidratlar, proteinler, enzimler ve alkoller, gıda katkı maddeleri, gıdalarda bulunan toksik maddeler ve kontaminantlar, doğal renk maddeleri, gıdalarda doğal olarak bulunan aroma maddeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Besin kimyası ve önemi, besin bileşenlerinin sınıflandırılması 2 Beslenme.pdf
2 Suyun yapısı, çözücü özellikleri, su aktifliği, nem sorpsiyon izotermleri 2 Su.pdf
3 Karbonhidratların yapısı, monosakkaritler, karbonhidratların bazı özellikleri 2 Karbonhidratlar.pdf
4 Karbonhidratların reaksiyonları, oligosakkaritler, polisakkaritler 2 Karbonhidratlar.pdf
5 Lipitlerin bileşimi, adlandırılması 2 Lipidler.pdf
6 Lipoliz, oksidasyon, hidrojenasyon, interesterifikasyon, reesterifikasyon, sabunlaşma 2 Lipidler.pdf
7 Aminoasitlerin fizikokimyasal özellikleri, proteinlerin yapısı 2 Proteinler.pdf
8 Proteinlerin bazı kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri, proteinlerin fonksiyonel özellikleri 2 Proteinler.pdf
9 Enzimlerin kimyasal yapısı, enzimlerin adlandırılmaları, enzimlerin hücredeki yerleşimi 2 Enzimler.pdf
10 Arasınav 2
11 Enzimlerin inaktivasyonu ve kontrolü, enzimatik reaksiyonlara etki eden faktörler, gıda endüstrisinde enzimlerin kullanımı 2 Enzimler.pdf
12 Vitaminler, mineraller 2 Vitaminler ve Mineraller.pdf
13 Gıda Katkı maddeleri 2 Gıda Katkı Maddeleri.pdf
14 Gıda kontaminasyonu 2 Gıda Kontaminasyonu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443422 Gıda bileşenlerinin kimyasal yapısını öğrenir
2 1444003 Gıdalarda meydana gelen ve gıdaların kalite ve güvenliği üzerine etki edebilecek kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları öğrenir.
3 1444052 Her bir besin bileşeninin besin maddesinin kalitesine etkisini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek