Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM433 Araştırma Teknikleri 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Araştırma Teknikleri hakkında temel kavramları vermek, konu seçimi, projelendirme, araştırma ve tezin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, bilimde klasik ve güncel kaynak araştırılma yöntemleri ve yerlerini anlatmak, kütüphaneler ve düzenlerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Erdik E. Kimya Bilimleri Kaynakları, Ankara, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Bilgiler 1 Hf Giriş ve Genel Bilgiler.docx
2 Araştırmanın Tanımlanması ve Sınıflandırılması 2 Hf Araştırmanın Tanımlanması ve Sınıflandırılması.docx
3 Araştırma Konusunun Seçilmesi 3 Hf Araştırma Konusunun Seçilmesi.docx
4 Projelendirme 4 Hf Projelendirme.docx
5 Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 5 Hf Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi.docx
6 Raporun veya Tezin Yazılması 6 Hf Raporun veya Tezin Yazılması.docx
7 Bilimde ve özellikle Kimya Bilimi’nde Kaynak Araştırılması 7 Hf Bilimde ve özellikle Kimya Bilimi’nde Kaynak Araştırılması.docx
8 Araştırma Ödevi Verilmesi 8 Hf Araştırma Ödevi Verilmesi.docx
9 ARASINAV
10 Birincil Kaynaklar 10 Hf Birincil Kaynaklar.docx
11 İkincil Kaynaklar 11 Hf İkincil Kaynaklar.docx
12 Kütüphaneler, Düzenleri ve Sınıflama Şekilleri 12 Hf Kütüphaneler, Düzenleri ve Sınıflama Şekilleri.docx
13 Güncel Yöntemlerle Kaynak Araştırması 13 Hf Güncel Yöntemlerle Kaynak Araştırması.docx
14 Ödevlerin Değerlendirilmesi 14 Hf Ödevlerin Değerlendirilmesi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1379328 Öğrenci özellikle kimya biliminde birincil ve ikincil kaynaklara ulaşılabilecek yerleri bilir.
2 1375702 Araştırma Tekniklerini, nerelerden nasıl araştırma yapılabileceğini bilir.
3 1358017 Öğrenci Kütüphane ve elektronik tarama yerleri, düzenleri ve sınıflama şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1366282 Öğrenci bilimsel içerikli elektronik bilgi kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini ve kullanabileceğini bilir
5 1370831 Araştırma ve tez konusunun nasıl seçileceğini, projelendirmenin nasıl yapılabileceğini ve yürütülebileceğini bilir ve yorumlar.
6 1387476 Araştırtırma Teknikleri’nde geçen genel kavramları bilir ve tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 5 4 4 4
2 4 3 3 4 4 3 3 4
3 4 3 4 4 5 3 4 3
4 4 4 3 3 5 3 3 3
5 4 3 4 3 4 4 3 3
6 4 3 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek