Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM433 Araştırma Teknikleri 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Araştırma Teknikleri hakkında temel kavramları vermek, konu seçimi, projelendirme, araştırma ve tezin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, bilimde klasik ve güncel kaynak araştırılma yöntemleri ve yerlerini anlatmak, kütüphaneler ve düzenlerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Erdik E. Kimya Bilimleri Kaynakları, Ankara, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Bilgiler 1 Hf Giriş ve Genel Bilgiler.docx
2 Araştırmanın Tanımlanması ve Sınıflandırılması 2 Hf Araştırmanın Tanımlanması ve Sınıflandırılması.docx
3 Araştırma Konusunun Seçilmesi 3 Hf Araştırma Konusunun Seçilmesi.docx
4 Projelendirme 4 Hf Projelendirme.docx
5 Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 5 Hf Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi.docx
6 Raporun veya Tezin Yazılması 6 Hf Raporun veya Tezin Yazılması.docx
7 Bilimde ve özellikle Kimya Bilimi’nde Kaynak Araştırılması 7 Hf Bilimde ve özellikle Kimya Bilimi’nde Kaynak Araştırılması.docx
8 Araştırma Ödevi Verilmesi 8 Hf Araştırma Ödevi Verilmesi.docx
9 ARASINAV
10 Birincil Kaynaklar 10 Hf Birincil Kaynaklar.docx
11 İkincil Kaynaklar 11 Hf İkincil Kaynaklar.docx
12 Kütüphaneler, Düzenleri ve Sınıflama Şekilleri 12 Hf Kütüphaneler, Düzenleri ve Sınıflama Şekilleri.docx
13 Güncel Yöntemlerle Kaynak Araştırması 13 Hf Güncel Yöntemlerle Kaynak Araştırması.docx
14 Ödevlerin Değerlendirilmesi 14 Hf Ödevlerin Değerlendirilmesi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150105 Öğrenci özellikle kimya biliminde birincil ve ikincil kaynaklara ulaşılabilecek yerleri bilir.
2 1146339 Araştırma Tekniklerini, nerelerden nasıl araştırma yapılabileceğini bilir.
3 1128389 Öğrenci Kütüphane ve elektronik tarama yerleri, düzenleri ve sınıflama şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1136747 Öğrenci bilimsel içerikli elektronik bilgi kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini ve kullanabileceğini bilir
5 1141353 Araştırma ve tez konusunun nasıl seçileceğini, projelendirmenin nasıl yapılabileceğini ve yürütülebileceğini bilir ve yorumlar.
6 1158670 Araştırtırma Teknikleri’nde geçen genel kavramları bilir ve tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 5 4 4 4
2 4 3 3 4 4 3 3 4
3 4 3 4 4 5 3 4 3
4 4 4 3 3 5 3 3 3
5 4 3 4 3 4 4 3 3
6 4 3 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek