Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM421 Voltametrik Teknikler 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Temel elektrokimyasal bilgileri öğrenerek, analitik amaçlarla elektrokimyasal bilgileri ve voltametrik teknikleri kullanabilmek, yorumlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Enstrumental analiz, D. A. Skoog, F.J. Holler ve T.A. Nieman V.Baskı. Türkçe çeviri (E. Kılıç, F.Köseoğlu ve H.Yılmaz) Bilim Yayıncılık., Ankara. 2. Electrochemical Methods (Fundamentals and Applications), A.J.Bard ve L.R. Faulkner 2. Edition, John Wiley & Sons. Inc. New York. 3. Analytical electrochemistry, Joseph WANG, 3. Edition, John Wiley & Sons. Inc. New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Elektrokimyanın temel prensipleri, voltametri ve polarografi , Voltametride kullanılan çalışma elektrotları, Voltametrinin kullanım alanları, voltametride kalitatif ve kantitatif analiz, Voltametrik tekniklerin sınıflandırılması :kare dalga voltametrisi, doğrusal taramalı voltametri, dönüşümlü voltametri, anodik ve katodik sıyırma voltametrisi ve uygulamaları, hidrodinamik voltametri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Voltammetri ve polarografiye giriş VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
2 Voltametri cihazı ve voltammetrik yöntemlerde kullanılan mikroelektrotlar VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
3 Voltamogramlar ve Voltametrik akım türleri VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
4 Voltamogramlar ve Voltametrik akım türleri VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
5 Voltametride uyarma potansiyelleri VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
6 Hidrodinamik voltametri VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
7 Doğru akım polaragrafisi, Normal puls ve differansiyel puls voltametrisi VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
8 Kare dalga voltametrisi ve Doğrusal taramalı voltammetri VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
9 Arasınav
10 Dönüşümlü voltametri ve Dönüşümlü voltammetri tekniği ile elektrot tepkimelerine ait mekanizmaların belirlenmesi VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
11 Sıyırma voltammetrisi teknikleri VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
12 Voltametride kalitatif ve kantitatif analiz VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
13 Voltametrinin uygulamaları VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf
14 Voltametrinin uygulamaları VOLTAMETRİK TEKNİKLER (lisans) ders notları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412475 Modern elektroanalitik teknikleri bilir
2 1356969 Elektrokimyasal analizin üstünlüklerini kavrar
3 1383821 Temel elektrokimyasal bilgileri kavrar
4 1430253 Voltametrinin temellerini ve teorisini tartışabilir.
5 1430287 Voltametrinin çalışma prensiplerini ve analitik üstünlüklerini tartışabilir.
6 1430345 Voltametrik çalışmaların ana basamaklarını sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5
2 4 5 3 4
3 5 5 4 5
4 3 2 3 3
5 2 3 3 2
6 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek