Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM421 Voltametrik Teknikler 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Temel elektrokimyasal bilgileri öğrenerek, analitik amaçlarla elektrokimyasal bilgileri ve voltametrik teknikleri kullanabilmek, yorumlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Enstrumental analiz, D. A. Skoog, F.J. Holler ve T.A. Nieman V.Baskı. Türkçe çeviri (E. Kılıç, F.Köseoğlu ve H.Yılmaz) Bilim Yayıncılık., Ankara. 2. Electrochemical Methods (Fundamentals and Applications), A.J.Bard ve L.R. Faulkner 2. Edition, John Wiley & Sons. Inc. New York. 3. Analytical electrochemistry, Joseph WANG, 3. Edition, John Wiley & Sons. Inc. New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Elektrokimyanın temel prensipleri, voltametri ve polarografi , Voltametride kullanılan çalışma elektrotları, Voltametrinin kullanım alanları, voltametride kalitatif ve kantitatif analiz, Voltametrik tekniklerin sınıflandırılması :kare dalga voltametrisi, doğrusal taramalı voltametri, dönüşümlü voltametri, anodik ve katodik sıyırma voltametrisi ve uygulamaları, hidrodinamik voltametri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Voltammetri ve polarografiye giriş
2 Voltametri cihazı ve voltammetrik yöntemlerde kullanılan mikroelektrotlar
3 Voltamogramlar ve Voltametrik akım türleri
4 Voltamogramlar ve Voltametrik akım türleri
5 Voltametride uyarma potansiyelleri
6 Hidrodinamik voltametri
7 Doğru akım polaragrafisi, Normal puls ve differansiyel puls voltametrisi
8 Kare dalga voltametrisi ve Doğrusal taramalı voltammetri
9 Dönüşümlü voltametri ve Dönüşümlü voltammetri tekniği ile elektrot tepkimelerine ait mekanizmaların belirlenmesi
10 Arasınav
11 Sıyırma voltammetrisi teknikleri
12 Voltametride kalitatif ve kantitatif analiz
13 Voltametrinin uygulamaları
14 Voltametrinin uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1185124 Modern elektroanalitik teknikleri bilir
2 1127330 Elektrokimyasal analizin üstünlüklerini kavrar
3 1154828 Temel elektrokimyasal bilgileri kavrar
4 1203947 Voltametrinin temellerini ve teorisini tartışabilir.
5 1203984 Voltametrinin çalışma prensiplerini ve analitik üstünlüklerini tartışabilir.
6 1204047 Voltametrik çalışmaların ana basamaklarını sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5
2 4 5 3 4
3 5 5 4 5
4 3 2 3 3
5 2 3 3 2
6 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek