Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM423 Çevresel Toksikoloji 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Çevre toksikolojisi hakkında temel bilgileri kazandırmak, çevre kirliliği ve çevreyi zehirleyen etkenleri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi,A. Bilgici, İ. Pirinçci, S. Kaya, Medisan Yayınları. Erkoç, F. (1999). “Çevre Toksikolojisi.” Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yayın No. 1, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre toksikolojisinin prensipleri, çevre zehirlerinin etkileri ve çevredeki davranışları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Toksikolojisinin Önemi basics-of-environmental-toxicology.pdf
2 Akut ve Kronik Toksik Etkiler
3 Hava Kirleticileri ve etkileri
4 Hava Kirleticileri ve etkileri
5 Su Kirleticileri ve etkileri
6 Toprak Kirleticileri ve etkileri
7 Ağır metal kirliliği
8 Toksisite Testleri
9 Arasınav
10 Pestisitler
11 Pestisitler
12 Kirleticilerin Alınması ve Taşınması
13 Kirleticilerin Alınması ve Taşınması
14 Ksenobiyotiklerin Biyotransformasyonu ve Metabolize Edilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104405 1387573 Çevre toksikolojisinin önemini kavrar
104406 1394813 Temel toksisite testlerini öğrenir
104407 1396725 Kirleticilerin alınması ve taşınmasını anlar
104408 1378838 Akut ve kronik toksik etkileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
104405 5 4 4 5
104406 4 4 4 5
104407 5 5 4 4
104408 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek