Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM425 Moleküler Simetriye Giriş 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin, moleküler simetrinin temellerini kavramalarını ve kimyasal problemlerin çözümünde kullanabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İçbudak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kimyasal Yaklaşımla Simetri ve Grup Teoriye Giriş, Halis Ölmez, Hasan İçbudak, MKM yayıncılık, 2012. [2] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008. [3] Molecular Symmetry and Group Theory, A. Vincent, John Wiley and Sons,1977. [4] Chemical Applications of Group Theory, F. A. Cotton, Wiley-Interscience, 1971.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Simetri Elemanları ve Simetri İşlemleri, Nokta Grupları, Eşdeğer Atomlar, Eşdeğer Simetri Elemanları ve Eşdeğer Simetri İşlemleri, Simetri İşlemlerinin Sınıflandırılması, Grup Teoriye Giriş ve Karakter Tabloları, Karakter Tablolarının Oluşturulması, İndirgenebilir Simetri Gösterimlerinin Oluşturulması ve İndirgenmesi, Simetri-Polarlık ve Simetri-Kirallik İlişkisi, Simetri ve Grup Teorinin Moleküllerin Melezleşme Türlerinin Bulunmasında Kullanılması, Simetri ve Grup Teorinin Molekül Orbitallerinin Bulunmasında Kullanılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Simetri Elemanları ve Simetri İşlemleri 1_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
2 Simetri Elemanları ve Simetri İşlemleri 2_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
3 Nokta Grupları 3_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
4 Nokta Grupları 4_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
5 Eşdeğer Atomlar, Eşdeğer Simetri Elemanları ve Eşdeğer Simetri İşlemleri 5_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
6 Simetri İşlemlerinin Sınıflandırılması 6_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
7 Grup Teoriye Giriş ve Karakter Tabloları PDFsam_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
8 Karakter Tablolarının Oluşturulması 7_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
9 ARASINAV
10 İndirgenebilir Simetri Gösterimlerinin Oluşturulması ve İndirgenmesi 8_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
11 Simetri-Polarlık ve Simetri-Kirallik İlişkisi 9_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
12 Simetri ve Grup Teorinin Moleküllerin Melezleşme Türlerinin Bulunmasında Kullanılması 10_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
13 Simetri ve Grup Teorinin Moleküllerin Melezleşme Türlerinin Bulunmasında Kullanılması 11_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
14 Simetri ve Grup Teorinin Molekül Orbitallerinin Bulunmasında Kullanılması 12_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175795 Molekülerin simetri özellikleri ile polarlıkları ve kirallikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
2 1118761 Simetri elemanlarını ve simetri işlemlerini bilir, moleküllerin simetri nokta gruplarını belirler.
3 1122359 Karakter tablolarını oluşturur.
4 1135775 Simetri ve grup teoriyi kullanarak moleküllerin melezleşme türlerini ve molekül orbitallerini bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.