Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM425 Moleküler Simetriye Giriş 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin, moleküler simetrinin temellerini kavramalarını ve kimyasal problemlerin çözümünde kullanabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İçbudak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kimyasal Yaklaşımla Simetri ve Grup Teoriye Giriş, Halis Ölmez, Hasan İçbudak, MKM yayıncılık, 2012. [2] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008. [3] Molecular Symmetry and Group Theory, A. Vincent, John Wiley and Sons,1977. [4] Chemical Applications of Group Theory, F. A. Cotton, Wiley-Interscience, 1971.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Simetri Elemanları ve Simetri İşlemleri, Nokta Grupları, Eşdeğer Atomlar, Eşdeğer Simetri Elemanları ve Eşdeğer Simetri İşlemleri, Simetri İşlemlerinin Sınıflandırılması, Grup Teoriye Giriş ve Karakter Tabloları, Karakter Tablolarının Oluşturulması, İndirgenebilir Simetri Gösterimlerinin Oluşturulması ve İndirgenmesi, Simetri-Polarlık ve Simetri-Kirallik İlişkisi, Simetri ve Grup Teorinin Moleküllerin Melezleşme Türlerinin Bulunmasında Kullanılması, Simetri ve Grup Teorinin Molekül Orbitallerinin Bulunmasında Kullanılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 5 65
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Simetri Elemanları ve Simetri İşlemleri 1_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
2 Simetri Elemanları ve Simetri İşlemleri 2_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
3 Nokta Grupları 3_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
4 Nokta Grupları 4_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
5 Eşdeğer Atomlar, Eşdeğer Simetri Elemanları ve Eşdeğer Simetri İşlemleri 5_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
6 Simetri İşlemlerinin Sınıflandırılması 6_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
7 Grup Teoriye Giriş ve Karakter Tabloları PDFsam_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
8 Karakter Tablolarının Oluşturulması 7_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
9 ARASINAV
10 İndirgenebilir Simetri Gösterimlerinin Oluşturulması ve İndirgenmesi 8_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
11 Simetri-Polarlık ve Simetri-Kirallik İlişkisi 9_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
12 Simetri ve Grup Teorinin Moleküllerin Melezleşme Türlerinin Bulunmasında Kullanılması 10_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
13 Simetri ve Grup Teorinin Moleküllerin Melezleşme Türlerinin Bulunmasında Kullanılması 11_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
14 Simetri ve Grup Teorinin Molekül Orbitallerinin Bulunmasında Kullanılması 12_Molekuler_Simetri_ve_Grup_Teori.pdf
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403682 Molekülerin simetri özellikleri ile polarlıkları ve kirallikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
2 1348490 Simetri elemanlarını ve simetri işlemlerini bilir, moleküllerin simetri nokta gruplarını belirler.
3 1352050 Karakter tablolarını oluşturur.
4 1365324 Simetri ve grup teoriyi kullanarak moleküllerin melezleşme türlerini ve molekül orbitallerini bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek