Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM429 Anorganik Kimya III 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencileri, enerji seviyeleri ve spektroskopik terimler, geçiş ve iç-geçiş metal komplekslerinin elektronik spektrumları konularında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zerrin HEREN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ders notları. 2- Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008. 3- Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991. 4- Electronic Spectra of Transition Metal Complexes, D. Sutton, McGraw-Hill,1968.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Koordinasyon bileşikleri, koordinasyon bileşiklerinde izomerlik, Bağlanma teorileri, değerlik bağ teorisi, kristal alan teorisi, koordinasyon bileşiklerinde elektonik geçişler,laporte seçicilik kuralı, yük aktarım geçişleri, koordinasyon bileşiklerinde manyetik özellikler, trans etkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji seviyeleri ve terim sembolleri Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması.docx anorganik Kimya III.docx
2 Enerji seviyeleri ve terim sembolleri Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması.docx 1.pdf
1.pdf zomerlk.pdf
3 Geçiş metal komplekslerinin elektronik spektrumu 2.pdf otk zomerlk.pdf
4 Geçiş metal komplekslerinin elektronik spektrumu DBT.pdf DBT (1).pdf
5 d1 ve d9 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu b.pdf DBT(2).pdf
6 d2 ve d7 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu Kristal alan teorisi.pdf (1).pdf
7 d4 ve d6 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu Kristal alan teorisi.pdf (1).pdf
Ligantlar ve spektrokimyasal seri.pdf KAT(3).pdf
8 d3 ve d8 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu Ligantlar ve spektrokimyasal seri.pdf KAT(3).pdf
9 ARASINAV
10 d5 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu Ti.pdf KAT(2).pdf
11 Tanabe-Sugano diyagramları d.pdf d-d geçler (6).pdf
12 Ligant ve tamamlayıcı iyon spektrumu 1.pdf L-M geçler (7).pdf
13 Yük aktarım spektrumları 1.pdf L-M geçler (7).pdf
1.pdf manyetzm.pdf
14 Yük aktarım spektrumları
15 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395688 Elektronik spektrumdan geçiş türünü belirler
2 1397047 Geçiş metal komplekslerine ilişkin teorik geçişleri bulur
3 1400645 Enerji seviyelerini ve terim sembollerini tanımlar
4 1358809 Geçiş ve iç-geçiş metal komplekslerinin elektronik spektrumlarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek