Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM431 Karbonil Grubu Kimyası 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Organik kimyada temel kavramlar vermek, organik moleküllerde karbonil grubunun bağ oluşumunu ve yapı özelliklerini kavratmak, karbonil grubu içeren bileşiklerin adlandırılışını, eldesini ve reaksiyonlarını sistematik olarak incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil Kütük

Ön Koşul Dersleri

Organik Kimya I ve Organik Kimya II derslerinin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Organik Kimya,Graham Solomons and Graig Fryhle ( Çeviri Editörü: Gürol Okay ve Yılmaz Yıldırır), 7. Baskı, 2002. 2) Organik Kimya, Celal Tüzün, Yenilenmiş Yedinci Baskı, 1996. 3)Yayınlanmamış Organik Kimya Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Aldehit ve Ketonlar, Karboksilli Asitler, Karboksilli Esterler, Dikarboksilli Asitler, Karbonik Asidin Organik Türevleri, Amidler, Karbohidratlar, Disakkaritler, Ainoasitler, Proteinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aldehit ve Ketonlar a)Aldehit ve ketonların yapıları, özellikleri ve adlandırılması b)Aldehit ve ketonların elde edilmeleri c)Aldehit ve ketonların reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
2 Aldehit ve Ketonlar a)Aldehit ve ketonların yapıları, özellikleri ve adlandırılması b)Aldehit ve ketonların elde edilmeleri c)Aldehit ve ketonların reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
3 Karboksilli Asitler a)Karboksilli asitlerin yapıları, özellikleri ve adlandırılması b)Karboksilli asitlerin elde edilmeleri c)Karboksilli asitlerin reaksiyonları d)Karboksilli asitlerin fonksiyonel türevleri, asit klorürleri ve asit anhidritleri, nitriller yapıları özellikleri elde edilmeleri ve reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
4 Karboksilli Asitler a)Karboksilli asitlerin yapıları, özellikleri ve adlandırılması b)Karboksilli asitlerin elde edilmeleri c)Karboksilli asitlerin reaksiyonları d)Karboksilli asitlerin fonksiyonel türevleri, asit klorürleri ve asit anhidritleri, nitriller yapıları özellikleri elde edilmeleri ve reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
5 Karboksilli Esterler a)Karboksilli esterlerin yapıları özellikleri ve isimlendirilmesi b)Karboksilli esterlerin elde edilmeleri c)Karboksilli esterlerin reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
6 Beta Dikarbonil Bileşiklerinin Sentezleri ve Tepkimeleri Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
7 Dikarboksilli Asitler a)Dikaroboksilli asitlerin yapıları özellikleri ve isimlendirilmeleri b)Dikarboksilli asitlerin elde edilmeleri c)Dikarboksilli asitlerin reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
8 Karbonik Asidin Organik Türevleri Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
9 ARASINAV
10 Amidler a)Amidlerin yapıları özellikleri ve isimlendirilmeleri b)Amidlerin elde edilmeleri c)Amidlerin reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
11 Karbohidratlar a)Karbohidratların yapıları özellikleri ve isimlendirilmeleri b)Karbohidratların reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
12 Disakkaritler Polisakkaritler Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
13 Amino Asitler a)Amino asitlerin yapıları özellikleri ve isimlendirilmeleri b)Amino asitlerin elde edilmeleri c)Amino asitlerin reaksiyonları Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
14 Proteinler Karbonil Grubu Kimyası Ders Notları.pdf
15 YARIYIL SONU SINAVI
16 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162247 Karbonil grubu içeren bileşiklerin güncel hayattaki önemini ve özelliklerini kullanım alanlarını bilinen örneklerle tanımlar.
2 1180780 Aminoasitlerin, proteinlerin ve karbohidratların yapılarını özelliklerini tanımlayarak reaksiyonlarını açıklar.
3 1135446 Disakkaritler ve polisakkaritler hakkında temel bilgilere sahiptir.
4 1145640 Karbonil grubu içeren aldehitleri-ketonları, karboksilli asitleri, dikarboksilli asitleri,karboksilli asit esterleri, amidleri, karbonik asitleri, hidroksi ve keto asitleri, dikarbonil bileşiklerini IUPAC sistemine göre adlandırabilir, özelliklerini,reaksiyonlarını ve elde edilmeleri hakkında bilgiye sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 4 5 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3
3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2
4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek